Sytuacja Polaków pracujących we własnych gospodarstwach rolnych znacznie się poprawiła. W przypadku rolników mówi się o gigantycznym kroku w przód, bowiem sytuacja finansowa tej grupy wzrosła w przeciągu roku o blisko 37%.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 04.06.2018
Udostępnij:

Tak dobrego wyniku Polscy rolnicy nie odnotowali od lat. Głównym powodem tak wysokiego poziomu był przede wszystkim wzrost dochodów w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Tak wielkiej różnicy nie zauważono w żadnej innej grupie gospodarstw domowych.

Zarobki rolników

„Rzeczpospolita” podaje, z najświeższych danych pozyskanych na podstawie przeprowadzonych badań budżetów gospodarstw domowych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku 2017 średni dochód na jednego członka w rodzinie rolników indywidualnych wynosił około 1576 złotych, co oznacza wzrost o 424 złote w roku poprzednim.

Na drugim miejscu renciści

Drugą z kolei grupą, która odnotowała najwyższy wzrost dochodowy, byli renciści. Dochód na osobę w gospodarstwach tej grupy był o 11% wyższy, niż w roku poprzednim. „Rz” informuje, że bardzo prawdopodobnie wynika to z podwyższenia kwoty najniższej emerytury i renty. Paradoksalnie, pomimo sporego wzrostu dochodowego, renciści otrzymują tylko 1300 złotych, co w dalszym ciągu oznacza najmniejsze otrzymywane pieniądze spośród wszystkich grup z dochodem indywidualnym.


 

Skąd wzrost wśród rolników
 

Według Głównego Urzędu Statystycznego wzrost spowodowany był głównie zwiększeniem produkcji mleka, zbóż, jaj, żywca wołowego i wieprzowego, dzięki czemu w górę poszły także ceny za produkty rolne. Wszystkie produkty wyniosły łącznie prawie 65 500 000 000 złotych, co oznacza wzrost o blisko 12%, względem roku poprzedniego.
 

Komentarze