Przedsiębiorstwa, które borykają się z problemami finansowymi nie płacą swoim kontrahentom na czas. Co ciekawe, wcale nie czują się z tego powodu winne. Dlaczego? 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 09.07.2018
Udostępnij:

Badanie BIG InfoMonitor pokazuje, że firmy w ogóle nie widzą swojej winy w tym, że nie płacą odbiorcom w momencie, kiedy sami nie otrzymują zapłaty. Z danych wynika, że już czwarty kwartał z kolei ponad połowa firm ma zaległości z tego tytułu.

Powody braku płatności na czas

Przedsiębiorstwa wymieniają zróżnicowane powody opóźnień w opłacaniu faktur swoim kontrahentom:

  • firmy same nie otrzymują płatności na czas – jest to najczęstsza z odpowiedź, dłużnicy nie płacą kolejnym podmiotom, bo sami nie dostają środków – 50% wskazań ankietowanych
  • mają stały problem z utrzymaniem płynności – 31% odpowiedzi
  • opóźnienie w opłatach to strategia biznesowa – 25% wskazań
  • skomplikowane procedury płatności lub błędne faktury- odsetek takich odpowiedzi wynosi około 8%
  • złe zarządzanie firmą – ciekawe, że taką odpowiedź zaznaczyło jedynie 1,5% badanych

Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor, tłumaczy, że uzyskane wyniki sugerują, że na rynku istnieje swoista akceptacja tego stanu rzeczy i dosyć powszechne wręcz zrozumienie dla praktyki niepłacenia na czas. 

W efekcie prowadzący biznes przestają poczuwać się do odpowiedzialności za skutki jakie wnoszą zatory płatnicze do firmy. Mają tendencję do przenoszenia ciężaru przyczyn takiego stanu „na zewnątrz”. Na dodatek nie wiążą tego w ogóle z jakością zarządzania firmą czy pieniędzmi – zauważa prezes BIG InfoMonitor.

Komentarze