Co to jest e-Sąd?

author
Julia Wierciło
26 września 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Technologia staje się nieodłączną częścią wielu dziedzin życia, w tym sądownictwa. E-Sąd, czyli elektroniczny system sądowniczy, to innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu rozpatrywanie niektórych spraw uległo znacznemu przyspieszeniu. Sprawdźmy czym dokładnie jest e-Sąd, a także czym się zajmuje.

Spis treści:

 1. Co to jest e-Sąd?
 2. E-Sąd - czym się zajmuje?
 3. Czas postępowania w e-Sądzie
 4. Pozew w e-Sądzie
Zwiń spis treści

Co to jest e-Sąd?

E-Sąd to elektroniczny system, który został wprowadzony w Polsce w celu usprawnienia i zautomatyzowania procesów sądowych oraz umożliwienia dostępu do informacji sądowych za pośrednictwem internetu.

Skrót „e-Sąd” odnosi się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, a konkretnie do VI Wydziału Cywilnego. Wydział ten, jako jedyny w Polsce, zajmuje się sprawami rozpatrywanymi w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym (w skrócie: „EPU”). Instytucja ta rozpoczęła swoje działanie 1 stycznia 2010 roku.

Przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego nowe cywilne postępowanie odrębne – elektroniczne postępowanie upominawcze – weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Postępowanie zostało unormowane w kodeksie postępowania cywilnego w rozdziale zatytułowanym Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528 i nast.).

E-Sąd - czym się zajmuje?

Warto podkreślić, że e-Sąd nie jest odpowiedni do rozpatrywania wszystkich rodzajów spraw sądowych. System ten skupia się głównie na sprawach związanych z roszczeniami pieniężnymi wynikającymi z dokumentów takich jak rachunki, faktury VAT czy umowy cywilnoprawne.

E-sąd zajmuje się odzyskiwaniem długu, który nie wymaga przeprowadzania postępowania dowodowego- mowa tu o długach powstałych na podstawie np. umowy zawartej na piśmie czy faktury, o ile nie ma wątpliwości co do ich wysokości.

Postępowanie przed e-sądem, podobnie jak zwykłe postępowanie upominawcze, dotyczy spraw o zapłatę, w których roszczenia są na tyle uzasadnione, że sąd nie musi kierować sprawy na rozprawę i wydaje nakaz zapłaty. Ściąganie należności nie jest ograniczone ani co do kwoty, ani do co do ich liczby skierowanych przeciwko jednemu dłużnikowi.

Czas postępowania w e-Sądzie

Dzięki korzystaniu z e-sądu możemy przyspieszyć i uprościć postępowanie, ponieść niższe koszty sądowe niż w przypadku rozpatrywania sprawy w tradycyjny sposób, w krótszym czasie otrzymujemy nakaz zapłaty.Wszystkie dokumenty są wysyłane drogą elektroniczną i dlatego czas postępowania jest znacznie krótszy niż w przypadku standardowych procesów.

Doręczenie elektroniczne następuje z chwilą zapoznania się z pismem przez adresata. W przypadku nieodczytania pisma uznaje się je za doręczone z upływem 14 dni od dnia dostarczenia w sposób umożliwiający adresatowi zapoznanie się z jego treścią. Doręczenia elektroniczne polegają na zapewnieniu adresatowi możliwości zapoznania się z treścią doręczanego dokumentu. Dokumenty w formie elektronicznej są składane we właściwych skrzynkach pocztowych stron informacji, odnośników umożliwiających zapoznanie się z treścią zamieszczoną w skrzynce.

Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu powód lub osoba działająca w imieniu powoda w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego.

Pozew w e-Sądzie

Aby wszcząć postępowanie przed e-Sądem, należy rzeczywiście skorzystać z oficjalnej strony internetowej e-Sądu (e-sad.gov.pl) i utworzyć profil użytkownika. Możemy to zrobić:

 • osobiście,
 • przy pomocy adwokata,
 • korzystając z pomocy radcy prawnego.

To pozwala uczestnikom postępowania przekazywać dokumenty i komunikować się z sądem elektronicznie, co ma na celu usprawnienie procesu i zwiększenie dostępności usług sądowniczych.

Celem złożenia pozwu do e-Sądu jest odzyskanie należności, czyli orzeczenia, które w stosunku do dłużnika stwierdza obowiązek zapłaty długu.

Jeśli zdecydujemy się na odzyskanie długu przez e-Sąd musimy spełnić szereg warunków, aby sprawie został nadany bieg. Wniesienie takiego pozwu wiąże się z wypełnieniem odpowiedniego formularza. Należy w szczególności pamiętać o kilku ważnych krokach.

Pozew w e-Sądzie – ważne informacje:

 • pozew może złożyć osoba fizyczna będąca powodem lub pełnomocnikiem,
 • należy wnieść opłatę procesową – musi ona zostać przelana z konta konkretnej osoby,
 • konieczne jest podanie w pozwie daty wymagalności czyli daty płatności,
 • wymagany jest numer NIP, PESEL lub KRS osoby pozwanej,
 • dowody na poparcie treści pozwu powinny być wskazane w samym pozwie. Tych dokumentów nie dołącza się osobno.

W przypadku, gdy występuje problem z dłużnikiem, po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty (czyli po upływie dwóch tygodni od doręczenia pozwanemu nakazu) sprawę można skierować do komornika sądowego.

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Dariuisz P.
Dariuisz P.
2018-11-22 23:17:23

Adres na, który należy wysłać wniosek o usunięcie konta to: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin (www.lublin-zachod.sr.gov.pl/biuro-obslugi-interesantow-boi,m,mg,3,192).

Podobne artykuły

#mBankJestEko – akcja mBanku

mBank podejmuje kroki, aby stać się organizacją „less waste”. Instytucja poinformowała o wycofaniu z jej placówek plastikowych naczyń i butelek. Wszystko dlatego, żeby nie szkodzić środowisku.

author
Patryk Byczek
02 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Rozwój platformy iwoca

iwoca – platforma pożyczkowa dla przedsiębiorców, uzyskała 20 mln USD dofinansowania na rozwój.

author
Dominika Byczek
31 lipca 2015
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Nest Bank wspiera SOS Wioski Dziecięce

Pierwszy charytatywny program polecający w Polsce został uruchomiony przez Nest Bank. Instytucja podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce. Każde nowootwarte z polecenia Nest Konto sprawia, że Nest Bank przekaże 50 złotych na rachunek Stowarzyszenia.

author
Patryk Byczek
05 lipca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt SPRINT w Idea Banku

Kredyt SPRINT to nowy limit w rachunku dostępny dla przedsiębiorców w Idea Banku. Maksymalny limit wynosi 30 000 zł, a do jego otrzymania nie są wymagane zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUSu. Sprawdzamy szczegóły.

author
Dominika Byczek
17 września 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Xiaomi Pay w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy poinformował w komunikacie prasowym o wdrożeniu do swojej oferty płatności mobilnych Xiaomi Pay. Jest to kolejna, po Apple Pay, Google Pay oraz Garmin Pay, metoda płatności mobilnych działająca jak portfel cyfrowy, do którego Klienci Banku Pocztowego mogą już podpinać swoje karty płatnicze z logo Mastercard. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
14 października 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

GetBack otrzymał 5 mln kary od UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył karę finansową na GetBack. Spółka będzie musiała zapłacić ponad 5 mln zł.

author
Aneta Jankowska
28 listopada 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj