zadluzenia.com
zamknij

Klauzula wykonalności w EPU

Klauzula wykonalności wydana do nakazu zapłaty w EPU, występuje wyłącznie w postaci elektronicznej i znajdziemy ją w systemie teleinformatycznym lubelskiego e-sądu.

 

Pozwany na złożenie sprzeciwu ma dwa tygodnie. Do tego doliczyć należy 2-3 tygodnie na przesłanie przez niego dokumentów i opracowanie ich (m.in. zeskanowanie) przez sekretariat sądu. Po tym czasie można mieć pewność co do tego, czy pozwany się odwołał czy nie. Po upływie tego czasu sąd nadaje nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności.

 

Prawomocny nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym i znajdujący się w systemie informatycznym jest tytułem egzekucyjnym. Skoro nakaz zapłaty wydany został w postaci elektronicznej, tytuł egzekucyjny także istnieje tylko w takiej postaci. Postępowanie klauzulowe także przebiega w formie elektronicznej.

Nakaz zapłaty uzyskuje klauzulę wykonalności, czyli urzędowe potwierdzenie przez e-Sąd, że stanowi on podstawę do złożenia przez wierzyciela wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji.

 

Elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Oznacza to, że powód nie musi składać odrębnego wniosku, aby ją uzyskać. Informacja o jej nadaniu przesyłana jest do powoda na jego adres e-mail i widoczna w systemie w formie postanowienia. Nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności jest tytułem wykonawczym uprawniającym do wszczęcia egzekucji.

 

Podstawowa zmianą, w stosunku do tradycyjnego postępowania przy nadawaniu klauzuli wykonalności prawomocnemu orzeczeniu sądu jest zasada niewysyłania wnioskodawcy (powodowi) odpisu orzeczenia z zamieszczoną na nim klauzulą wykonalności (w postaci skróconego postanowienia sądu). W EPU elektroniczny tytuł wykonawczy znajduje się w systemie informatycznym sądu prowadzącego elektroniczne postępowanie upominawcze.

 

Mając taką klauzulę wykonalności w systemie – w wersji elektronicznej można niezwłocznie wnieść do komornika wniosek egzekucyjny – również elektronicznie. W systemie znajduje się również wykaz wszystkich komorników i odpowiedni formularz, który prowadzi Powoda „za rękę”. Komornicy otrzymują takie wnioski także elektronicznie, po czym rozpoczynają już standardową, tj. papierową procedurę.

 

Składając wniosek do komornika w sposób tradycyjny – papierowy, należy wówczas do wniosku egzekucyjnego załączyć wydruk weryfikacyjny tytułu wykonawczego. Komornik, do którego taki wniosek trafi, zweryfikuje wydruk z treścią zawartą w systemie e-Sądu i zaznaczy w systemie EPU fakt prowadzenia egzekucji na podstawie danego tytułu.

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
0 / 5 z 0 ocen
BRAK KOMENTARZY