Strona główna Porady BIK Czyszczenie BIKu

Czyszczenie BIKu

maciej_stanko
Maciej_Stanko
23 marca 2013
BIK to kalka tego, co robimy w obszarze naszych zobowiązaniach kredytowych. W jednym miejscu znajdziemy praktycznie wszystkie informacje kredytowe dotyczące naszej osoby i to nawet z okresu 12 lat. Na raporcie z BIK wyróżniamy 2 rodzaje informacji: widoczne oraz niewidoczne dla banków/SKOKów. Pełen zbiór informacji kredytowej na nasz temat jest widoczny tylko przez nas samych.

To jaki procent informacji jest widoczny dla banków/SKOKów zależy od trzech czynników:

1) Naszej decyzji: wyrażając/cofając zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania „przerzucamy” informacje z jednego podzbioru do drugiego i na odwrót.

2) Decyzji banku/SKOKu: jeżeli spóźniliśmy się 60 dni z zapłatą raty, bank/SKOK może zdecydować o przetwarzaniu danych po wygaśnięciu zobowiązania, niezależnie od naszej zgody. W takiej sytuacji bank/SKOK informuje nas o powyższym zamiarze. Przetwarzanie danych nastąpi, jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania informacji nie uregulowaliśmy zobowiązania.

3) Upływu czasu: po 5 latach od wygaśnięcia zobowiązania informacja kredytowa jest ZAWSZE niewidoczna dla banku.

Czas to bardzo istotny czynnik w procesie oceny wiarygodności kredytowej, może różniew wpłynąć na scoring. Część banków/SKOKów nie bierze pod uwagę całej historii kredytowej, a jedynie np. okres ostatnich 2-3 lat lub wartość kwotową zaległości. Ponadto, czym bardziej odległa terminowość/zaległość w spłacie, tym mniejszy wpływ na scoring. Trudności w szacowaniu dodaje fakt, iż instytucje finansowe jak i BIK w każdej chwili mogą zmieniać formuły obliczeniowe. Wydaje się, że otwarte kredyty z opóźnieniami do 60 dni, które nastąpiły 24 miesiące temu lub wcześniej, nie wpłyną negatywnie na scoring.

Zawsze widoczne dla banków/SKOKów będą poniższe informacje:

a) otwarte zobowiązanie kredytowe – co najmniej do czasu wygaśnięcia zobowiązania

b) zamknięte zobowiązania kredytowe – przez 5 lat, jeżeli wyraziliśmy na to zgodę

c) zamknięte zobowiązania kredytowe – przez 5 lat, jeżeli wystąpiły opóźnienia i zostały spełnione ustawowe przesłanki do przetwarzania danych bez zgody klienta.

Aby poprawić scoring/wyczyścić BIK/wykreślić wpisy w BIK – (jakkolwiek te działania nazwiemy) trzeba działać na 3 polach widocznych dla banków:

1. Dbać o otwarte zobowiązania kredytowe.

2. Umiejętnie żonglować zgodami na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania.

3. Wezwać bank/SKOK do zaprzestania przetwarzania danych osobowych dot. wygasłego już zobowiązania, opierając wniosek głównie na wskazaniu, że nie zostały spełnione wszystkie warunki umożliwiające przetwarzanie danych bez zgody.


1. Dbałość o otwarte zobowiązania kredytowe:

Opisaliśmy już działania poprawiające scoring, m.in. takie jak zwiększenie limiutu na karcie kredytowej lub zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, pamiętając o wadach i zaletach takiego rozwiązania. Możemy również zastanowić się nad zaciągnięciem kredytu na ok. 6-12 miesięcy wprzód. Kupno telewizora na raty 3 miesiące przed, nie spowoduje, że po kwartale nasz scoring znacząco zyska na wartości.

a) restrukturyzacja

Niezależnie czy już wpadliśmy w kłopoty, czy dopiero przewidujemy problemy w obsłudze zadłużenia, powinniśmy skontaktować się z bankiem/SKOKiem i spróbować zmienić warunki umowy. Takie działanie praktycznie nic nie kosztują, a wskazuje na dobrą wolę i szczerość klienta. W wyniku zawartej ugody/porozumienia zmienią się zapisy w systemie banku/SKOKu, które po aktualizacji będą zmienione w BIK. Restrukturyzacja może dotyczyć również wygasłego zobowiązania ale w takim przypadku będzie o wiele trudniej przekonać instytucję do zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 

b) prośba o aktualizację danych bądź korektę błędnych zapisów

W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym, a zapisem w BIK należy skierować pismo o aktualizację, dostępne tutaj.


