zadluzenia.com
zamknij

Szacowanie wartości ruchomości zajętej podczas egzekucji

Kiedy komornik na wniosek wierzyciela wszczyna przeciwko nam egzekucję, możemy być niemal pewni, że jednym ze sposobów egzekucji będzie zajęcie ruchomości. Wierzyciel wychodzi bowiem z oczywistego założenia, iż prawie każdy jest we władaniu rzeczy mających wartość majątkową.

W tym momencie dodajmy, iż pieniądze w gotówce traktowane są jako ruchomość. Pierwszym etapem egzekucji z ruchomości jest jej zajęcie. Ta prawnie doniosła czynność jest intuicyjnie kojarzona z umieszczeniem na ruchomości znaku ujawniającym jej zajęcie. Kiedy komornik zakończy oznaczanie, wypełnia protokół zajęcia ruchomości, wskazując indywidualnie zajętą ruchomość i jej szacunkową wartość.


Komornik samodzielnie szacuje wartość ruchomości, powoła natomiast biegłego jeżeli uzna to za niezbędne do oszacowania.

Komornik jest obowiązany powołać biegłego w przypadku zajęcia:

 

  • przedmiotów o wartości historycznej lub artystycznej
  • przedmiotów wykonanych ze złota lub platyny
  • gdy wierzyciel lub dłużnik podnoszą w skardze zarzuty na oszacowanie

 

Biegły powinien dokonać oszacowania podczas zajęcia ruchomości, a gdyby nie było to możliwe - najpóźniej przy przekazaniu ruchomości do sprzedaży lub w dniu licytacji. Wynagrodzenie biegłego ustala komornik na podstawie przepisów o wynagrodzeniu biegłych w postępowaniu sądowym.

 

Należność dla biegłego to wydatek poniesiony w toku egzekucji, w związku z tym komornik może żądać zaliczki od wierzyciela (lub dłużnika jeżeli nie zgadza się z oszacowaną wartością ruchomości).


Oszacowanie ruchomości przez komornika

W jaki sposób komornik dokonuje oszacowania?  Na podstawie własnej  wiedzy i doświadczenia zawodowego. Komornik powinien znać uśrednione ceny rynkowe i posiłkować się dostępnymi pomocami (np. katalogi Euro-Tax i Info-Ekspert, ceny giełdowe przy szacowaniu wartości samochodu). Nieocenioną pomocą jest Internet i portale aukcyjne. Nieraz komornik korzysta z faktur i rachunków, amortyzując wartość ruchomości.

 

Skarga


Na oszacowanie wartości ruchomości możemy wnieść skargę. Powinniśmy to zrobić jak najszybciej, najlepiej od razu przy zajęciu ruchomości i wpisaniu jej do protokołu zajęcia. W takim wypadku skarga będzie miała formę pisemnej adnotacji w protokole, chyba że w pośpiechu zdążymy napisać pismo i wręczyć komornikowi za potwierdzeniem odbioru.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY