Od wejścia w życie regulacji prawnych, które dotyczyły łatwiejszego dostępu do upadłości konsumenckiej minęły już trzy lata. Liczba bankructw rosła z roku na rok.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 16.03.2018
Udostępnij:

Przez ostatnie trzy lata ogłoszono dokładnie 12 953 upadłości konsumenckie (od II kwartału 2015 roku do I kwartału 2018 roku). W trakcie pierwszych dwóch miesięcy bieżącego roku odnotowano o jedną czwartą więcej upadłości niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Z roku na rok rośnie liczba ogłaszanych upadłości

Przed zmianami jedynie kilkadziesiąt osób ogłaszało upadłość konsumencką, bo dopiero od 2015 roku stała się realną opcją dla dłużników popadających w finansowe kłopoty. Dziś, upadłości konsumenckiej nie może ogłosić tylko osoba, która doprowadziła umyślnie lub przez rażące niedbalstwo do trwałej niewypłacalności. W przypadku ogłoszenia bankructwa, sędzia stwierdza, że sytuacja dłużnika nie rokuje nadziei na poprawę i umarza niespłacone zobowiązania – już bez konieczności dalszej realizacji planu spłaty.

Zmiany zachęciły zadłużonych do ogłoszenia bankructwa i już w pierwszym roku działania nowych regulacji ogłoszono ponad 2 000 upadłości. Rok później – więcej niż 4 000, a w 2017 – 5 500.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej informuje, że zainteresowanie upadłością konsumencką stale rośnie

Kolejne ułatwienia

To nie koniec ułatwień dla osób, które mają kłopoty finansowe. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada, że w planach ma usunięcie bezwzględnych przesłanek zawartych w dzisiejszej ustawie. Co to oznacza? Z upadłości konsumenckiej będą mogły skorzystać również te osoby, które umyślnie doprowadziły do niewypłacalności.

Komentarze