zadluzenia.com
zamknij

Kredyt a pożyczka

To pojęcia często mylone. Stosowane zamienne, wszak intuicyjnie kojarzymy oba terminy z zobowiązaniem się do zwrotu pieniędzy, które otrzymaliśmy na pewien określony czas. Różnic jest wiele, zarówno zasadniczych jak i kosmetycznych. Warto więc uporządkować wiedzę.


Pożyczyć można pieniądze, ale i określoną rzecz. Przedmiotem umowy kredytu mogą być natomiast tylko i wyłącznie środki pieniężne. Już na wstępie wpadamy w pewne zakłopotanie, przecież słowo „pożyczka” ma ścisły związek z pieniędzmi, a dajmy na to umowa pożyczki roweru brzmi dosyć kuriozalnie. W tej sytuacji w mowie potocznej zwykło mówić się u użyczeniu, które jednak w języku prawnym pełni inną funkcję.


Czy umowa pożyczki może być „bezpłatna” tzn. nie przewidywać opłaty, często zwanej prowizją bądź marżą? Tak, może, zależy to tylko i wyłącznie od zgodnej woli obu stron, choć rzeczywistość brutalnie przeczy tej możliwości.  Umowa kredytu zawsze zawiera element „opłaty” dla kredytodawcy.

Umowa pożyczki nie musi zawierać terminu zwrotu rzeczy. Może być zawarta ustnie, choć z oczywistych względów dowodowych, przeważa forma pisemna. W umowie kredytu, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, musi zostać wskazana data i forma spłaty kredytu (ratalnie lub jednorazowo). Pożyczając stajemy się właścicielem rzeczy/pieniędzy. Zawierając umowę kredytu otrzymujemy środki pieniężne do dyspozycji, bez przeniesienia prawa własności.


Pożyczyć możemy w dowolnym celu. Otrzymując kredyt musimy użyć środków w ściśle określonym celu. W przypadku korzystania ze środków pieniężnych niezgodnie z przeznaczeniem, kredytodawca może żądać ich zwrotu.


Pożyczkodawcą może być każdy, ale kredytodawcą tylko bank. Część banków jest również pożyczkodawcami, oferując pożyczki zamiast kredytów, z różnych przyczyn.

Umowa pożyczki jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym, umowę kredytu reguluje Prawo Bankowe i ustawy szczegółowe (np. umowa o kredycie konsumenckim). W konsekwencji umowa kredytu jest bardziej sformalizowana.


Teoretycznie pożyczkodawca może pożyczać w nieskończoność. Banki, udzielające kredytów lub pożyczek, muszą przestrzegać wskaźników, narzuconych przez ustawodawcę bądź Komisję Nadzoru Finansowego.


Jeżeli klient ma do wyboru kredyt albo pożyczkę na takich samych warunkach finansowych (sytuacja raczej niespotykana), to można zapytać: co za różnica ? Jeżeli spełniamy warunki umowy, różnicy zapewnie nie odczujemy. Warto jednak pamiętać o różnicach na etapie obsługi pożyczki/kredytu. Banki przede wszystkim mają wyłączne prawo wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych, które radykalnie skracają proces dochodzenia należności.


Firmy udzielające pożyczek, nie są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nie są także członkami np. Związku Banków Polskich, wprowadzającego Zasady Dobrej Praktyki Bankowej. Niewątpliwie firmy pożyczkowe mają gorszą sławę, wzmocnioną ostatnią kampanią pt. „Zanim podpiszesz”, choć zalecamy ostrożność w ferowaniu jednoznacznych wyroków. Wiele osób korzysta z pożyczek z prostej przyczyny: nie spełniają kryteriów zdolności/wiarygodności kredytowej. Tylko uzyskanie środków pieniężnych w ramach umowy pożyczki pozwala im na osiągnięcie zamierzonych celów, a że firmy pożyczkowe bardzo dobrze ten fakt wykorzystują to już temat na odrębny artykuł.

 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY