BZ WBK z wysokim zyskiem za 2017

BZ WBK z wysokim zyskiem za 2017

author
Aneta Jankowska
02 lutego 2018
W czwartym kwartale 2017 roku zysk netto grupy BZ WBK wzrósł do 549 mln zł z 460,9 mln zł w 2016 roku. Informacje pochodzą ze wstępnych danych banku.

Dane za 2017 rok

Zysk BZ WBK wyniósł 546,8 mln i okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku. Jedenaście biur maklerskich przewidywało, że będzie on wahał się między 524 mln zł a 576 mln zł. Ogólny zysk banku w 2017 roku wyniósł 2.213,1 mln zł. To wzrost o 2,1% rok do roku. Natomiast wskaźnik ROE sięgnął 12,2%.

W czwartym kwartale wynik banku wyniósł 1.379,4 mln zł. To o 1% więcej niż oczekiwali analitycy, którzy przewidywali 1.365,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.355,2-1.378,5 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 8,2% rok do roku i 2,9% w porównaniu kwartalnym. Kwartalna marża odsetkowa netto wynosi 3,93%. W trzecim kwartale sięgnęła 3,87%.

Wynik z prowizji wyniósł 515,4 mln zł. Tym samym był on zgodny z konsensusem (zakładał on 514,7 mln zł, natomiast oczekiwania wahały się od 511 mln zł do 525 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 6,5% rok do roku i spadł w porównaniu kwartalnym 2,2%.

Łączne dochody grupy BZ WBK w ubiegłym roku wyniosły 7.763,6 mln zł. To wzrost o 2,1% w zestawieniu do 2016 roku. Z drugiej strony koszty w ostatnim kwartale 2017 roku wyniosły 839,9 mln zł i były 2,9% wyższe od oczekiwań – 816,1 mln zł. Wzrosły one 5,7% rok do roku oraz 9,3% w ujęciu kwartalnym. Patrząc na cały ubiegły rok, wyniosły 3.372,4 mln zł i były stabilne rdr przy spadku kosztów działania o 3,4% rdr i wzroście kosztów pracowniczych o 3,5% rdr.

43,4% – tyle wyniósł wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł w 2017 roku. W 2016 roku – bez transakcji Visa – było to 46,2%. Natomiast odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w ostatnim kwartale 2017 roku 212,9 mln zł.

Oczekiwania były o 6,5% wyższe na poziomie 227,7 mln zł. Analizując należności brutto od klientów, zwiększyły się w skali roku o 4,4% do 112,69 mld zł, w tym wzrost kredytów dla klientów indywidualnych wyniósł 2,7%, (do 57,8 mld zł) zaś dla podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 5,8% do 48 mld zł.

W ujęciu rocznym depozyty spadły do 111,48 mld zł, w tym depozyty dla klientów indywidualnych wzrosły o 2,3%, a podmiotów gospodarczych i sektora publicznego spadły o 5,1%. Współczynnik kapitałowy wzrósł do 16,69% z 15,05% rok wcześniej.

Prezes, Michał Gajewski poinformował, że BZ WBK liczy, iż 2018 rok przyniesie wzrost wyników banku:

Naszą ambicją na ten rok jest wzrost wyników. Chcemy płacić dywidendę, nasze wskaźniki pozwalają nam ją wypłacić, ale dzisiaj za wcześnie powiedzieć, jaka ta dywidenda miałaby być – powiedział prezes BZ WBK.

W 2017 roku zarząd banku nie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok. BZ WBK wypłacił jednak w minionym roku 535,9 mln zł dywidendy z niepodzielonego zysku za 2014 rok i 2015 rok, co dało 5,4 zł dywidendy na akcję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Czym zajmuje się Pełnomocnik do spraw Cyberbezpieczeństwa?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
19 grudnia 2018

Czym zajmuje się Pełnomocnik do spraw Cyberbezpieczeństwa?

Bank Pekao w Otwocku
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 sierpnia 2019

Bank Pekao w Otwocku

NIK skontrolowała wydatki NBP
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
23 lipca 2019

NIK skontrolowała wydatki NBP

Alior Bank w Zawierciu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
02 lipca 2019

Alior Bank w Zawierciu

Zadłużony jak senior
Blog
author
Aneta Jankowska
20 stycznia 2017

Zadłużony jak senior

Porównaj