Główny Urząd Statystyczny przygotował informacje na temat górników i ich zarobków. Jak wygląda sytuacja w tym zawodzie? 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 18.12.2017
Udostępnij:

GUS przeanalizował w infografice dane, które pochodzą z ostatniej dekady. 

Oto kilka faktów, przedstawionych przez urząd:

  • w trakcie ostatnich 10 lat wynagrodzenia w górnictwie i wydobywaniu wzrosły o 2 tys. zł. W 2007 roku górnik zarabiał 4882,95 zł brutto, dziś – 6833,25 zł brutto 
  • od pięciu lat pensje pracowników tej branży sięgają poziomu 6800 zł
  • w 2012 roku górnicy zarabiali o 500 zł mniej
  • przeciętny miesięczny koszt pracy na jednego zatrudnionego w górnictwie i wydobywaniu w ubiegłym roku wyniósł 9110 zł

Spadek zatrudnienia

W przypadku zatrudnienia w tym zawodzie, można zaobserwować sytuację odwrotną. 10 lat temu górnicza branża miała 181 tys. przedstawicieli, natomiast w ubiegłym roku było to już 138 tys. osób. W 2016 roku 15 na 1000 pracowników branży zostało poszkodowanych przy pracy.

Eksport węgla, brykietów, brykietków i paliw stałych wytwarzanych z węgla w 2016 roku przewyższał import o ponad 813 ton. W ubiegłym roku sprzedaliśmy blisko 9163 ton tego surowca, a kupiliśmy prawie 8350 ton. Jak podaje GUS, nadwyżka w eksporcie węgla utrzymuje się od 2013 roku – wówczas eksport przekroczył 10 tys. ton. Rekordowy import zaś nastąpił 6 lat temu, kiedy kupiliśmy 14 tys. ton tego surowca. 

Źródło: GUS

Komentarze