Urlop szkoleniowy – kto może uzyskać?

Urlop szkoleniowy – kto może uzyskać?

author
Halszka Gronek
22 lutego 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Pracownicy, którzy chcą podwyższać swoje kwalifikacje, mogą liczyć na pewne udogodnienia ze strony pracodawcy. Jednym z takich przywilejów jest urlop szkoleniowy – specjalna pula dni wolnych, za które przewidziane jest pełne wynagrodzenie. W dzisiejszym artykule sprawdzimy, kto może liczyć na przyznanie urlopu szkoleniowego. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

 1. Czym jest urlop szkoleniowy?
 2. Urlop szkoleniowy a podstawa prawna
 3. Dla kogo jest urlop szkoleniowy?
 4. Wymiar urlopu szkoleniowego
 5. Urlop szkoleniowy a wynagrodzenie
 6. Urlop szkoleniowy - podsumowanie
Zwiń spis treści

Czym jest urlop szkoleniowy?

Urlop szkoleniowy jest jednym z przywilejów pracowniczych, z którego skorzystać mogą wszyscy kształcący się pracownicy. Jeśli jakiś pracownik podnosi swoje klasyfikacje – kończy dodatkowe kursy czy na przykład broni dyplomu – ma on prawo złożyć wniosek o przyznanie urlopu szkoleniowego. 

Warto jednak wiedzieć, iż prawo do skorzystania z urlopu szkoleniowego będzie obowiązywało tylko wtedy, gdy podnoszenie kwalifikacji nastąpiło z inicjatywy lub za zgodą przełożonego. Jeśli pracownik rozpoczął naukę na własną rękę, pracodawca nie ma obowiązku udzielić mu pozwolenia na skorzystanie z dni wolnych od pracy. 

Co równie istotne, urlop szkoleniowy przysługuje jedynie pracownikom sensu stricto. Oznacza to, że o jego przyznanie starać się mogą jedynie osoby zatrudnione na umowie o pracę. Ci z nas, którzy zarabiają dzięki umowie cywilnoprawnej (umowie zlecenia albo umowie o dzieło), nie mogą liczyć na tego typu profity. Chyba że z dobrej woli zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło. Sprawdź najlepsze oferty pożyczek na raty.

Urlop szkoleniowy a podstawa prawna

Podstawowe kwestie związane z udzielaniem urlopu szkoleniowego opisane zostały na mocy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku, nazywanej po prostu Kodeksem pracy. Treść tegoż dokumentu znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 24 na rok 1974, pod pozycją 141. Najważniejsze kwestie dotyczące urlopu szkoleniowego zostały w nim uregulowane następująco:

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Art. 1031. Uprawnienia pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe
§ 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
1) urlop szkoleniowy;
2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
§ 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Dla kogo jest urlop szkoleniowy?

By uzyskać prawo do urlopu szkoleniowego, trzeba przede wszystkim:

 • być zatrudnionym na umowie o pracę,
 • podnosić swoje klasyfikacje za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, iż za podnoszenie kwalifikacji zawodowych uważa się podejmowanie działań mających na celu zdobycie lub uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych przez pracownika. Mowa między innymi o:

 • przystępowaniu do egzaminów eksternistycznych,
 • matury,
 • egzaminu zawodowego.

Co równie ważne, urlop szkoleniowy przysługuje także na etapie pobierania nauki na uczelni wyższej. Pracownik ma prawo poprosić o wolne w związku z przygotowywaniem pracy dyplomowej lub nauką do egzaminu końcowego. Sprawdź również pożyczki na dowód.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Art. 1031. Uprawnienia pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe
§ 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Na koniec warto dodać, iż urlop szkoleniowy przysługuje tylko wtedy, gdy zainteresowany pracownik złoży u swojego pracodawcy stosowny wniosek. Prawo do skorzystania z urlopu nie może zostać przesunięte na później. Jeśli pracownik nie wykorzystał wolnego w związku z egzaminami, bezpowrotnie stracił tę możliwość. 

Wymiar urlopu szkoleniowego

Regulacje prawne zakładają ściśle określony wymiar urlopu szkoleniowego. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy o długości:

 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • 21 dni – dla pracownika, który jest na ostatnim roku studiów, w związku z czym potrzebuje on czasu wolnego na przygotowanie pracy dyplomowej lub na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych.

Co niezwykle ważne, pracodawca nie ma prawa do tego, by zmniejszyć wymiaru urlopu szkoleniowego. Dni urlopowe są liczone tylko na podstawie dni pracy (zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym pracownika w danym zakładzie pracy). 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Art. 1032. Wymiar urlopu szkoleniowego
§ 1. Urlop szkoleniowy […] przysługuje w wymiarze:
1) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych;
2) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego;
3) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;
4) 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
§ 2. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Urlop szkoleniowy a wynagrodzenie

Za czas urlopu szkoleniowego, podobnie jak w przypadku urlopu na żądanie, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia – ale tylko wtedy, gdzie podnoszenie kwalifikacji kończy się egzaminem eksternistycznym, maturalnym, zawodowym lub dyplomowym na uczelni wyższej.

Za dni wykorzystanego urlopu szkoleniowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w takiej samej wysokości jak za urlop wypoczynkowy. Mowa więc o standardowej pensji, na jaką mógłby liczyć pracownik, gdyby nie skorzystał z urlopu. Jedyny wyjątek stanowi tu premia uznaniowa – tej nie uwzględnia się w wynagrodzeniu za czas urlopu wypoczynkowego.

