Ważna wiadomość dla Kredytobioróc. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła, że wysokość stóp procentowych nie ulegnie zmienia. Ostatnie zmiany w tym sektorze miały miejsce w marcu 2015 roku, kiedy to RPP obniżyła stopy procentowe o 50 punktów bazowych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 07.09.2018
Udostępnij:

Oznacza to, że:
 

  • stopa depozytowa wciąż wynosi 0,5%,

  • stopa referencyjna wciąż wynosi 1,5%,

  • stopa redyskonta weksli wciąż wynosi 1,75%

  • stopa lombardowa wciąż wynosi 2,5%.

Decyzja sprzed trzech lat, jak informowała RPP, oznacza „zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej”. Obecna wysokość stóp procentowych, jak podał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ma prawdopodobnie pozostać niezmieniona do roku 2020. 

Mimo wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w ub. roku wzrostu płac, dynamika cen dóbr konsumpcyjnych pozostaje umiarkowana. Nieco wyższy niż w I kwartale roczny wskaźnik CPI jest głównie efektem wzrostu cen paliw. Jednocześnie inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii pozostaje niska” – podała RPP w komunikacie.

Przyszłe problemy ?

Robert Galoch, Kierownik Działu Tradingu Rkantor.com uważa, że „niski poziom oprocentowania kredytów przy jednocześnie niskim oprocentowaniu lokat mocno wpływa na rynek kredytów hipotecznych i nieruchomości”. Sytuacja może okazać się problematyczna pod koniec 2019 roku, kiedy pierwsze podwyżki oprocentowania wpłyną na zmniejszenie zyskowności inwestycji, a ponadto zwiększone może zostać obciążenie wszystkich osób posiadających kredyty w złotówkach.


 

Komentarze