Komornik może sprawdzić transakcje na rachunku

Komornik może sprawdzić transakcje na rachunku

author
Aneta Jankowska
19 stycznia 2017
Ważna informacja dla dłużników i wierzycieli. Sąd Najwyższy potwierdził, że komornik może domagać się od banku szczegółow transakcji na zajętych rachunkach bankowych. 

Zmiana przepisów – większe obowiązki dla banków

8 września 2016 zwiększono bowiem obowiązki informacyjne banków wobec komorników. Według zmienionych wtedy art. 105 ust. 1 pkt. 2 lit. ł prawa bankowego, bank jest zobowiązany udzielić komornikowi informacji, które stanowią tajemnicę bankową, co do rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami, obrotów i stanów tych rachunków (włącznie z podaniem wpływów, obciążeń i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców – w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego).

Przed zmianami przepisy były sformułowane bardzo ogólnie, dlatego też banki nie zawsze stosowały się do wniosków komorników.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego

W jednej ze spraw egzekucyjnych, prowadzonej przeciwko Januszowi S., komornik, właśnie na podstawie tych przepisów, zajął konto, a później wystąpił do banku o przekazanie informacji i przepływach na koncie dłużnika. Wówczas bank udzielił mu stosownej informacji. 

Jak się okazało, na liście jego kontrahentów znalazł się bogaty przedsiębiorca, który swego czasu zawarł z dłużnikiem transakcję. Komornik skierował do niego korespondencję, licząc na zdobycie informacji o Dłużniku.

Biznesmen poczuł się jednak na tyle urażony i niesłusznie wciągnięty w sprawę, że wytoczył bankowi proces o naruszenie dobrego imienia. Oczekiwał przeprosin i niewielkiej kwoty na cel charytatywny.

Ostatecznie Sąd Okręgowy, a później Apelacyjny w Krakowie oddaliły żądanie. Powołały się na wspomniany na samym początku art. 105. prawa bankowego, ustawę o komornikach oraz art. 761 k.p.c..  

Komornik może żądać od uczestników postępowania wyjaśnień i zasięgać „informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji" od organów administracji, podatkowych, rentowych, banków, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz „osób nieuczestniczących w postępowaniu".  

Mimo, że udzielenie informacji naruszało prywatność powoda, to mimo wszystko było legalne. 

„Komornik miał podstawy"

Przedsiębiorca postanowił się odwołać się do Sądu Najwyższego. Jego adwokat  Radosław Bolek argumentował:

Udzielenie informacji przez bank nie było niezbędne dla egzekucji, a niewątpliwie naruszało prywatność powoda

Nie udało się jednak przekonać sędziów: 

Co do zasady bank musi udzielić komornikowi takich informacji, ale nie jest zwolniony z badania zasadności wniosku. Gdyby np. na koncie było 100 tys. zł, a dług opiewał na 50 tys. zł, to udzielenie informacji o ruchu na koncie byłoby naruszeniem tajemnicy bankowej. W tej sprawie było zaś uzasadnione, egzekucja trwała jeszcze rok, więc komornik miał podstawy szukać majątku – wskazał sędzia SN Władysław Pawlak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP w Rejowcu Fabrycznym
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
02 października 2019

PKO BP w Rejowcu Fabrycznym

Chwilówki Bieruń
Chwilówki miasta
author
Patryk Byczek
06 kwietnia 2022

Chwilówki Bieruń

Promocja BLIK na Allegro
Wpisy
author
Patryk Byczek
08 czerwca 2018

Promocja BLIK na Allegro

PKO BP w Siemiatyczach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
22 lipca 2019

PKO BP w Siemiatyczach

Pierwsza Pożyczka w Raiiffeisen Polbank
Pod Lupą
autor wpisu
Wozniak
01 maja 2017

Pierwsza Pożyczka w Raiiffeisen Polbank

Samotni rodzice nie otrzymają 500+ po wzroście minimalnego wynagrodzenia w 2019?
Świadczenia socjalne
author
Dominika Sobieraj
05 września 2018

Samotni rodzice nie otrzymają 500+ po wzroście minimalnego wynagrodzenia w 2019?

Porównaj