Egzekucja z nieruchomości – zajęcie

Egzekucja z nieruchomości – zajęcie

author
Patryk Byczek
04 marca 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Wierzyciel, składając wniosek o wszczęcie egzekucji, wskazuje sposób egzekucji czyli elementy majątku dłużnika, z którego należy przeprowadzić egzekucję. Teoretycznie wierzyciel powinien wskazać sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika. W praktyce egzekucja z nieruchomości jest często wskazywana (i później stosowana), jako ten sposób postępowania, który umożliwi zaspokojenie wierzyciela.

Pod pojęciem nieruchomości intuicyjnie rozumiemy miejsce, w którym mieszkamy. Ujmując rzecz bardziej formalnie, nieruchomością są grunty. Budynki, urządzenia, rośliny trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości (gruntu). Budynki oraz części budynków (lokale) mogą być odrębną nieruchomością, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.  Jest to istotne wyróżnienie, o którym warto pamiętać.

Egzekucja z nieruchomości przebiega w odmienny sposób od egzekucji z ruchomości. Przykładowo: na etapie zajęcia nie mamy do czynienia z fizycznym oznaczaniem nieruchomości, a momentem zajęcia nie jest wpisanie czynności w protokole, jak to ma miejsce w przypadku ruchomości. Poniżej przedstawiamy etapy zajęcia nieruchomości.

Wierzyciel składa wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Wierzyciel składa wniosek do właściwego komornika. Egzekucję przeprowadza komornik z okręgu sądu, w którym położona jest nieruchomość. Powyższe odstępstwo od zasady wyboru komornika przez wierzyciela, jest korzystne dla dłużnika i pozwoli zaoszczędzić koszty ewentualnych wizyt w kancelarii komorniczej. Co prawda wierzyciel może wybrać spośród komorników działającym przy właściwym sądzie rejonowym, aczkolwiek w nierzadkich przypadkach do wyboru będzie jeden jedyny komornik.

Komornik, który otrzymał wniosek wierzyciela, zawiadamia o wszczęciu egzekucji:
 

1) sąd rejonowy
 

2) właściwy sąd do prowadzenia ksiąg wieczystych – w celu odnotowania w księdze faktu wszczęcia egzekucji
 

3) uczestników postępowania tj. osoby, którym przysługują pewne prawa do egzekwowanej nieruchomości, np. wynajmujący lub bank, który zabezpieczył kredyt hipoteką.

Dłużnik zostaje wezwany do zapłaty długu

Komornik wzywa dłużnika do zapłaty długu w dwutygodniowym terminie od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli dłużnik nie spełni świadczenia, komornik przystąpi do następnych etapów: opisu oraz oszacowania nieruchomości. Jeżeli spłacimy zadłużenie w terminie możemy żądać od wierzyciela złożenia do komornika wniosku o umorzenie egzekucji.

Zajęcie nieruchomości

Moment zajęcia nieruchomości jest bardzo istotny dla uczestników postępowania, bowiem determinuje skuteczność/bezskuteczność ewentualnych rozporządzeń nieruchomością.

Dla dłużnika zajęcie nieruchomości następuje w momencie:
 

  • doręczenia wezwania do zapłaty długu
  • dokonania przez sąd wpisu w księdze wieczystej albo
  • powzięcia wiadomości o wszczęciu egzekucji,

w zależności, która z powyższych sytuacji wystąpiła najwcześniej.

Dla osób trzecich zajęcie następuje w momencie:
 

  • dokonania przez sąd wpisu w księdze wieczystej albo
  • powzięcia wiadomości o wszczęciu egzekucji,

w zależności, która z powyższych sytuacji wystąpiła najwcześniej

Uwaga! Następuje zajęcie nie tylko nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu), ale i części składowych oraz wszelkich pożytków (płody rolne, opłaty za czynsz, najem, dzierżawę).

Rozporządzenie nieruchomością po dokonaniu zajęcia

Czy przeniesienie własności (darowizna, sprzedaż) zajętej nieruchomości jest ważne? Jest ważne, ale jednocześnie bezskuteczne wobec wierzyciela. Innymi słowy przyjmuje się, że dłużnik jest nadal właścicielem nieruchomości. Wierzyciel może żądać licytacji nieruchomości i w konsekwencji spłaty długu. Nabywca nieruchomości może wytoczyć tzw. powództwo przeciwegzekucyjne i żądać zwolnienia nieruchomości z egzekucji, w praktyce uzyskanie zwolnienia jest niezwykle rzadkie.

Przeniesienie własności (darowizna, sprzedaż) rzeczy zajętych wraz z nieruchomością jest nieważne.

Zajętą nieruchomością zarządza dłużnik, oczekując na opis, oszacowanie i licytację nieruchomości. Warto w tym miejscu dodać, iż dłużnik cały czas może uregulować dług, pomimo upływu 2 tygodni od doręczenia wezwania.

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Idea Bank w Poznaniu

Szukasz banku, któergo oferta skierowana jest w stronę przedsiębiorców? Sprawdź oferę Idea Banku. Poniżej znajdziesz wszelkie informacje na temat placówki w Poznaniu.

author
Patryk Byczek
02 stycznia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kasa Stefczyka Pruszków

Potrzebujesz informacji o placówkach Kasy Stefczyka w Pruszkowie? Oto pełna lista danych, która może Cię zainteresować. Sprawdź najważniejsze z nich, takie jak adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Julia Wierciło
04 marca 2024
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

PKO BP w Rypinie

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Rypinie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
28 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank Spółdzielczy w Kurowie – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Kurowie to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
02 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

ING Bank Śląski w Trzebnicy

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Trzebnicy – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Dominika Byczek
03 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Polacy chcą przelewów natychmiastowych

Z roku na rok coraz bardziej zyskuje popularność natychmiastowych przelewów. Zgodnie z badaniem KIR i ZBP, ponad jedna trzecia Klientów banków uznaje tę metodę płatności za nieodłączny standard. Rosnąca liczba i wartość transakcji przetwarzanych w systemie płatności Express Elixir stanowi wyraźny dowód na wzrost zainteresowania tego typu usługami. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
24 lipca 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj