zadluzenia.com
zamknij

Banki mają 7 dni na aktualizację BIKu

 

Dobra informacja dla Klientów. 11 września weszła w życie nowelizacja prawa bankowego według której Banki będą tylko 7 dni na zmianę danych o zobowiązaniu w Biurze Informacji Kredytowej.

 

Do tej pory aktualizacja danych w Biurze Informacji Kredytowej odbywała się raz w miesiącu, co było źródłem wielu problemów zwłaszcza dla osób starających się o kredyt. Przykładowo Klienci, którzy dopiero co spłacili poprzedni kredyt/pożyczkę, musieli sporo czekać na aktualizację swoich danych na raporcie BIK i nie mogli zaciągnąć nowego zobowiązania.

 

 

Teraz Banki będą musiały w terminie 7 dni przekazać do Biura Informacji Kredytowej informacje o:

 

1) nowym zobowiązaniu

2) całkowitej spłacie zobowiązania

3) wygaśnięciu zobowiązania

4) zmniejszeniu zadłużenia na skutek spłaty raty zgodni z harmonogramem

5) zmniejszeniu zadłużenia na skutek wcześniejszej spłaty zobowiązania

6) zmianie warunków spłaty zobowiązania (jak na przykład wysokość raty)

7) kondycji zobowiązania (np. liczba dni opóźnienia, status zobowiązania)

8) korekcie błędnych danych

9) zmianie adresu klienta, jego nazwiska etc.

 

Po przekazaniu powyższych danych przez banki, Biuro Informacji Kredytowej będzie miało kolejne 7 dnina zamieszczenie ich w rejestrze.

 

30 000 zł kary za opóźnienia w przekazaniu danych

 

Nowe przepisy przewidują również sankcję dla banków za opóźnienia w aktualizacji danych swoich Klientów. Grzywna może wynieść nawet 30 000 zł, co powinno skutecznie zmotywować banki do stosowania nowych reguł.

 

Podstawa prawna zmian – ustawa Prawo bankowe:

 

„Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, obowiązane są do informowania instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich otrzymania”.

 

Skomentuj artykuł
captcha
~Pożyczkobiorca

To bardzo dobra zmiana. Teraz Alior i PKO BP nie będą się ociągały z ustawowego obowiązku. Oba wymienione przeze mnie banki nieraz i 2 miesiące (!) zwlekały z aktualizacją danych.   Odpowiedź

~Irena

Ha, niestety, Alior w dalszym ciągu nie stosuje się do tego zapisu, czekam już dwa miesiące na aktualizację. Rozliczyłam się z bankiem a w BIKu ani śladu o tym. Nie wiem co mam dalej zrobic.   Odpowiedź

~drose1

a co ta zmiana tak naprawde dla przecietnego polaczka oznacza?   Odpowiedź