Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z przedstawicielstwem w Brukseli. Takie rozwiązanie ułatwi instytucji bieżące monitorowanie procesów legislacyjnych oraz zapewni aktywną współpracę z międzynarodowymi podmiotami finansowymi, zagranicznymi bankami rozwoju czy przedstawicielami instytucji europejskich.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 11.09.2018
Udostępnij:

Więcej o przedstawicielstwie BGK

BGK otworzyło swoje pierwsze przedstawicielstwo w Brukseli. W planach jest także wprowadzenie kolejnych, np. we Frankfurcie, w Londynie, w Paryżu i w Singapurze.

Do zadań zagranicznego przedstawicielstwa BGK będzie należało:

  • reprezentowanie banku w kontaktach z instytucjami unijnymi i finansowymi
  • monitorowanie procesów legislacyjnych 
  • współpracowanie z innymi bankami rozwoju i stowarzyszeniami, obecnymi w Brukseli
  • wspieranie zagranicznej ekspansji polskich firm w Europie Zachodniej.

Celem przedstawicielstwa BGK jest stała obserwacja procesów legislacyjnych, związanych między innymi z planowanymi unijnymi perspektywami finansowymi i aktywna współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, zagranicznymi bankami rozwoju oraz przedstawicielami instytucji europejskich. Otwarcie przedstawicielstwa to również szansa na promowanie działań BGK na arenie międzynarodowej.

Osoby zatrudnione w nowym przedstawicielstwie BGK, będą brały aktywny udział w spotkaniach z reprezentantami instytucji UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Do ich obowiązków będzie należała również reprezentacja Banku podczas konferencji, warsztatów i w pracach grup roboczych.

Takie działania wpisują się w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Dlaczego Bruksela? 

Miasto jest miejscem, w którym swoje przedstawicielstwa mają już inne banki rozwoju. Jak wyjaśnia Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK, wybór Brukseli jest nieprzypadkowy.

W tym samym budynku, gdzie mieści się nasze biuro, działają przedstawiciele m.in. niemieckiego banku rozwoju KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), francuskich banków Caisse des Dépôts Group (CDC) i Bpifrance, czy włoskiego Cassa depositi e prestiti (CDP). Swoje biuro ma tu również stowarzyszenie banków rozwoju European Long Term Investors (ELTI), którego nasz bank jest członkiem. Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco współpracować, uzgadniać wspólne stanowiska w kluczowych tematach i wymieniać się doświadczeniami we wspieraniu biznesu – mówi.

Źródło – strona Bank Gospodarstwa Krajowego:

http://media.bgk.pl/37826-bgk-otworzyl-przedstawicielstwo-w-brukseli

Komentarze