zadluzenia.com
zamknij

Odpowiadamy na pytania dotyczące BIK

Otrzymujemy dużo wiadomości od Państwa, wykazujących miejscami pewne pomieszanie pojęciowe. Nic dziwnego, tematyka informacji kredytowej potrafi być zawiła. W niniejszym artykule spróbujemy podsumować dotychczasowe informacje/zapytania dotyczące BIK (Biura Informacji Kredytowej).

 


Czy BIK to „czarna lista” ?


BIK zawiera wszystkie informacje dotyczące naszej historii kredytowej. Część informacji nie jest dostępna dla banków/SKOKów, z różnych przyczyn (np. nie wyraziliśmy zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania). Ponad 90% to informacje pozytywne.

 

Dlaczego zatem powyższe hasło nie traci na popularności ? Jeżeli jesteśmy niewiarygodnym kredytobiorcą, to w ocenie banku/SKOKu możemy mieć problem z regulowaniem zobowiązań z przyszłości. Naszą wiarygodność kredytową można zbadać w BIK. Czasem pośrednicy kredytowi mają problem z wytłumaczeniem decyzji odmownej i pada sakramentalne stwierdzenie: "BIK odrzucił kredyt". BIK nie mógł odrzucić naszego kredytu, bo jest narzędziem usprawniającym proces decyzyjny, ale niepodejmującym decyzji.  Pamiętajmy: to czy dostaniemy kredyt, zależy w głównej mierze od decyzji kredytodawcy.

 

 

Czy za 2 zł zaległości trafię do BIK?


W BIKu są wszystkie informacje kredytowe na nasz temat, więc odpowiedź brzmi: tak, 2 zł zaległości będzie widnieć w BIK. I w niczym to nie przesądza. Ważniejszym czynnikiem od kwoty jest ilość dni zaległości. W BIKu zadłużenie może przyjąć jeden z ośmiu statusów

 

- Zaległość 0-30 dni

- Zaległość 31-90 dni

- Zaległość 91-180 dni

- Zaległość powyżej 180 dni

- Windykacja

- Egzekucja

- Odzyskany

- Umorzony

 

Jak widać, dla BIKu opóźnienie do 30 dni jest nieistotne. Każdy bank/SKOK może ustalić indywidualną wartość graniczną, np. 15 lub 40 dni opóźnienia. Również każdy bank/SKOK może ustalić indywidualną kwotę graniczną, np. nie bierze pod uwagę zaległości mniejszych niż 50 zł.

 

Jestem w BIK. Jak mogę uzyskać kredyt?


Bycie w BIKu świadczy o posiadanej historii kredytowej (otrzymaliśmy kredyt lub złożyliśmy wniosek kredytowy) i niczego nie przesądza. Tak postawione pytanie sugeruje, że BIK wskazuje bankom/SKOKom, iż nasza wiarygodność kredytowa jest niezadowalająca. Jak poprawić swój wizerunek kredytowy – więcej https://www.zadluzenia.com/artykul/62,jak-poprawic-scoring-bik/.

 

Nie jestem w BIK, więc będzie prościej uzyskać kredyt ?


Tylko w przypadku, jeżeli zaproponujemy naprawdę solidne zabezpieczenie. Brak historii kredytowej nie upraszcza podjęcia decyzji o przyznaniu kredytu. Na pewno ją znacznie wydłuża. Bank/SKOK nie wie, jakie jest prawdopodobieństwo terminowej spłaty kredytu przez klienta. Trudność w oszacowaniu ryzyka może skutkować gorszymi warunkami kredytu.

 

Jak uzyskać kredyt bez BIKu?


Tylko bank/SKOK może udzielić kredytu. Składając wniosek kredytowy miejmy świadomość, iż kredytodawca zapyta BIK o naszą historię kredytową. Wieść gminna niesie, że niektóre banki spółdzielcze nie korzystają z raportów BIK. Trudno to zweryfikować, na pewno mają inne sposoby badania wiarygodności kredytowej, niekoniecznie korzystniejsze dla klienta ! Poza tym BIK może ułatwić bankowi podjęcie pozytywnej decyzji kredytowej, w zależności od naszej historii kredytowej.

 

UWAGA od lipca wszystkie banki będą korzystać z Biura Informacji Kredytowej.

 

 

Mam „nieciekawy” BIK, czy mogę mieć problem, np. przy kupnie telefonu z abonamentem lub ubezpieczenia zdrowotnego?


Do BIKu mają dostęp tylko banki/SKOKi, rozpatrujący nasz wniosek kredytowy. Ostatnie doniesienia prasowe wskazują, że niektórzy pożyczkodawcy zawarli umowę z BIKiem – co wzbudza kontrowersje wśród prawników. Niemniej BIK służy kredytom. Przedsiębiorca niebędący kredytodawcą nie ma dostępu do BIK. Chcąc poznać naszą historię kredytową musi uzyskać od nas indywidualne upoważnienie.

 

W pewnych sytuacjach nasze zaległości kredytowe, widoczne w BIK, mogą widnieć również w BIG (Biurze Informacji Gospodarczej) – konkretnie w BIG InfoMonitor S.A. i od przedsiębiorcy (spółdzielni, ubezpieczyciela, operatora telefonii komórkowej) zależy, czy weźmie ten fakt pod uwagę.

 

Nie spłacam na czas abonamentu za komórkę, spóźniam się z zapłatą podatku rolnego w gminie, rok temu miałem problemy z regulowaniem czynszu. Czy banki widzą to w BIK?

 

Nie, nie mogą tego widzieć w BIK, bo BIK gromadzi i przetwarza tylko informacje kredytowe.

 

Przy niekorzystnym zbiegu okoliczności, zaległości w stosunkach gospodarczych (czynsz, podatki) mogą mieć negatywny wpływ na decyzję kredytową. Tylko część banków współpracuje z którymś z Biur Informacji Gospodarczej. Banki korzystają głównie z BIK, Bankowego Rejestru i swoich baz danych.

 

Czy mogę się dowiedzieć, jakie informacje na mój temat widnieją w BIK?


Tak, można skorzystać z ustawowego prawa uzyskania informacji na nasz temat (raz na 6 miesięcy) bądź skorzystać z odpłatnych raportów (27-35 zł w zależności od rodzaju raportu i sposobu złożenia wniosku). Więcej informacji https://www.zadluzenia.com/artykul/68,poznajemy-nasza-historie-kredytowa/.

 

W BIKu widnieją nieprawdziwe/nieaktualne informacje! Co mam zrobić?


Zażądać sprostowania/aktualizacji informacji w naszym banku/SKOKu. BIK nie jest właściwym adresatem naszych żądań! Zapraszamy do naszej bazy pism i wniosków.

 

Czy uregulowanie w terminie minimalnej spłaty zadłużenia z karty kredytowej uchroni mnie przed negatywnym wpisem BIK?


Tak, dokonanie spłaty minimalnej kwoty zadłużenia nie powoduje powstania zaległości na raporcie BIK. Zachęcamy, w miarę możliwości, do całkowitej spłaty zadłużenia w okresie bezodsetkowym, by uniknąć de facto zaciągnięcia kredytu gotówkowego z odsetkami maksymalnymi (taki jest mechanizm działania karty kredytowej – część zadłużenia niespłacona w terminie jest kredytem gotówkowym).

 

Staram się o kredyt hipoteczny. Czy kupić 2 miesiące wcześniej telewizor na raty, żeby polepszyć moją sytuację?


Pomijając fakt, iż informacja o terminowej zapłacie raty może nie „spłynąć” na czas do BIK, to takie działanie niewiele zwiększy naszą wiarygodność kredytową, a na dodatek może obniżyć zdolność kredytową, choć w znikomym stopniu. Budowanie pozytywnej historii kredytowej to dłuższy proces. Zaciągnięcie kilku kredytów rok wcześniej oczywiście może nam w tym pomóc, ale róbmy to z głową, by później nie wpaść w pętlę zadłużenia.

