Komisja Nadzoru Finansowego dała zielone światło Bankowi BGŻ BNP Paribas. Instytucja po jednogłośnej zgodzie KNF przejmie gdańską Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Rafineria. Komisja swoją decyzję podbiera tym, że przejęcie zapewni całkowite bezpieczeństwo środkom zgromadzonym w kasie. 

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 21.05.2018
Udostępnij:

Decyzja została podjęta 18 maja bieżącego roku. Warto wiedzieć, że od czerwca 2017 roku SKOK Rafineria ma ustanowionego przez Komisję Nadzoru Finansowego zarządce komisarycznego, którego zadaniem było sporządzenie informacji finansowej, którą następnie badał biegły rewident.

Sytuacja Banku BGŻ BNP Paribas pozwala na przejęcie SKOK Rafineria w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach Kasy” – podała w swoim komunikacie KNF.

Zarządca komisaryczny w SKOKu
 

Z wywiadu i zebranych informacji przez zarządce komisarycznego wynikało, że na dzień 13 czerwca 2017 SKOK dysponował:
 

  • ujemnymi funduszami własnymi na poziomie 9 000 000 złotych,

  • aktywami na poziomie 142 700 000 złotych.

Na niewypłacalność Kasy wskazywał fakt, że aktywa nie były w stanie pokryć zobowiązań instytucji, której łączna kwota straty wynosiła ponad 63 000 000 złotych. Głównie te przyczyny skłoniły KNF do poszukiwań banku, który zgodziłby się na udział w restrukturyzacji SKOKu Rafineria. Instytucje mogły się zgłaszać do 4 kwietnia bieżącego roku.

Przejęcie SKOKu Rafineria
 

Według harmonogramu przejęcia SKOKu, który znalazł się w oficjalnym komunikacie BGŻ BNP Paribas, instytucja 19 maja bieżącego roku „objęła zarząd majątkiem Kasy”, a ostateczne przejęcie SKOKu Rafineria przez Bank BGŻ BNP Paribas nastąpi 30 maja bieżącego roku

Do tego czasu Klienci będą obsługiwani na dotychczasowo panujących zasadach, natomiast po 30 maja staną się oni Klientami Banku, dzięki czemu dodatkowo otrzymają możliwość do korzystania z produktów i usług instytucji.


 

Bilans SKOKu po I kwartale

SKOK Rafineria według informacji z 31 marca bieżącego roku posiadała:
 

  • aktywa na poziomie 74 942 180 złotych,

  • ujemne fundusze własne bilansowe na poziomie 34 547 470 złotych,

  • ujemny współczynnik niewypłacalności na poziomie 19,55%,

  • depozyty 18 085 członków wynoszące 94 992 030 złotych.

Łączna strata Kasy wynosiła 76 318 540 złotych.


 

Gwarancja bezpieczeństwa BGŻ BNP Paribas

Wszelkie wypłaty środków, które zostały zgromadzone na rachunkach i lokatach są objęte gwarancją bezpieczeństwa przez BGŻ. Nie wliczają się to jednak  środki wpłacone tytułem udziałów, wkładów członkowskich oraz wpisowego. Bank podaje także, że w związku z przejęciem SKOKu Rafineria interesy prowadzone przez członków Kasy, który wykupili udziału nadobowiązkowe, także zostaną zabezpieczone. 
 

Komentarze