zadluzenia.com
zamknij

Czy dane klienta banku mogą trafić do BIG ?

Będąc klientem banku, musimy mieć świadomość, iż informacje o naszych zobowiązaniach, gromadzone w BIK (Biuro Informacji Kredytowej S.A.) mogą być udostępnione także dla BIG (Biuro Informacji Gospodarczej).

Do powyższego transferu informacji kredytowej potrzebna jest nasza uprzednia zgoda, więc teoretycznie powinniśmy posiadać wiedzę w tej materii. Praktyka niestety sugeruje istotne pomieszanie pojęciowe. Swój kamyczek dołożył ustawodawca zawile formułując przepisy ustawy Prawo Bankowe. Poniżej przedstawiamy w bardzo skróconej wersji schemat udostępnienia informacji na linii BIK-BIG albo bank/SKOK-BIG.


Biuro Informacji Kredytowej vs  Biuro Informacji Gospodarczej


- Baza BIK zawiera informacje o kredytobiorcach i ich zobowiązaniach kredytowych (np. spłata kredytu, korzystanie z karty kredytowej).

- Bazy BIGów zawierają informacje o dłużnikach, zalegających ponad 60 dni ze spłatą zobowiązania o wysokości min. 200/500zł (opłaty za czynsz, energię, mandaty).

Aktualnie działają 3 biura informacji gospodarczej:

1) Infomonitor BIG S.A.

2) KRD BIG S.A.

3) Rejestr Dłużników ERIF S.A.


Wymiana danych między BIK a BIG


a) Zaległe zobowiązania w bazach BIG-ów nie są widoczne w raportach BIK.

b) Zobowiązania w bazie BIK mogą być udostępnione dla BIG, po spełnieniu poniższych warunków:
 

- BIK S.A. podpisał z Biurem Informacji Gospodarczej umowę o współpracy


- przedsiębiorca współpracujący z BIG uzyskał pisemne upoważnienie klienta do przekazania danych z BIK do BIG.


W tym przypadku Biuro Informacji Gospodarczej jest w rzeczywistości swoistym pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a Biurem Informacji Kredytowej. Jakie jest uzasadnienie takiej konstrukcji prawnej ? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Zwróćmy uwagę, iż tylko Banki/SKOKi mogą sprawdzać potencjalnego klienta w BIK. Przedsiębiorcy współpracujący z BIGami nie są w stanie "prześwietlić" potencjalnego klienta, jeżeli do tej pory nie trafił do BIG (a jeżeli tam trafił to znaczy, że może być niesolidny bo w BIG w praktyce gromadzi tylko dane negatywne o czym pisaliśmy wcześniej).

Proponowana możliwość korzystna jest dla potencjalnych klientów, którzy mogą pochwalić się pozytywną historią kredytową przed sprzedawcą energii, operatorem pocztowym, gminą itp. i tym samym otrzymać korzystniejszą ofertę.


Udostępnienie w BIG danych kredytobiorcy

 

W bazie BIG może zostać udostępniona informacja dot. klienta  konkretnego banku, po spełnieniu poniższych warunków:

 

- bank zawarł umowę współpracy z BIG
 

- bank zawarł w umowie z klientem klauzulę informującą o warunkach na jakich bank przekaże dane niesolidnego kredytobiorcy do BIG
 

- minęło 60 dni od daty płatności
 

- zaległość wynosi 200 zł gdy jesteśmy konsumentem lub 500 zł, gdy jesteśmy przedsiębiorcą
 

- bank doręczył wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania danych do BIG
 

- od doręczenia wezwania minęło 30 dni, a kredytobiorca nie uregulował zobowiązania.


Są to dokładnie te same warunki jakie muszą spełnić przedsiębiorcy by umieścić dłużnika w bazie BIK. Po co w takim razie takie rozwiązanie ? Banki nie mogłyby przekazać danych niesolidnych dłużników do BIG, ponieważ nie dochowałyby tajemnicy bankowej.

W ten sposób uzyskują ustawowe zwolnienie z tajemnicy bankowej (ale muszą pamiętać o zawarciu klauzuli w umowie kredytowej) oraz dodatkowe narzędzie mobilizujące kredytobiorców do terminowego regulowania zobowiązań.


Konsekwencje udostępniania danych pomiędzy BIK a BIG

Banki rozpatrując wniosek kredytowy korzystają z danych zawartych w BIK. Potencjalny kredytobiorca powinien mieć na uwadze, że banki mogą również skorzystać z danych zawartych w Biurach Informacji Gospodarczej, a obecność klienta w bazach BIG jest negatywnym sygnałem dla banku.


Dla kredytobiorcy, będącego jednocześnie potencjalnym klientem przedsiębiorcy (operatora telefonii komórkowej, sprzedawcy energii), transfer informacji kredytowej może mieć znaczenie. W BIG mogą być widoczne conajmniej 60-dniowe zaległości w spłacie kredytów/pożyczek przez potencjalnego klienta. Od przedsiębiorcy zależy, czy i w jakim stopniu weźmie ten fakt pod uwagę, podczas zawierania umowy.

Aktualnie BIK S.A. współpracuje tylko z Infomonitor BIG S.A. Poszczególne banki/SKOKi mogą współpracować z każdym z trzech Biur Informacji Gospodarczej.


 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY