Według statystyk BIG InfoMonitor, blisko 37 000 dłużników, którzy są jednocześnie poręczycielami, ma do spłaty prawie 500 000 złotych kredytów. Najwyższe zadłużenia sięgają nawet 2 700 000 złotych. Te kwoty są cudzymi kredytami.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 07.08.2018
Udostępnij:

Rekordziści to małżeństwo z Gliwic – to właśnie ich dług wynosi niemal 2 700 000 złotych. Drugi co do wielkości dług należy do mieszkańca Gdyni. Jego zadłużenie sięga ponad 1 300 000 złotych. Ostatnie miejsce na podium przypisane jest pewnej kobiecie z Gdańska, której zaległe zobowiązanie przekracza kwotę 1 100 000 złotych.


 

Zadłużenie rośnie
 

W oficjalnym komunikacie podano, że w roku bieżącym rośnie dług wynikający z poręczania kredytów. Grupę dłużników tworzy 36 000 osób, które zdecydowały się zostać poręczycielami, po czym zacząć miały spłacać kredyt, lecz do tego nie doszło. To właśnie dlatego rejestr dłużników ciągle się zwiększa. Łączny dług wynosi obecnie ponad 483 000 000 złotych, co średnio na osobę daje 13 404 złote.

Kłopoty poręczycieli

Prezes BIG InfoMonitor, Sławomir Grzelczak informował, że dbając o swoją historię kredytową, problemy mogą wyniknąć z wzięcia na siebie współodpowiedzialności w spłacaniu cudzych zobowiązań. W momencie, gdy raty kredytu nie będą regulowane, poręczyciel najprawdopodobniej trafi do rejestru dłużników, co bardzo utrudni mu dostęp do codziennych usług kredytowo-pożyczkowych, zawieranie umów leasingowych, czy abonamentowych. Wówczas nieskazitelny obraz płatnika traci swoją wiarygodność.

Obecnie większość firm pożyczkowych nie wymaga poręczyciela, wyjątkiem jest „Rapida Money”, która udział pożyczek wyłącznie z gwarantem, czyli z poręczycielem.


 

Poręczyciele

Według danych BIK, w roku ubiegłym poręczycielami stało się 309 000 osób, którzy zobowiązali się do ewentualnej spłaty ponad 255 000 kredytów. Aż 11,5% wszystkich kredytów, w których udział brali poręczyciele, zostawały spłacane z ponad trzymiesięcznym opóźnieniem. 

oraz
Na chwilę obecną, najwięcej poręczycieli z problemami pochodzi z województw wielkopolskiego i śląskiego. Są to grupy złożone z kolejno blisko 5100 oraz 6000 osób.

Patrząc na najwyższe zadłużenia województw, mieszkańcy:
 

  • województwa śląskiego mają blisko 85 000 000 złotych długu,

  • województwa mazowieckiego mają prawie 64 000 000 złotych długu,

  • województwa wielkopolskiego mają ponad 45 800 000 złotych długu.

Średnie zadłużenie mieszkańców województwa podkarpackiego wynosi 19 630 złotych – podano w komunikacie.


 

Komentarze