Z raportu miesięcznika „Szkoła Jazdy” można się dowiedzieć, że jedynie jednej na trzy osoby udaje się zdobyć wynik pozytywny na praktycznym egzaminie na prawo jazdy. Mimo, że zdawalność z roku na rok rośnie, to nadal nie można mówić o wysokim poziomie.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 21.02.2018
Udostępnij:

Polacy lepiej radzą sobie z egzaminem teoretycznym. W roku ubiegłym przeprowadzono prawie dwieście tysięcy mniej egzaminów, niż w 2016 roku. Z czego wynika tak duży spadek osób zainteresowanych zdobyciem prawa jazdy?

Najgorszy ośrodek

Wyniki badań pokazują, że najgorszy pod względem zdawalności praktyki (w 2015 roku) ośrodek odnotowuje wzrost osób, które kończą egzamin z wynikiem pozytywnym. Względem roku 2016, rok ubiegły wypadł naprawde o wiele lepiej. Wyniki, jakie uzyskał WORD we Wrocławiu, wynosiły kolejno 29,46% (w 2015) i 39,88% (w roku ubiegłym).

Statystyki

Wyniki zdawalności w Polsce nie są zbyt wysokie. Część teoretyczną, która wydaje się w obecnych czasach dość prosta, zalicza jedynie co druga egzaminowana osoba, co daje wynik na poziomie 52%.

O wiele ważniejszą, praktyczną część egzaminu zdaje jeszcze mniej osób. W roku 2017 pozytywny wynik zdobyło zaledwie 35% kursantów.

Zdawalność teorii powyżej 50% moża zauważyć w:
 

  • Ostrołęce – 59,68%

  • Lublinie – 56,89%,

  • Krośnie – 56,7%,

  • Łodzi – 57,27%

  • Bydgoszczy – 57,21%,  

  • Bielsko-Białej – 56,48%,

  • Suwałkach – 56,08%

  • Rzeszowie – 56,08%,

  • Szczecinie – 56,06%.

Praktyka znowu wypada o wiele gorzej. Podobnie jak w części teoretycznej, najlepszym pod względem zdawalności jest WORD w Ostrołęce. Poziom zdawalności w ubiegłym roku był na poziomie 54,19%.
 

Komentarze