Agencja Reuter podaje, że mieszczący się w Stanach Zjednoczonych Deutsche Bank, nie przeszedł drugiej fazy stres testów. Niemiecki lider bankowości nie powinien czuć się z tym faktem komfortowo, a dodatkowo, według Rezerwy Federalnej, kontrole wewnątrz firmy nie są sprawnie przeprowadzane. 

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 02.07.2018
Udostępnij:

Z ostatniego oficjalnego oświadczenia Fed wynika, że niemiecka instytucja bankowa okazuje „powszechne i krytyczne braki w systemie planowania finansowego firmy”, „słabe zarządzanie ryzykiem”.

Deutsche Bank jedynym bankiem

W drugiej fazie stres testów brało udział łącznie 18 banków. W związku z tym, że DB jako jedyny nie zdał tychże testów, ich kapitał wypracowany w USA nie będzie mógł zostać przelany do Niemiec. Nie są to jedyne problemy niemieckiego giganta. Warto zaznaczyć, że instytucja widnieje na liście tak zwanych banków problematycznych, na którą wpisała ją Rezerwa Federalna.

Miliardowe straty, płacenie grzywn oraz doszkodowań – tak wygląda niedaleka przeszłość niemieckiej spółki. W 2016 roku DB miał zapłacić amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwośći ponad 14 000 000 000 dolarów w ramach odszkodowania za „toksyczne transakcje hipoteczne”, lecz instytucja zapłaciła jedynie 7 200 000 000 dolarów.

Wszystkie wskazane słabości budzą obawy o to, czy amerykańska część Deutsche Banku jest zdolna do efektywnego określenia przyszłych potrzeb kapitałowych” – informował Fed.

Fuzja banków

Na początku czerwca Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że wyraża zgodę na przejęcie Deutsche Banku przez Bank BZ WBK. W część bankowości DB, którą przejmie BZ WBK wchodzi:
 

  • bankowość prywatna,

  • bankowość detaliczna,

  • bankowość biznesowa,

  • 100% akcji w DB Securities.

     

Transakcja ma się dokonać, najprawdopodobniej, do końca bieżącego roku.

Komentarze