zadluzenia.com
zamknij

Spłata zadłużenia

Spłata zadłużenia to z pewnością najprzyjemniejszy moment związany z umową kredytu czy pożyczki, zwłaszcza jeżeli sprawę skierowano do komornika sądowego.

Spłata dobrowolna/przymusowa

W zależności od okoliczności w jakich nastąpiła spłata, rozróżniamy:

 

  • spłatę dobrowolną – gdy płatności dokonaliśmy bezpośrednio na konto Wierzyciela (a nie organu egzekucyjnego)
  • spłatę przymusową – jeżeli należność wyegzekwował komornik sądowy lub inny organ egzekucyjny.


Co istotne, o spłacie dobrowolnej możemy mówić także wówczas, gdy w sprawie prowadzone już jest postępowanie egzekucyjne. Wystarczy, że Klient dokona płatności bezpośrednio do Wierzyciela, a nie komornika sądowego.

 

Dokument potwierdzający spłatę

Niezależnie od sposobu w jaki spłacony został dług, warto wystąpić do Wierzyciela o wydanie dokumentu potwierdzającego spłatę zadłużenia (tzw. zaświadczenie o spłacie). Aby to zrobić wystarczy zwrócić się z prośbą do danej instytucji finansowej. 

 

Przeważnie wystarczy kontakt z infolinią windykacyjną firmy, czasami trzeba skierować stosowny wniosek (dostępny w naszej bazie pism i wniosków). Pamiętajmy, że niektóre Banki za takie zaświadczenie pobierają opłatę zgodnie ze swoimi tabelami opłat i prowizji (należy wcześniej ustalić w jakiej wysokości należy uiścić opłatę).

Dokument od Wierzyciela potwierdzający spłatę zadłużenia chroni nas w różnych sytuacjach:

 

  • Gdy komornik nadal dokonuje potrąceń – należy przedstawić mu wówczas powyższy dokument
  • Gdy Wierzyciel nadal domaga się od nas spłaty długu. Niestety stosunkowo często zdarza się, że Wierzyciel z różnych powodów (m.in. błędu pracownika, przekazania sprawy do obsługi firmy zewnętrznej, bałaganu w dokumentacji czy sprzedaży wierzytelności firmie windykacyjnej) nadal domaga się spłaty zadłużenia. Należy wówczas powołać się na pismo wydane przez tą instytucję.


Zaświadczenie o spłacie warto zachować w swoich dokumentach na okres przynajmniej 5 lat. Zabezpieczamy się w ten sposób i należycie chronimy swoje interesy.
 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY