Korzystne zmiany dla Dłużników

Korzystne zmiany dla Dłużników

author
Patryk Byczek
28 marca 2018
Dużo cięższe do wyegzekwowania i szybciej przedawniające się długi to powód do radości dla osób zadłużonych, a cios w stronę wierzycieli. PiS zgłosiło poprawkę do nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, a sejm już nad nią pracuje. 

Wprowadzone zmiany będą nakazywały: wskazanie daty wymagalności roszczenia przy wnoszeniu na przykład pozwu o zapłatę, dzięki czemu sąd w bardzo prosty sposób będzie mógł ustalić, czy dług nie stracił swojej „ważności” oraz skrócą okres przedawnienia długu z z 10 lat do 6 lat.

PRZED I PO ZMIANACH

Dłużnik sam musiał zauważyć przedawnienie

Na chwilę obecną nawet po przedawnieniu roszczenia wierzyciele bez problemu mogą uzyskać nakaz do zapłaty. Wierzyciel bezproblemowo może nabyć stare długi osoby zadłużonej, nawet bez jej wiedzy.  Wynika to z faktu, że przedawnienia są badane dopiero wtedy gdy, gdy sam dłużnik zwróci się o to do odpowiedniej instytucji, a nie z urzędu. Jeżeli postępowanie rozgrywa się bez udziału dłużnika, sąd wydaje wezwanie do konieczności zapłaty. 

Po zmianach przedawnienie zbada urząd

Zmiany w nowelizacji mają wprowadzić urzędowy nakaz badania, czy dług jest, czy nie jest przedawniony. Warunkiem we wszystkich pozwach o zasądzenie roszczenia jest jednak wskazanie daty wymagalności. Modyfikacje przepisów utrudnią odzyskiwanie przedawnienia i składanie pozwów, natomiast ułatwi pracę sądom. Termin przedawnienia ma się skrócić o 4 lata – z 10 lat do 6 lat. 

Kto na tym straci, a kto skorzysta?
 

Na zmianie przepisów skorzystają przede wszystkim sądy i osoby zadłużone. Instytucje będą mogły w łatwiejszy sposób ocenić, czy roszczenie jest przedawnione. Konsumenci natomiast bez kłopotu będą mogli podnieść zarzut przedawnienia długu. Problem będą mieli wierzyciele chcący wyegzekwować daną do zapłaty należność. Regulacje utrudnią bowiem składanie pozwów roszczeniowych w przypadku długów, w których termin ściągania wierzytelności minął. 
 

Nowelizacja projektu znacząco wpłynie także na sprawy toczące się na posiedzeniach niejawnych, które rozstrzygane są bez obecności stron postępowania. Sprawa roztrzygana będzie na korzyść osoby z przeterminowanym długiem, ponieważ będzie to od razu – z urzędu – sprawdzone w systemie. Egzekwowanie długów po czasie ich obowiązywania będzie zatem niemożliwe. 

Podstawa prawna

Zmiany w przepisach dotyczą pierwszego punktu paragrafu pierwszego artykułu sto osiemdziesiątego siódmego, który dotyczy wymagań formalnych pozwów, i będą odnosiły się do postępowań zarówno normalnych, jak i uproszczonych. Wymóg wskazania daty wymagalności dotyczy wszystkich pozwów o zasądzenie roszczenia. Na ten moment taka konieczność zachodzi jedynie w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.

Art. 187. KPC 
"Wymogi formalne pozwu
§ 1.
Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:
1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia."

Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Rekrutacja do Alior Bank Startup Accelator
Wpisy
author
Patryk Byczek
05 czerwca 2018

Rekrutacja do Alior Bank Startup Accelator

Notus Doradcy Finansowi – oddziały
Wpisy
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
03 kwietnia 2015

Notus Doradcy Finansowi – oddziały

Srebrny Listek CSR dla Credit Agricole
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
16 czerwca 2021

Srebrny Listek CSR dla Credit Agricole

Santander Consumer Bank Kalisz
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
28 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Kalisz

Bank Pekao w Bolesławcu
Oddziały
author
Patryk Byczek
09 lipca 2019

Bank Pekao w Bolesławcu

Porównaj