Szacowanie wartości ruchomości zajętej podczas egzekucji

Szacowanie wartości ruchomości zajętej podczas egzekucji

autor wpisu
m_szydlowski
22 stycznia 2013
Kiedy komornik na wniosek wierzyciela wszczyna przeciwko nam egzekucję, możemy być niemal pewni, że jednym ze sposobów egzekucji będzie zajęcie ruchomości. Wierzyciel wychodzi bowiem z oczywistego założenia, iż prawie każdy jest we władaniu rzeczy mających wartość majątkową.

W tym momencie dodajmy, iż pieniądze w gotówce traktowane są jako ruchomość. Pierwszym etapem egzekucji z ruchomości jest jej zajęcie. Ta prawnie doniosła czynność jest intuicyjnie kojarzona z umieszczeniem na ruchomości znaku ujawniającym jej zajęcie. Kiedy komornik zakończy oznaczanie, wypełnia protokół zajęcia ruchomości, wskazując indywidualnie zajętą ruchomość i jej szacunkową wartość.

Komornik samodzielnie szacuje wartość ruchomości, powoła natomiast biegłego jeżeli uzna to za niezbędne do oszacowania.

Komornik jest obowiązany powołać biegłego w przypadku zajęcia:

  • przedmiotów o wartości historycznej lub artystycznej
  • przedmiotów wykonanych ze złota lub platyny
  • gdy wierzyciel lub dłużnik podnoszą w skardze zarzuty na oszacowanie

Biegły powinien dokonać oszacowania podczas zajęcia ruchomości, a gdyby nie było to możliwe – najpóźniej przy przekazaniu ruchomości do sprzedaży lub w dniu licytacji. Wynagrodzenie biegłego ustala komornik na podstawie przepisów o wynagrodzeniu biegłych w postępowaniu sądowym.

Należność dla biegłego to wydatek poniesiony w toku egzekucji, w związku z tym komornik może żądać zaliczki od wierzyciela (lub dłużnika jeżeli nie zgadza się z oszacowaną wartością ruchomości).

Oszacowanie ruchomości przez komornika

W jaki sposób komornik dokonuje oszacowania?  Na podstawie własnej  wiedzy i doświadczenia zawodowego. Komornik powinien znać uśrednione ceny rynkowe i posiłkować się dostępnymi pomocami (np. katalogi Euro-Tax i Info-Ekspert, ceny giełdowe przy szacowaniu wartości samochodu). Nieocenioną pomocą jest Internet i portale aukcyjne. Nieraz komornik korzysta z faktur i rachunków, amortyzując wartość ruchomości.

Skarga

Na oszacowanie wartości ruchomości możemy wnieść skargę. Powinniśmy to zrobić jak najszybciej, najlepiej od razu przy zajęciu ruchomości i wpisaniu jej do protokołu zajęcia. W takim wypadku skarga będzie miała formę pisemnej adnotacji w protokole, chyba że w pośpiechu zdążymy napisać pismo i wręczyć komornikowi za potwierdzeniem odbioru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Pożyczki bez zaświadczeń Złotów
Pożyczki miasta
author
Dominika Sobieraj
12 kwietnia 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Złotów

Eurobank podsumował akcję „Krew jest dobra”
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
24 lipca 2019

Eurobank podsumował akcję „Krew jest dobra”

BNP Paribas oddziały w Żarach
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Żarach

Najlepsze banki dla firm 2018 – ranking Forbes
Aktualności
author
Aneta Jankowska
30 września 2018

Najlepsze banki dla firm 2018 – ranking Forbes

Banki Spółdzielcze Grupy BPS wdrożył usługę mojeID
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
28 lipca 2020

Banki Spółdzielcze Grupy BPS wdrożył usługę mojeID

Toyota Bank – NIP, REGON, KRS i dane adresowe
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
05 grudnia 2018

Toyota Bank – NIP, REGON, KRS i dane adresowe

Porównaj