 


Nie dostałam kredytu w jednym banku, to złożę wniosek w 40 innych bankach. Przejdę się też do paru banków spółdzielczych i do 10 SKOKów. Gdzieś na pewno dostanę pozytywną decyzję.


Składanie wielu wniosków kredytowych w tym samym czasie może być negatywnym sygnałem dla instytucji finansowej. Scoring BIK bierze pod uwagę tę kwestię nadając jej 5% ważność (więcej https://www.zadluzenia.com/artykul/61,scoring-zagadnienia-ogolne/). Niektóre banki/SKOKi mogą wręcz alergicznie reagować na dużą ilość zapytań, widocznych w BIK (tzw. baza BIOZ – Baza Informacji o Zapytaniach). Jak temu zaradzić?

 

Pośrednicy kredytowi powinni mieć większą wiedzę na temat zdolności kredytowej w poszczególnych bankach, choć pamiętajmy, że niektórzy przedsiębiorcy są kapitałowo związani z niektórymi instytucjami finansowymi. Dobrym sposobem może być wstępna preselekcja w Internecie, np. skorzystanie z portali porównujących oferty, nawet jeśli występują przekłamania.

 

Nie dajmy się zwariować. Złóżmy wnioski, ale w kilku instytucjach, uprzednio analizując warunki, bądź skorzystajmy z wiedzy pośredników finansowych.

 

Mam 567 punktów w BIK, czyli więcej niż średnia a nie otrzymałem kredytów. Dlaczego?


Bank/SKOK może nie wiedzieć (bądź nie brać pod uwagę), że BIK przyznał Tobie 567 punktów. BIK stosuje ocenę punktową i system gwiazdek. Bardzo efektowne, trzeba przyznać, jednak instytucje finansowe zamawiające w BIK raport kredytowy konkretnego klienta, nie patrzą na punkty tylko na ilość kredytów, wysokość zobowiązań czy terminowość spłaty rat. Liczba punktów BIK na pewno jest jakimś wskaźnikiem, bardziej lub mniej istotnym, ale niedecydującym.

 

Zamówiłem raport BIK, mam kredyt gotówkowy, który niedawno spłaciłem, 2 lata temu spłaciłem jedną ratę z 32 dniowym opóźnieniem. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych?


Trudne pytanie. Musimy pamiętać, że czas to ważny współczynnik zarówno dla BIK jak i dla banku. Jeżeli klient miał 60 rat i dawno temu miał przejściowe problemy, a ostatnie X miesięcy spłaca regularnie raty to PRAWDOPODOBNIE będzie to pozytywna wskazówka dla kredytodawcy, w szczególności, gdy kwota zadłużenia nie będzie za wysoka. Scoringi banków biorą pod uwagę trendy – miliony klientów mogło mieć przejściowe opóźnienia w 2009 roku, by potem regularnie spłacać zobowiązania i na pewno z tego powodu nie stoją na przegranej pozycji.

 

Podsumowując. Jeżeli w ostatnich 2 latach raty są spłacone bez zaległości, a opóźnienie nastąpiło w odległej przeszłości, powinniśmy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania

 

Nie mam wielkich problemów finansowych, ale regularnie przekraczam limit na karcie kredytowej, czym psuję swoją historię kredytową.


Tak. Rada: zwiększ limit na karcie, jeżeli masz taką możliwość (zdolność kredytową) to poprawisz scoring w BIKu, pamiętając jednocześnie, że zwiększony limit wpłynie na zmniejszenie zdolności kredytowej. Jeżeli starasz się o kredyt hipoteczny, wiedz, że kredytodawca zapewne zaproponuje Ci własną kartę kredytową w ramach „propozycji nie do odrzucenia”.

 

31 dni a 89 dni opóźnienia to niewielka różnica – „wyląduje” w tym samym miejscu w BIK (status 1: - opóźnienia 31-90 dni).


BIK pokaże ile jest dokładnie dni. Od banku/SKOKu zależy, w jakim stopniu weźmie to pod uwagę. Nietrudno się domyślić, że 31 dni opóźnienia jest lepszym wariantem niż 89 dni opóźnienia. Bank/SKOK może przyjąć np. 40 dni opóźnienia, jako pewny punkt odniesienia.

 

Ponadto przy opóźnieniu powyżej 60 dni bank/SKOK może rozpocząć procedurę przetwarzania danych po wygaśnięciu zobowiązania bez naszej zgody.

 

Ponadto możemy trafić do Biura Informacji Gospodarczej (konkretnie do BIG InfoMonitor S.A.), jeżeli wyraziliśmy taką zgodę przy podpisywaniu umowy (również jest to widoczne w raporcie BIK).

 

Nie będę analizować żadnego raportu, mam jedną kartę kredytową, 2 lata temu kupiłem telewizor na raty. Wszystko spłacałem w terminie i niczego nowego się nie dowiem.


Warto dokonać analizy, z kilku powodów:


1) Możemy nie pamiętać czy wyraziliśmy zgodę na przetwarzanie naszych danych po wygaśnięciu zobowiązania.


2) Nie musimy być kredytobiorcą by trafić do BIK. Możemy być, przykładowo, współwłaścicielem nieużywanego przez nas rachunku z kredytem odnawialnym. Czy pamiętamy o wszystkich poręczeniach? Czy mamy wiedzę, w jaki sposób nasz znajomy/krewny reguluje zobowiązania? Wątpliwe. Jako poręczyciel również jesteś w BIK i zaległości kredytobiorcy obciążają Twoją wiarygodność kredytową, choć oczywiście w mniejszym stopniu, niż w przypadku bycia kredytobiorcą.


3) Nie wiemy czy banki/SKOKi dokonują zmian w systemach, w taki sposób, aby dane, przesyłane do BIK, odzwierciedlały stan faktyczny. Tylko analiza raportu może wychwycić ewentualne pomyłki.

 


Na jaki płatny raport się zdecydować, który jest lepszy?


Raport PLUS z informacją o ocenie punktowej, zawiera dodatkowo: liczbę punktów, oznaczenie gwiazdkowe i krótki komentarz.  Za tę dodatkową wiedzę dopłacamy 5 zł w stosunku do ceny Raportu PLUS.

Informacja punktowa jest pewnego rodzaju wskaźnikiem mogącym pokazać czy i w jakim kierunkiem zmienia się nasza wiarygodność kredytowa.

 

Dodajmy, iż nie ma dużej różnicy w treści pomiędzy płatnymi raportami a bezpłatną, dostępną raz na 6 miesięcy, informacją ustawową.

 

Jaki status mam w biku jeżeli umowa trafiła do komornika ? Za jaki czas będę dostać kredyt w normalnym banku ?


Status Egzekucja oznacza, iż rozpoczęto postępowanie egzekucyjne. Jeżeli bank spełnił ustawowe warunki przetwarzania danych bez zgody klienta, w najbliższym okresie nie mamy większych szans na uzyskanie kredytu w banku/SKOKu,

 

Który status w biku jest gorszy: windykacja czy egzekucja ?


Oba statusy są bardzo niekorzystne dla dłużnika. Egzekucja jest gorsza – sugeruje nieskuteczność windykacji (można przyjąć, że 100% banków podejmuje najpierw działania windykacyjne) i pokazuje wyższa liczbę dni opóźnienia. W podsegmencie „kondycja rachunku” umieszczone są dodatkowe informacje dot. windykacji/egzekucji.  Posiadanie statusu windykacja/egzekucja radykalnie zmniejsza szansę na pozytywną decyzję kredytową.

 

Miałem opóźnienia w spłacie około 55 dni, jednak wszystko spłaciłem. Kiedy informacja o spłacie trafi z banku do BIKu ? Staram się o kredyt hipoteczny i zależy mi na czasie (chcę usunąć umowę z zaległościami z raportu BIK) ?


Spłacone są zaległości czy już cały kredyt? Jeżeli cały kredyt to informacja powinna niezwłocznie trafić do BIK, w przypadku otwartego kredytu informacje przekazywane są cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu, choć do tego terminu należy podchodzić z rezerwą. Nie zawsze banki/SKOKi terminowo przesyłają zbiorcze informacje do BIK.
 