2. Zgoda na przetwarzanie danych dotyczących wygasłych kredytów.

Poniżej przedstawiamy trzy stany faktyczne:
 

a) wszystkie zobowiązania (otwarte i zamknięte) spłacaliśmy terminowo, tzn. bez opóźnień przekraczających 30 dni 

Wysyłamy wówczas zgodę ogólną do BIK. Pismo będzie skuteczne dla wszystkich zobowiązań:
 

– już zamkniętych

– jeszcze otwartych, po wygaśnięciu zobowiązania

– jeszcze nieotwartych, po zaciągnięciu a następnie wygaśnięciu zobowiązania

Kierujemy wówczas wniosek, dostępny tutaj: "Oświadczenie o wyrażeniu zgody ogólnej".

b) ­­­­­­wszystkie zobowiązania (otwarte i zamknięte) spłacaliśmy z wielodniowymi opóźnieniami (z zakresu 31-60 dni) 

Wysyłamy wówczas sprzeciw ogólny do BIK S.A. Pismo będzie skuteczne dla wszystkich zobowiązań, analogicznie jak wyżej. Wniosek dostępny tutaj: "Odwołanie zgody ogólnej".

c) niektóre zobowiązanie są spłacane nieterminowo/terminowo

Wysyłamy pismo o wyrażeniu/cofnięciu zgody indywidualnej do konkretnej instytucji finansowej w zależności od długości ewentualnych opóźnień.


3. Wygasłe zobowiązania z opóźnieniami powyżej 60 dni

Praktycznie do 100 dni opóźnienia mamy pewność, że usuniemy wpis z części widocznej dla banku. Dlaczego akurat mniej więcej 100 dni ? Po 60 dniach zwłoki bank/SKOK wysyła informację o zamiarze przetwarzania danych, i musi minąć jeszcze 30 dni od skutecznego poinformowania dłużnika.

a) Bank nie poinformował skutecznie o zamiarze przetwarzania danych albo spłaciliśmy zaległość w ciągu 30 dni od skutecznego poinformowania.

Kierujemy wówczas wniosek, dostępny tutaj: "Wykreślenie umowy z BIK – zaległość powyżej 60 dni".

b) Wszystkie przesłanki ustawowe zostały spełnione.

Bank/SKOK może przetwarzać dane bez naszej zgody, ale nie musi (formalnie to BIK przetwarza dane). Możemy próbować nakłonić bank/SKOK do zmiany decyzji. W. takiej sytuacji nie liczy się znajomość przepisów prawnych, bo cała procedura opiera się na czysto ludzkim czynniku. Skontaktujmy się z instytucją i w zdecydowanie nie roszczeniowym tonie poprośmy o zaprzestanie przetwarzania danych. Wkrótce udostępnimy przykładowe pismo/ugodę, choć miejmy świadomość, że takie pisma powinny myć mocno zindywidualizowane.

Nie przeceniajmy znaczenia BIK dla indywidualnego klienta. „Dobry” BIK czasem nie wystarczy do pozytywnej decyzji kredytowej, ale „zły” BIK często wystarczy do negatywnej decyzji kredytowej. Między innymi dlatego tematyka Informacji Kredytowej jest tak popularna. Pamiętajmy, że co najmniej tak samo ważne jest zagadnienie zdolności kredytowej.

Czyszczenie BIKu niewiele pomoże, jeżeli mamy „brudny" Bankowy Rejestr o czym napiszemy wkrótce.

Od lipca 2013 roku wszystkie banki dostosują procedury kredytowe do znowelizowanych rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowy opis już niebawem na portalu Zadluzenia.com !

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Obowiązki pracodawcy wobec komornika
Wpisy Inne
halszka
Halszka Gronek
09 czerwca 2018

Obowiązki pracodawcy wobec komornika

Jak działa sieć 5G
Wpisy Inne
dominika
Dominika Sobieraj
23 listopada 2017

Jak działa sieć 5G

„Polaków portfel własny – Rodzina w szkole”
Bez kategorii
alicja
Alicja Uzarowicz
30 sierpnia 2019

„Polaków portfel własny – Rodzina w szkole”

PKO BP w Izabelinie
Oddziały
aleksandra
Aleksandra Gościnna
21 października 2019

PKO BP w Izabelinie

BGK wesprze firmy zagrożone przez koronawirusa
Bez kategorii
halszka
Halszka Gronek
17 marca 2020

BGK wesprze firmy zagrożone przez koronawirusa