Propozycja zmiany ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Propozycja zmiany ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

autor wpisu
Maciej_Stanko
23 lutego 2013
W czwartek, 21 lutego 2013 roku, Senat, korzystając z prawa inicjatywy ustawodawczej, podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Nowelizacja, zgodnie z uzasadnieniem do projektu, ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2012 roku.

Przypomnijmy pokrótce istotę rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego: „Pobieranie od dłużnika opłaty stosunkowej w wysokości nie niższej niż 1/10 wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w każdym wypadku umorzenia zawieszonego wcześniej postępowania egzekucyjnego jest niezgodne z konstytucją.”

Przed wydaniem wyroku TK, komornik pobierał od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, zgodnie z art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Pobranie opłaty następowało również w przypadku, gdy umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpiło wskutek bezczynności wierzyciela.

Wskutek wydania wyroku, cytowany fragment przepisu utracił moc, przez co komornicy w określonych sytuacjach nie mogą pobierać opłat stosunkowych.

Nowelizacja ustawy spowoduje:
 

– przywrócenie poprzedniego brzmienia artykułu

– wprowadzenie procedury umożliwiającej w pewnych przypadkach zwolnienie dłużnika od obowiązku wniesienia opłaty stosunkowej

Krajowa Rada Komornicza, zgodnie z oczekiwaniami, wydała opinię negatywną w odniesieniu do propozycji Senatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Pożyczki bez zaświadczeń Jasło
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
07 sierpnia 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Jasło

Kredyt hipoteczny Chrzanów
Kredyty miasta
author
Dominika Sobieraj
15 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Chrzanów

Średni wiek sprzedawanego auta to prawie 12 lat
Wpisy
author
Patryk Byczek
25 stycznia 2018

Średni wiek sprzedawanego auta to prawie 12 lat

T-Mobile Usługi Bankowe w Łodzi
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
06 marca 2019

T-Mobile Usługi Bankowe w Łodzi

PKO BP z tytułem Lidera Komunikacji Online
Wpisy
author
Patryk Byczek
19 czerwca 2018

PKO BP z tytułem Lidera Komunikacji Online

Bank Pekao SA – kody SWIFT/BIC oraz IBAN
Banki
author
Dominika Sobieraj
28 listopada 2022

Bank Pekao SA – kody SWIFT/BIC oraz IBAN

Porównaj