 

Skomentuj artykuł
captcha
~Jack

Witam, mam następujący problem, w związku z otrzymanym alertem, dotyczącym opóźnienia w spłacie zobowiązania, pobrałem raport BIK w celu weryfikacji, ponieważ takowych zaległości NIE posiadam. Okazuje się, że pomimo terminowej spłaty kredytu, a nawet nadpłaty dwóch rat, w raporcie widnieje opóźnienie/zadłużenie w spłacie. Rata spłacana jest regularnie, zgodnie z umową kredytową. Co dziwne w raporcie jest kilka pozycji z różnych dni danego miesiąca (w lutym jest ich 7, nawet sprzed dnia ostatecznej spłaty, w łącznej kwocie zaległości 60zł), dotyczące opóźnień. Sprawę zgłosiłem do banku, który otrzymuje wpłaty, jak i do BIK-u. W banku zweryfikowano "zadłużenie" w którym brakuje... 30groszy! Pytam dlaczego? Nie wiedzą i oczywiście pomimo tego, że na infolinii sprawdzono, że raty są spłacane w prawidłowej kwocie, to i tak musiała zostać złożona reklamacja, którą bank rozpatrzy w ciągu 30dni. Cała sytuacja zaburzyła mi tylko celującą historię kredytową w BIK. Czy miał ktoś borykał się z podobnym problemem?   Odpowiedź

~Brg

Czy splata komornika poprawia zdolnosc kredytowa ?   Odpowiedź

~miś

Powiem tak - mając komornika i tak nie dostanie się kredytu a nawet pożyczki (poza nielicznymi firmami). Jak spłacisz komornika to szansę na pożyczkę rosną (o kredyt nadal może być bardzo ciężko).   Odpowiedź

~Edytaa85

Co oznacza w bik status odzyskany?   Odpowiedź

~Merida

Czy zadłużenia w operatorach komórkowych widnieją w BIK ?   Odpowiedź

~ja

Nie widnieją. W biku masz tylko banki i część firm pożyczkowych. Zadłużenie u operatorów są widoczne w tzw. BIGacg, czyli biurach informacji gospodarczej (takich jak biginfo monitor, krd etc.)   Odpowiedź

~danielka

Spłacam kredyt o 2 lat.pieniadze sa pobierane z kanta. a mój kredyt jest ukryty w bik.Dlaczego   Odpowiedź

~Magda

Witam , Nie wiem jak to się stało ale poszłam do swojego banku żeby skonsolidowac kredyt. I historię kredytowa mam dobrą , ale nie przeszło przez bik ponieważ wyświetlilo że mam zapytania aż 24 bankach . Może i kiedyś składałam przez stronie internetową zapytanie ale nie w tylu bankach i to tylko pytanie. A było to 4 miesiące temu. Dlaczego bik takich zapytań nie usuwa jak zrobić żeby tego nie było.? I dla mnie nie jest w ogóle to zrozumiałe dlaczego to wpływa na konsolidacje kredyty skoro nigdy nic nie było opóźnione w ratach wszystko zapłacone umowa o pracę a bik nie chce przejść   Odpowiedź

~Arczi

Witam miałem problem ze spłatą kredytu ale teraz spłacam regularnie a w biku mam napisaną windykacje czy można sie jakoś dogadać z bankiem albo coś w tym stylu żeby to znikneło i było tylko że spłacam ? Pomóżcie :)   Odpowiedź

~Andrzej

2008 rok wpis o egzekucji w BIK. 9.01.2009 bank wycofuje egzekucję wpis o egzekucji zostaje do 2016r.Kredyt spłaciłem w 8.03.2016 wpis jest jako odzyskany.Nie było egzekucji.Jakie szanse mam na usunięcie tego wpisu.   Odpowiedź

~Gosc

24 kwietnia bank wszedł na moje konto i je zablokował przed dług narzeczonego który był współwłaścicielem konta nawet nie wiedzieliśmy o zajęciu po miesiącu jak przypadkiem się dowiedzieliśmy od razu jedno różowo zapłaciliśmy cały dług do tej pory nie możemy wziąć kredytu. Dlatego?   Odpowiedź

~Samsun

DO ALA: Witam. Mam pytanie , jak poradziłaś sobie z tym , że miałaś tak duże opóźnienia w spłacie kredytu , a bank nie wypowiedział ci umowy, nie było komornika itp. ? Chodzi o to , że też mam opóźnienia w ratach kredytu , ale mam też pożyczki w chwilówkach i chciałbym w pierwszej kolejności spłacić chwilówki i mieć je z głowy , ale wydzwaniają z banku i straszą , że wypowiedzą umowę.   Odpowiedź

~Ala

Witam mam pytanie , mam do usuniecia dwa wpisy w PKO BP karta kredytowa i PKO BP kredyt. Prosze o informacje czy jestescie Panstwo w stanie usunac takie wpisy. miałam równocześnie dwie pożyczki w mBanku 20tyś i 25 tyś w PKO obie splacilam po terminie opóźnienia ponad 90 dni. Wysłałam do mBanku i PKO prośbę o usunięcie histori zobowiązania. Po pierwszym piśmie mBank odmówił po drugim skasował wpis( 300dni opóźnienia). Do PKO BP (117 dniopoznienia)wysłałam już 4 Pismo czekam teraz na odpowiedz. Poprzednie były odmowne, maja Panstwo pomysł na PKO BP?. Ten kredyt był restrukturyzowany i wpłacony przed terminem zawartym w ugodzie. Nie mam pojęcia jak podejść do tego tematu. W lipcu będę starała się o kredyt mieszkaniowy Ale marne szanse na pozytywną decyzję. W PKO miałam również kartę kredytowa 2008 -2013 w raporcie widnieją wpisy tylko z trzech msc z bardzo duzymi opóźnieniami(670 dni opoznienia) w sprawie karty nigdy nieotrzymałam informacji o przekazaniu inf. bez mojej zgody na 100% pomimo wysłania 2 pism nigdy nie otrzymałam odpowiedzi. Co robić?! ?   Odpowiedź

~on

Mam Pytanie bo posiadam wiele zobowiązań finansowych jakieś 3-4 lata temu wszedł mi komornik ale kredyt wraz z komornikiem spłaciłem teraz chciałbym wziąć kredyt hipoteczny czy przygoda z komornikiem będzie miała nadal wpływ na decyzję banku skoro było to ok 4 lat temu?   Odpowiedź

~niuniaa

mam zadłużenie za telefon w plus a drugi spłacam regularnie oferują mi telefon bo mam kilka doładowań do końca czy otrzymam telefon czy raczej nie mam się po co wybierać ?   Odpowiedź

~Kasia

jeśli rok temu splacilam komornika, mam regularne wpływy konto od tamtej pory to kiedy mogę się starać o pożyczkę, telefon na abonament lub debet?   Odpowiedź

~jjj

do ssofka oznacza to, że kredyt został spłacony, ale wcześniej był w wypowiedziany/w windykacji/u komornika   Odpowiedź

~ssofka

witam mam pytanie dotyczace raportu BIK w którym widnieje opis- odzyskany um.2.05.05 zamknięto 30.04.07 czy to oznacza ze dług został spłacony czy byc moze oddany do windykacji ale w tedy powinien chyba byc oznaczony windykacja.????   Odpowiedź

~PoSrednik

Jakiś żart!!! Banki biorą pod uwagę ilość zapytań(wszystkie banki), oraz punktacje np. idea bank, każde zapytanie obniża punktacje, a klient jeśli chce sprawdzać w bankach propozycje dla siebie powinien brać tylko symulacje( a to nie daje jasnego obrazu kredytu). Każde zapytanie oddala go od dobrego kredytu... Każdy ma prawo wybrać odpowiednia ofertę dla siebie, bez ponoszenia zbędnej konsekwencji jaką fundują nam Banki przy udziale BIK. Więc szanowne Banki powinny robić zapytania monitorujące które nie będa obniżały zdolności kredytowej, punktacji i kwoty kredytu nie wrzucały klienta do kategorii C itp.....   Odpowiedź