Dodatkowo pracodawca ma możliwość pokrycia opłat za kształcenie pracownika (na przykład może zwrócić mu koszty odbycia płatnego egzaminu eksternistycznego). Tego typu wydatki zależą jednak od dobrej woli pracodawcy. Ustawodawca nie uznał ich za bezwarunkowy obowiązek. 

Urlop szkoleniowy - podsumowanie

Najważniejsze informacje:

 • Urlop szkoleniowy jest jednym z przywilejów pracowniczych, z którego skorzystać mogą wszyscy kształcący się pracownicy. Wystarczy, że podejmują oni działania mające na celu poniesienie swych kwalifikacji.
 • Za podnoszenie kwalifikacji zawodowych uważa się podejmowanie działań mających na celu zdobycie lub uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych przez pracownika.
 • Prawo do skorzystania z urlopu szkoleniowego będzie obowiązywało tylko wtedy, gdy podnoszenie kwalifikacji nastąpiło z inicjatywy lub za zgodą przełożonego.
 • Urlop szkoleniowy przysługuje jedynie pracownikom sensu stricto. Oznacza to, że o jego przyznanie starać się mogą jedynie osoby zatrudnione na umowie o pracę.
 • Wymiar urlopu wynosi 6 dni w przypadku pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • Wymiar urlopu wynosi 21 dni w przypadku pracownika, który jest na ostatnim roku studiów, w związku z czym potrzebuje on czasu wolnego na przygotowanie pracy dyplomowej lub na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych.
 • Urlop szkoleniowy przysługuje także doktorantom szykującym się do obrony (wymiar: 28 dni) oraz aplikantom radcowskim i adwokackim (wymiar: 30 dni w czasie trwania całej aplikacji).
 • Dni urlopowe są liczone tylko na podstawie dni pracy (zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym pracownika w danym zakładzie pracy).
 • Za czas urlopu szkoleniowego pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia – ale tylko wtedy, gdzie podnoszenie kwalifikacji kończy się egzaminem eksternistycznym, maturalnym, zawodowym lub dyplomowym na uczelni wyższej.
 • Za dni wykorzystanego urlopu szkoleniowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w takiej samej wysokości jak za urlop wypoczynkowy. Mowa więc o standardowej pensji, na jaką mógłby liczyć pracownik, gdyby nie skorzystał z urlopu.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/rodzina/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/160836/ul%20PodnoszenKwalifik%20Internet.pdf

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Agnieszka
Agnieszka
2020-09-27 15:58:37

Co w przypadku kiedy zatrudniając się w firmie , przełożona wiedziała, że studiuję? Zajęcia nie kolidują z pracą, ponieważ odbywają się w systemie zaocznym. Nie potrzebna była na nie szczególna zgoda z jej strony. Wyjątkiem były zajęcia seminaryjne które odbywały się w piątki. Złożyłam wtedy wniosek o indywidualny czas pracy ( przełożona wiedziała, że chodzi o seminarium) i dostałam zgodę. Dodam tylko, że studiuje na kierunku który jest ściśle związany z moja pracą i bez odpowiedniego wykształcenia nie dostałabym tej pracy. Co rozumie się przez zgodę przełożonego?

alan
alan
2019-04-13 07:49:48

ja tylko dodam od siebie ze pracodawcy dobrze wiedzą co robią i nie namawiajaą pracownikow na dodatkowe kursy czy szkolenia byle by nie stracic na kilka dni kadry. nawet jesli to sie odbije na ich wyksztalceniu ...

Podobne artykuły

Allegro Smart! – opinie

Allegro Smart! to płatny pakiet umożliwiający dostęp do darmowych dostaw na popularnej platformie e-commerce. Użytkownicy serwisu mogą korzystać z niego w pełni za darmo. Wielu wybiera jednak możliwość aktywacji pakietu Smart!, dzięki któremu można zaoszczędzić pieniądze na bezpłatnych dostawach. Staramy się się przybliżyć ofertę Allegro Smart!. Sprawdź opinie innych Klientów.

author
Aleksandra Gościnna
13 grudnia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Santander Bank Polska w Warce

Santander Bank Polska jest drugim największym bankiem detalicznym w naszym kraju. Jeden z oddziałów banku zlokalizowany jest w Warce. Sprawdź dane kontaktowe do placówki i jej ofertę.

author
Patryk Byczek
02 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Bank Polska w Głogowie

Santander Bank Polska to drugi w Polsce największy bank detaliczny pod względem wielkości aktywów. Sprawdzamy oddziały w Głogowie – zobacz godzinę otwarcia, dane kontaktowe i ofertę.

author
Patryk Byczek
17 maja 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credit Agricole w Kępnie

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Kępnie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
17 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Strategia Banku Pekao po zmianie prezesa

Bank Pekao SA poinformował w oficjalnym komunikacie prasowym, że zamierza kontynuować realizowanie aktualnej strategii banku. Instytucja będzie koncentrowała się przede wszystkim na transformacji operacyjnej i cyfryzacji.

author
Patryk Byczek
06 grudnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Fura-kasy – opinie

Fura-kasy to nowa pożyczka ratalna dla przedsiębiorców. Klienci mogą liczyć nawet na 50 000 zł, a pieniądze są dostępne bez zaświadczeń z ZUS i US. Firma nie sprawdza również danych w Biurze Informacji Kredytowej.

author
Patryk Byczek
10 października 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj