8 mld zł podatku bankowego – raport NIK

8 mld zł podatku bankowego – raport NIK

author
Dominika Byczek
13 czerwca 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria
Z opublikowanego pod koniec maja br. raportu NIK o podatku bankowym wynika, że do budżetu państwa w Polsce w ciągu dwóch ostatnich lat wpłynęło z tego tytułu 8 mld zł.

Podatek bankowy funkcjonuje w większości krajów Unii Europejskiej. W Polsce obowiązuje od 2016 roku. W niektórych krajach podstawę opodatkowania stanowią pasywa, w niektórych aktywa, a w kilku państwach stosuje się jeszcze inną praktykę. Wszystko dlatego, że specyfika rynku danego państwa ma bezpośredni wpływ na konstruowanie podatku w tym kraju. Polska znalazła się  w tej grupie, w której podstawą są aktywa.

Podobny jak u nas sposób wprowadzony został w 5 krajach:
– Finlandii,
– Francji,
– Grecji,
– Słowenii,
– Węgrzech.  
Mają one jednak odmienną stawkę podatku oraz inny sposób ustalania podstawy opodatkowania.


źródło grafiki: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/pobor-podatku-od-instytucji-finansowych.html

Ile wpłynęło do budżetu z podatku bankowego?

Przy wprowadzaniu w Polsce podatku w 2016 roku, z powodu pośpiechu, jaki towarzyszył pracom legislacyjnym, zawyżono szacowane dochody. Wyniosły one ponad 3,5 mld zł, co stanowi ok. 64% przewidywanych wpływów. Jednak już w 2017 roku sytuacja uległa poprawie – skuteczność w poborze wyniosła aż 110 procent prognozowanej kwoty, czyli ponad 4,34 mld zł.

Kto płaci podatek bankowy?

Najwięcej  podatku wpłynęło z  banków krajowych (83,5%) oraz krajowych zakładów ubezpieczeń (15,8%). Pozostałe dochody pochodziły od innych podmiotów  (0,7 %, w tym z instytucji pożyczkowych 0,6%).

źródło grafiki: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/pobor-podatku-od-instytucji-finansowych.html

Wnioski z kontroli NIK

NIK nie stwierdziła, aby banki krajowe wykorzystywały zakupy skarbowych papierów wartościowych do optymalizacji podatkowej, chociaż zauważa, że wartość polskich skarbowych papierów wartościowych zwiększyła się o 40 %, czyli o 72 mld zł od początku 2016 roku do końca czerwca 2017 roku.  

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika też, że brakuje jednolitego mechanizmu zarządzania podatkiem w urzędach skarbowych. Chodzi tu głównie o to, że dwa urzędy skarbowe, które rozliczają większość podatku bankowego (80 proc. dochodów z tego tytułu), stosowały inne procedury. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie prowadził czynności sprawdzające i jedną kontrolę podatkową, podczas gdy Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie sprawdzał tylko poprawność złożonych korekt.

Podatek bankowy nie wpłynął negatywnie na stabilność sektora ubezpieczeniowego oraz instytucji finansowych. 
 

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Teleopieka24 – zarzuty dla firmy

Firma Teleopieka24 oferowała wiele usług z zakresu pomocy w czynnościach dnia codziennego. Oferta była kierowana przede wszystkim do seniorów. Zachodzi podejrzenie, że twórcy firmy założyli ją po to, by wyłudzić pieniądze. Sprawę bada już prokuratura.

author
Dominika Byczek
05 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Pekao w Goleniowie

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Goleniowie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
09 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dzień z e-commerce-sprzedawaj więcej w ING

ING Bank Śląski organizuje spotkanie poświęcone rynku e-sprzedaży. „Dzień z e-commerce- sprzedawaj więcej” odbędzie się 11 czerwca w Katowicach.

author
Dominika Byczek
08 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank PKO BP sfinansuje Grupę Azoty

Pod koniec czerwca Grupa Azoty podpisała umowę na zwiększenie kredytu do 3 miliardów złotych. Agentem konsorcjum banków był PKO Bank Polski. Sprawdziliśmy szczegóły przebiegu tej transakcji oraz dalsze plany inwestycyjne Grupy Azoty.

author
Halszka Gronek
11 lipca 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Alior Bank w Ozimku

Jednym z największych banków detalicznych w Polsce jest Alior Bank. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Ozimku – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
17 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Kredyt samochodowy Zamość

Jeżeli jesteś na etapie wybierania kredytu samochodowego, to bardzo dobrze trafiłeś. Poniższy ranking może pomóc Ci w podjęciu decyzji. Maksymalna kwota kredytu, to nawet 500 000 zł.

author
Patryk Byczek
15 listopada 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj