zadluzenia.com
zamknij

Gromadzenie i przetwarzanie danych przez BIK S.A.

Polski ustawodawca nie wskazuje wprost jakie konkretne dane trafiają do Biura Informacji Kredytowej. Trudno zatem stworzyć wyczerpujący katalog takich danych. Jedno jest pewne - instytucje zbierające lub przetwarzające dane mają na uwadze przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

 


Pewną wskazówkę podsyła Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji, wskazując na katalog obejmujący 31 danych o różnym charakterze, choć rozporządzenie dotyczy tylko danych kredytobiorców, którzy nie spełnili zobowiązania lub dopuścili się zwłoki powyżej 60 dni.

 

 Dane, zbierane przez instytucje finansowe i przekazywane do BIK, dotyczą:

 

- klienta: imię, nazwisko, adres, PESEL, dane kontaktowe, relacja klienta do rachunku, ustrój majątkowy małżonków itp.

 

- zobowiązania kredytowego: rodzaj kredytu, kwota kredytu, wysokość oprocentowania, wysokość raty, ilość rat, terminy spłaty, wysokość limitu w ROR lub na karcie kredytowej, terminy regulowania zobowiązań i wynikające z tego ewentualne zaległości itp.

 

1) Dane w trakcie trwania zobowiązania

 

Technicznie rzecz ujmując, dane dotyczące klienta pojawiają się w BIK jeszcze przed rozpoczęciem zobowiązania. A dokładnie w momencie kiedy bank/SKOK składa zapytanie do BIK odnośnie klienta składającego wniosek kredytowy. Bank/SKOK powinien uzyskać pisemną zgodę klienta. W praktyce banki/SKOKi nie będą rozpatrywać wniosku bez uzyskania zgody.

Weryfikacja klienta w BIK, bez zgody klienta, jest bezprawna i skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą banku/SKOKu. Jeżeli dojdzie do podpisania umowy, dane dotyczące zobowiązania przesyłane są do BIK w cyklach miesięcznych, aż do momentu spłaty zobowiązania.


2) Dane po wygaśnięciu zobowiązania, przetwarzane dla oceny zdolności kredytowej

 

a)  Brak opóźnień lub opóźnienia do 60 dni.


Dane mogą być przetwarzane po spełnieniu zobowiązania, jeżeli kredytobiorca wyrazi na to zgodę. Zgodę można wyrazić/cofnąć w każdym czasie. Nie ma ograniczenia czasowego dla przetwarzania danych dla oceny zdolności kredytowej (klient wskazuje okres przetwarzania danych) choć warto nadmienić, że z upływem czasu dane tracą na istotności i mają mniejszy wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej potencjalnego klienta.

 


b)  Brak spełnienia zobowiązania lub opóźnienia powyżej 60 dni.


Dane mogą być przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, bez zgody kredytobiorcy ! Decyzja należy do banku/SKOKu. W powyższym przypadku bank/SKOK musi poinformować kredytobiorcę o zamiarze przetwarzania danych bez jego zgody, dając kredytobiorcy ostatnią szansę tj. 30 dni na uregulowanie zobowiązania.

 

3) Dane po wygaśnięciu zobowiązania przetwarzane dla celów statystycznych

 

Powyższe dane są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 lat. Zgoda klienta nie jest wymagana. Przetwarzać dane dla celów statystycznych mogą tylko banki. SKOKi nie posiadają ustawowego upoważnienia.

 

Dane przetwarzane dla celów statystycznych będą widoczne zarówno w płatnych raportach jak i w bezpłatnej informacji ustawowej. 

 

Zobowiązania nie będą widoczne raportach zamawianych przez banki i SKOKi !

 

Dostęp do danych w BIK mogą mieć również przedsiębiorcy współpracujący z Biurami Informacji Gospodarczej, o czym pisaliśmy w poprzednim artykule.
 


 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY