zadluzenia.com
zamknij

Branża budowlana ma 3,8 mld długów

Budownictwo od dawna wskazywane jest jako najbardziej zagrożony upadłościami sektor gospodarki. Od 2010 roku w Polsce niemal 2000 firm z tego sektora ogłosiło upadłość. Większość z jeszcze istniejących ma problemy z regularnym przepływem pieniędzy, z rentownością działań oraz generalnym spadkiem dochodów ze sprzedaży.

 

Sektor budownictwa w Polsce obejmuje niemal 600 000 przedsiębiorstw, wśród których są trzy obszary działalności:

  • roboty budowlane specjalistyczne (aż 65%)
  • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (29%)
  • roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Najwięcej nieterminowych spłat (dłużej niż 60 dni, kwota powyżej 500 zł) dotyczy ostatniego wymienionego powyżej obszaru. 

 

Zaległości finansowe w milionach 

 

Długi firm budowlanych w sumie to aż 3,8 miliona. Co może dziwić - 70% tej kwoty to dług kilku największych film, ich zadłużenie do średnio 504 tysiące złotych. Dla porównania - mniejsze firmy mają zaległości około 40 tysięcy złotych. 

 

Zła kondycja sektora budowlanego

 

Niemal co drugie przedsiębiorstwo budowlane na polskim rynku ma kłopoty, w tym 29% jest w bardzo złej kondycji finansowej. Głównym powodem nagłego załamania inwestycji był w większości tych firm okres przejściowy między wykorzystaniem ostatnich środków unijnych przed uzyskaniem kolejnych. Na złagodzenie bilansu wpłynął rosnący pobyt w branży mieszkaniowej, ale i on nie był w stanie zrekompensować trudności w pozostałych podsektorach budowlanych.

 

Przezorny zawsze ubezpieczony

 

Przed podpisaniem umowy z potencjalnym kontrahentem, warto upewnić się, czy przypadkiem nie ma on zobowiązań finansowych wobec banków i innych firm, i czy nie został wpisany do rejestru dłużników(…). Takie działania  podnoszą bezpieczeństwo prowadzenia  biznesu i jego rentowność. A ostrożnym warto być nawet w okresie lepszej koniunktury gospodarczej, bo zawsze występuje grupa firm o gorszej kondycji, charakteryzujących się słabszą dyscypliną płatniczą. - mówi Małgorzata Kąkol dyrektor rynku korporacyjnego.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY