Szacowanie wartości ruchomości zajętej podczas egzekucji

Szacowanie wartości ruchomości zajętej podczas egzekucji

author
22 stycznia 2013
Kiedy komornik na wniosek wierzyciela wszczyna przeciwko nam egzekucję, możemy być niemal pewni, że jednym ze sposobów egzekucji będzie zajęcie ruchomości. Wierzyciel wychodzi bowiem z oczywistego założenia, iż prawie każdy jest we władaniu rzeczy mających wartość majątkową.

W tym momencie dodajmy, iż pieniądze w gotówce traktowane są jako ruchomość. Pierwszym etapem egzekucji z ruchomości jest jej zajęcie. Ta prawnie doniosła czynność jest intuicyjnie kojarzona z umieszczeniem na ruchomości znaku ujawniającym jej zajęcie. Kiedy komornik zakończy oznaczanie, wypełnia protokół zajęcia ruchomości, wskazując indywidualnie zajętą ruchomość i jej szacunkową wartość.

Komornik samodzielnie szacuje wartość ruchomości, powoła natomiast biegłego jeżeli uzna to za niezbędne do oszacowania.

Komornik jest obowiązany powołać biegłego w przypadku zajęcia:

  • przedmiotów o wartości historycznej lub artystycznej
  • przedmiotów wykonanych ze złota lub platyny
  • gdy wierzyciel lub dłużnik podnoszą w skardze zarzuty na oszacowanie

Biegły powinien dokonać oszacowania podczas zajęcia ruchomości, a gdyby nie było to możliwe – najpóźniej przy przekazaniu ruchomości do sprzedaży lub w dniu licytacji. Wynagrodzenie biegłego ustala komornik na podstawie przepisów o wynagrodzeniu biegłych w postępowaniu sądowym.

Należność dla biegłego to wydatek poniesiony w toku egzekucji, w związku z tym komornik może żądać zaliczki od wierzyciela (lub dłużnika jeżeli nie zgadza się z oszacowaną wartością ruchomości).

Oszacowanie ruchomości przez komornika

W jaki sposób komornik dokonuje oszacowania?  Na podstawie własnej  wiedzy i doświadczenia zawodowego. Komornik powinien znać uśrednione ceny rynkowe i posiłkować się dostępnymi pomocami (np. katalogi Euro-Tax i Info-Ekspert, ceny giełdowe przy szacowaniu wartości samochodu). Nieocenioną pomocą jest Internet i portale aukcyjne. Nieraz komornik korzysta z faktur i rachunków, amortyzując wartość ruchomości.

Skarga

Na oszacowanie wartości ruchomości możemy wnieść skargę. Powinniśmy to zrobić jak najszybciej, najlepiej od razu przy zajęciu ruchomości i wpisaniu jej do protokołu zajęcia. W takim wypadku skarga będzie miała formę pisemnej adnotacji w protokole, chyba że w pośpiechu zdążymy napisać pismo i wręczyć komornikowi za potwierdzeniem odbioru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt gotówkowy Słubice
Kredyty miasta
author
09 stycznia 2020

Kredyt gotówkowy Słubice

Inspektorat ZUS w Wolsztynie
Oddziały
author
19 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Wolsztynie

96% firm padło ofiarą cyberataku
Wpisy
author
01 września 2018

96% firm padło ofiarą cyberataku

Promocja: „250 zł z Kontem 360” w Banku Millennium
Bez kategorii
author
03 marca 2021

Promocja: „250 zł z Kontem 360” w Banku Millennium

Morgan Stanley podwyższa rekomendacje dla Pekao
Bez kategorii
author
14 stycznia 2019

Morgan Stanley podwyższa rekomendacje dla Pekao

Euronet dostarczy sezonowe mobilne bankomaty
Bez kategorii
author
15 grudnia 2019

Euronet dostarczy sezonowe mobilne bankomaty