BGŻ BNP Paribas z większym zyskiem

BGŻ BNP Paribas z większym zyskiem

author
Aneta Jankowska
26 maja 2017
Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas, za I kwartał bieżącego roku, sięgnął 39,6 mln zł. Jest to wzrost o 27%. W porównaniu do I kwartału 2016 r. to o 8,3 mln zł więcej.


 
Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas obsługiwała 2,6 mln klientów pod koniec marca 2017 roku. Natomiast sieć oddziałów banku obejmowała 484 placówki w Polsce oraz 116 punktów obsługi klienta (dawny Sygma Bank Polska).

Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas wyjaśnia:
 
Po raz pierwszy od połączenia banków prezentowane wyniki są w pełni porównywalne. W ten sposób symbolicznie kończymy okres fuzji, która była głównym czynnikiem wpływającym na wyniki we wcześniejszych okresach. Trzeba jednak pamiętać, że jeszcze ponosimy koszty związane z integracją, a przed nami fuzja operacyjna z Sygma Bankiem, planowana na III kwartał.
 
Na koniec marca 2017 r. Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom na koniec marca wyniosła 58,7 mld zł. To oznacza wzrost w stosunku rok do roku o 5,3% – 2,9 mld zł. Zaś wolumen depozytów klientów na koniec I kwartału bieżącego roku sięgnął 54,0 mld zł (wzrósł w porównaniu do marca 2016 r. o 18,2% – 8,3 mld zł).
 
W 2017 r., po okresie w którym byliśmy w dużej mierze skupieni na integracji, realizujemy działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności i dostępności naszej oferty dla klientów. W I kwartale 2017 r. po stronie biznesowej, w segmencie Bankowości Korporacyjnej, z sukcesem realizowaliśmy strategię wspierania klientów w ich ekspansji zagranicznej oraz rozwoju na lokalnym rynku. Aktywność rynkowa naszych doradców i specjalistów produktowych oraz dynamiczny wzrost w obszarze dochodów z wymiany zagranicznej przełożyły się na wzrost przychodów o 20% w ujęciu rok do roku. Dzięki nowej ofercie kredytu gotówkowego i przeprowadzonej wiosną kampanii odnotowaliśmy także wzrost sprzedaży tych kredytów o blisko 11% rdr do 643 mln zł. W połowie marca jako jeden z trzech banków w Polsce umożliwiliśmy składanie wniosku o rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy za pośrednictwem naszej bankowości elektronicznej i jej nowej funkcjonalności e-Urząd, a przed nami wdrożenie nowej aplikacji mobilnej dla klienta detalicznego – tłumaczy Prezes Zarządu. 

W porównaniu z I kwartałem 2016 r. o 7,2% (do 466,8 mln zł) wzrósł skonsolidowany wynik odsetkowy, przy stabilizacji marży odsetkowej netto równej 2,6%. Natomiast wynik prowizyjny wzrósł o 3,9% do 127,8 mln zł. 
 
Jeśli mowa o kosztach administracyjnych wraz z amortyzacją, to spadły one o 3,6% do 436,9 mln zł. W porównaniu do I kw. 2016 r. można zauważyć spadek kosztów ogólnoadministracyjnych. Przede wszystkim kosztów informatycznych i telekomunikacyjnych i kosztów utrzymania nieruchomości. Jest to efekt realizowanych synergii oraz redukcji kosztów pracowniczych wynikających z restrukturyzacji zatrudnienia.

Znormalizowany wskaźnik kosztów do dochodów (bez kosztów integracji) w wyniku zwiększenia przychodów jak i obniżania kosztów spadł do 64,2% (z poziomu 70,7% odnotowanego rok wcześniej).
 
Reasumując, składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zaksięgowane przez bank w ciężar kosztów I kwartału bieżącego roku wynoszą 41,4 mln zł (w porownaniu do 30,6 mln zł w I kwartale ubiegłego roku).
 
Ogólna kwota kosztów integracji poniesionych przez Grupę w I kw. 2017 r. sięgnęła 16,8 mln zł (16,3 mln zł w I kwartale 2016 r.). Mimo to, były  one znacząco niższe niż w IV kw. 2016 r.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Inspektorat ZUS w Makowie Mazowieckim
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Makowie Mazowieckim

KredytOK w Łomży
Oddziały
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
04 lutego 2017

KredytOK w Łomży

Alior Bank w Garwolinie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
11 lipca 2019

Alior Bank w Garwolinie

Kredyt hipoteczny Brzeg
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
19 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Brzeg

Kredyt samochodowy w Inbanku
Pod Lupą
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
08 czerwca 2017

Kredyt samochodowy w Inbanku

Porównaj