Dzięki 500+ Polacy mniej korzystają z pomocy społecznej

Dzięki 500+ Polacy mniej korzystają z pomocy społecznej

author
Dominika Sobieraj
10 stycznia 2018
Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej wyniósł w 2016 roku niemal 10%. To najlepszy wynik od lat. Główną jego przyczyną jest wprowadzenie rządowego programu 500+, który miał na celu zwiększenie liczby rodzących się dzieci. Efekt ten będzie mierzalny dopiero za kilka lat, ale już po spadku liczby korzystających z pomocy społecznej widać, że Polakom żyje się lepiej. 

Raport Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej, który przygotował Główny Urząd Statystyczny, mówi jasno: liczba osób korzystających z pomocy społecznej spadła o 9,2% (porównując rok 2016 i 2015). Od 2008 roku jest to największy spadek, jaki zanotowano. 

"Środowiskowa pomoc społeczna zrealizowana w 2016 r. na podstawie ustawy o pomocy społecznej została skierowana do 2479 tys. beneficjentów, czyli 6,4 proc. mieszkańców naszego kraju i do 1029 tys. ich gospodarstw domowych, które stanowiły 7,3 proc. ogółu gospodarstw domowych w Polsce" – można przeczytać w opracowaniu GUS.

Skąd ta poprawa?

Autorzy badania wskazują, że podstawą do tak dużego spadku były:
– duży spadek bezrobocia, 
– wzrost płac (w tym wprowadzenie 500+). 

"Liczba ubogich beneficjentów i ich gospodarstw domowych uległa znacznemu zmniejszeniu po rozpoczęciu realizacji rządowego programu Rodzina 500+" – napisano dalej w raporcie.

Kwota tego świadczenia nie wlicza się co prawda do dochodu gospodarstwa domowego, więc żeby sprawdzić, czy rzeczywiście 500 zł więcej wpływa realnie na poziom życia Polaków, przeprowadzono symulację podwyższenia dochodów o tę kwotę. 

Wyniki symulacji 

Symulacja pomogła ustalić, że dzięki wypłacie 500+ liczba ubogich beneficjentów pomocy społecznej w skali kraju spadła o niemal 50% (zmniejszyła się do 899 tysięcy osób). "Po wypłatach świadczenia wychowawczego zasięg ubogich beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w Polsce zmniejszył się o 2 pkt proc. do poziomu 2,3 proc." – pokazuje symulacja GUS. Zmniejszył się także poziom ubóstwa w kraju – wskaźnik głębokości ubóstwa w wieloosobowych gospodarstwach osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej zmniejszył się o prawie 5 punktów procentowych. W gospodarstwach z dziećmi ten sam wskaźnik spadł aż o 14 punktów procentowych. 

Sytuacja różna dla różnych regionów

W najmniejszym stopniu z pomocy społecznej korzystają województwa południowe: dolnośląskie, opolskie, śląskie i małopolskie, a także dwa województwa centralne: mazowieckie i wielkopolskie. Tam z pomocy społecznej korzysta około od 4,4 do 5,5% mieszkańców, czyli dużo mniej, niż wynosi średnia mieszkańców całej Polski. W gorszej sytuacji są województwa położone na północnym zachodzie – tam z pomocy społecznej korzysta od 6,8 do 7,3% Polaków. Województwa wschodnie osiągnęły podobne wyniki. 

Dramatyczna sytuacja dotyczy właściwie tylko jednego województwa – warmińsko-mazurskiego. Tam korzystający z pomocy społecznej niemal 2 razy przekraczają średnią całej Polski. Z tego świadczenia musi korzystać aż 10,9% mieszkańców województwa. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Spółdzielczy w Księżpolu sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
29 września 2019

Bank Spółdzielczy w Księżpolu sesje przychodzące i wychodzące

Credit Agricole w Oławie
Oddziały
author
Patryk Byczek
21 lipca 2019

Credit Agricole w Oławie

Ile zarabia kelner?
Ekonomia
author
Aleksandra Gościnna
03 listopada 2021

Ile zarabia kelner?

Departament Innowacji Finansowych Fintech
Ekonomia
author
Aneta Jankowska
23 stycznia 2018

Departament Innowacji Finansowych Fintech

Raper MC Silk w nowej reklamie BLIKA
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
07 października 2019

Raper MC Silk w nowej reklamie BLIKA

Ile zarabia doradca podatkowy?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
23 września 2019

Ile zarabia doradca podatkowy?

Porównaj