Szacowanie wartości ruchomości zajętej podczas egzekucji

Szacowanie wartości ruchomości zajętej podczas egzekucji

author
Dominika Byczek
22 stycznia 2013
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kiedy komornik na wniosek wierzyciela wszczyna przeciwko nam egzekucję, możemy być niemal pewni, że jednym ze sposobów egzekucji będzie zajęcie ruchomości. Wierzyciel wychodzi bowiem z oczywistego założenia, iż prawie każdy jest we władaniu rzeczy mających wartość majątkową.

W tym momencie dodajmy, iż pieniądze w gotówce traktowane są jako ruchomość. Pierwszym etapem egzekucji z ruchomości jest jej zajęcie. Ta prawnie doniosła czynność jest intuicyjnie kojarzona z umieszczeniem na ruchomości znaku ujawniającym jej zajęcie. Kiedy komornik zakończy oznaczanie, wypełnia protokół zajęcia ruchomości, wskazując indywidualnie zajętą ruchomość i jej szacunkową wartość.

Komornik samodzielnie szacuje wartość ruchomości, powoła natomiast biegłego jeżeli uzna to za niezbędne do oszacowania.

Komornik jest obowiązany powołać biegłego w przypadku zajęcia:

  • przedmiotów o wartości historycznej lub artystycznej
  • przedmiotów wykonanych ze złota lub platyny
  • gdy wierzyciel lub dłużnik podnoszą w skardze zarzuty na oszacowanie

Biegły powinien dokonać oszacowania podczas zajęcia ruchomości, a gdyby nie było to możliwe – najpóźniej przy przekazaniu ruchomości do sprzedaży lub w dniu licytacji. Wynagrodzenie biegłego ustala komornik na podstawie przepisów o wynagrodzeniu biegłych w postępowaniu sądowym.

Należność dla biegłego to wydatek poniesiony w toku egzekucji, w związku z tym komornik może żądać zaliczki od wierzyciela (lub dłużnika jeżeli nie zgadza się z oszacowaną wartością ruchomości).

Oszacowanie ruchomości przez komornika

W jaki sposób komornik dokonuje oszacowania?  Na podstawie własnej  wiedzy i doświadczenia zawodowego. Komornik powinien znać uśrednione ceny rynkowe i posiłkować się dostępnymi pomocami (np. katalogi Euro-Tax i Info-Ekspert, ceny giełdowe przy szacowaniu wartości samochodu). Nieocenioną pomocą jest Internet i portale aukcyjne. Nieraz komornik korzysta z faktur i rachunków, amortyzując wartość ruchomości.

Skarga

Na oszacowanie wartości ruchomości możemy wnieść skargę. Powinniśmy to zrobić jak najszybciej, najlepiej od razu przy zajęciu ruchomości i wpisaniu jej do protokołu zajęcia. W takim wypadku skarga będzie miała formę pisemnej adnotacji w protokole, chyba że w pośpiechu zdążymy napisać pismo i wręczyć komornikowi za potwierdzeniem odbioru.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Zysk ING Banku Śląskiego w II kwartale 2020

ING Bank Śląski wypracował w drugim kwartale 2020 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 316 200 000 złotych. Rok wcześniej z tego samego tytułu bank osiągnął 469 100 000 złotych.

author
Patryk Byczek
07 sierpnia 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Grecja i Turcja najpopularniejsze w tym sezonie

Wakacje trwają już od ponad tygodnia. Gdzie Polacy zdecydowali się je spędzić? Okazuje się, że co roku na urlop wybieramy podobne kierunki.

author
Aneta Jankowska
04 lipca 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Credit Agricole w Pruszczu Gdańskim

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Pruszczu Gdańskim – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
27 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Egzekucja z nieruchomości – zarząd nieruchomością

Gdy komornik wzywa dłużnika do uregulowania długu w ciągu 2 tygodni, powinien pouczyć dłużnika o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Podstawowym prawem dłużnika jest zarząd nad własną nieruchomością.

author
Patryk Byczek
05 marca 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Błoniu

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Błoniu – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
08 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Konto za granicą

Otwarcie rachunku bankowego za granicą jest łatwym procesem, który w szybki sposób możemy wykonać samodzielnie. Przez jego założeniem należy jednak zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Jak założyć konto bankowe za granicą? Sprawdźmy na co zwrócić uwagę, a także które banki umożliwiają otwarcie rachunku bankowego za granicą.

author
Julia Wierciło
26 maja 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.
Porównaj