Wyniki ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale bieżącego roku były wyższe niż w roku poprzednim. Grupa odnotowała skonsolidowany zysk netto na poziomie około 322 200 000 złotych, natomiast w tym samym czasie rok wcześniej wyniósł on nieco ponad 300 000 000 złotych. Zysk okazał się wyższy o 2,2% od założeń rynkowych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 10.05.2018
Udostępnij:

Analitycy rynkowi przewidywali, że zysk netto około 315 100 000 złotych. Natomiast notowania biur maklerskich wahały się od 300 400 000 złotych do 336 000 000 złotych.

Marża odsetkowa

Marża odsetkowa wyniosła w pierwszym kwartale 2,94%, w ubiegłym roku zaś osiągnęła poziom 2,75%.

Koszty ogółem
 

Ogólne koszty banku w pierwszym kwartale wyniosły instytucję około 628 300 000 złotych odnotowując wzrost o 11% względem roku poprzedniego.
 

Wynik z tytułu prowizji
 

Wynik w segmencie prowizji również okazał się korzystny. Z tytułu prowizji, po pierwszym kwartale, bank odnotował nieco powyżej 318 100 000 złotych zysku, co oznacza wzrost o 9% względem roku poprzedniego.


 

Wynik odsetkowy
 

W pierwszym kwartale bieżącego roku wynik z tytułu odsetek wyniósł 880 900 000 złotych i wzrósł o 8% względem roku porzedniego.
 

Depozyty w ING

Całkowita wartość różnego rodzaju depozytów wyniosła prawie 102 780 000 000 złotych, oznaczając ośmioprocentowy wzrost względem roku poprzedniego.

Saldo rezerw
 

Saldo rezerw zmniejszyło się o 94 800 000 złotych, względem 77 000 000 złotych w roku poprzednim.
 

Aktywa
 

Wartość aktywów ING Banku Śląskiego wyniosła pod koniec pierwszego kwartału około 127 300 000 000 złotych. Ten wynik stawia ING w czołówce banków pod względem wysokości aktywów. ING znajduje się tuż za PKO BP, Pekao, BZ WBK, mBankiem.

Komentarze