Egzekucja alimentów bez komornika

Egzekucja alimentów bez komornika

author
16 stycznia 2017
Przepisy dotyczące egzekucji alimentów gwarantują Wierzycielom alimentacyjnym wiele przywilejów. Do jednych z nich należy możliwość przymusowego egzekwowania należności alimentacyjnych bez udziału komornika. Jak to zrobić ?

Podstawę do dokonywania wypłat bezpośrednio do rąk Wierzyciela stanowią przepisy kodeksu pracy, kodeksu karnego wykonawczego oraz przepisy ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. W tym celu Wierzyciel powinien złożyć wniosek o wykonanie tytułu wykonawczego zasądzającego alimenty wraz z tytułem wykonawczym bezpośrednio do pracodawcy, dyrektora zakładu karnego lub dyrektora zakładu ubezpieczeń społecznych.

1. Jeżeli Dłużnik jest zatrudniony, wypłata świadczeń alimentacyjnych możliwa jest bezpośrednio do rąk uprawnionego, co oznacza, że pracodawca dokonuje potrąceń na wniosek Wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.

Potrącenia jednak nie mogą być dokonywane, jeśli okaże się, że do wynagrodzenia za pracę skierowano egzekucję sądową lub administracyjną oraz wtedy, gdy wynagrodzenie miałoby być potrącane na rzecz kilku Wierzycieli alimentacyjnych, a możliwa do potrącenia kwota wynagrodzenia nie jest wystarczająca na pokrycie ich wierzytelności. Wtedy możliwa jest egzekucja komornicza.


2. Jeżeli Dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności, Wierzyciel może złożyć tytuł wykonawczy zasądzający alimenty bezpośrednio dyrektorowi zakładu karnego, który zobowiązany jest do wypłacania Wierzycielowi należności za pracę Dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego.

Jeśli wnioski o wypłatę świadczeń złożyło kilku Wierzycieli alimentacyjnych, a należności za pracę Dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich należności tych Wierzycieli, podstawa do dokonywania potrąceń w omawianym trybie ustaje. Podobnie jest także wtedy, gdy wynagrodzenie za pracę Dłużnika w zakładzie karnym, względnie jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego zostaną zajęte przez komornika, niezależnie od tego, jaka wierzytelność jest zaspokajana w postępowaniu egzekucyjnym. W takiej sytuacji dyrektor zakładu przekazuje wnioski o wypłatę świadczeń do właściwego komornika.

3. Jeżeli Dłużnik pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe, istnieje możliwość dokonywania bezpośrednich potrąceń wynikających ze świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz Wierzyciela, po przedłożeniu przez niego tytułu wykonawczego, wniosku oraz oświadczenia, że alimenty nie zostały zapłacone i nadal nie są płacone przez Dłużnika. Potrącenia dokonywane są po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pamiętajmy, że to od Wierzyciela zależy, jaki sposób egzekwowania alimentów wybierze. Przy wyborze standardowej metody egzekwowania długów, czyli za pomocą komornika, należy pamiętać, że za prowadzenie egzekucji pobiera on opłaty egzekucyjne, a co za tym idzie – z kwoty uzyskanej w wyniku komorniczego zajęcia, najpierw pobierane są koszty egzekucyjne (proporcjonalnie do uzyskanej kwoty) a reszta trafia do Wierzyciela.

Ta okoliczność czyni egzekucję bez udziału komornika bardziej atrakcyjną dla Wierzycieli alimentacyjnych, aniżeli tę z udziełem organu egzekucyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Jak firmy współpracują z dłużnikami
Wpisy
author
20 kwietnia 2018

Jak firmy współpracują z dłużnikami

Konto Wyższej Jakości w Alior Banku
Wpisy
author
31 maja 2014

Konto Wyższej Jakości w Alior Banku

Bank Millennium ze Złotym Listkiem CSR
Bez kategorii
author
22 czerwca 2020

Bank Millennium ze Złotym Listkiem CSR

Bank Pekao w Przeźmierowie
Oddziały
author
09 sierpnia 2019

Bank Pekao w Przeźmierowie

Autoryzacja mobilna wkrótce w Alior Banku
Bez kategorii
author
18 marca 2019

Autoryzacja mobilna wkrótce w Alior Banku