zadluzenia.com
zamknij

Kto będzie miał pierwszeństwo w Mieszkaniu Plus ?

"Mieszkanie Plus" w pierwszej kolejności dla osób poszkodowanych wskutek żywiołów, a także osób, które zostały wywłaszczone na cele publiczne. Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski przedstawił pierwszeństwo w programie.

 

 

Dwa kryteria

 

Tomasz Żuchowski poinformował, że zgodnie z ustawą są dwa istotne kryteria przyznawania prawa do wynajmu mieszkań w ramach programu "Mieszkanie Plus". Pierwszym z nich jest kryterium obejmujące tych, którzy ponieśli straty wskutek żywiołu.


- Jest to szczególnie ważne w obecnym czasie z punktu widzenia obecnej sytuacji i działania niszczycielskiego żywiołu, który dotknął mieszkańców kilku województw naszego kraju. Mam nadzieję, że na terenach dotkniętych przez nawałnice we współpracy z samorządami i przedsiębiorcami uda się takie inwestycje wkrótce zrealizować - wyjaśnił wiceminister.


Drugie kryterium obejmuje te osoby, które zostały wywłaszczone na cele publiczne. Wiceminister wyjaśnił, że mowa tu o osobach wywłaszczonych w wyniku budowy drogi czy linii energetycznej, a nie o ludziach, których dotknęła reprywatyzacja. 

 

- Dzisiaj musimy czasami powiedzieć “Człowieku, budujemy drogę, musisz się wyprowadzić”. W takim przypadku proponujemy określoną kwotę pieniędzy odpowiadającą wartości nieruchomości i rekompensującą finansowo tę stratę. W wielu przypadkach oznacza to jednak oferowanie pozornie znacznych środków finansowych, przy jednoczesnym pozbawieniu źródła utrzymania (np. gospodarstwa rolnego). W konsekwencji prowadzi to do tego, że osoby wywłaszczone, w dłużej perspektywie czasowej, mogą mieć problemy z utrzymaniem dotychczasowego standardu życia, a w przypadku zużycia otrzymanych środków finansowych - ze znalezieniem źródła utrzymania - tłumaczył Tomasz Żuchowski.

 

Jak podkreślił wiceminister, dzięki rozwiązaniom, które wprowadzą przepisy ustawy o KZN, taka osoba nie tylko będzie mogła otrzymać, w miejsce odszkodowania, tj. środków pieniężnych, nieruchomość odpowiadającą wartości nieruchomości wywłaszczanej, w tym mieszkanie lub nieruchomość budynkową, ale także będzie miała pierwszeństwo przy ubieganiu się o najem mieszkania o czynszu normowanym w programie "Mieszkanie Plus".

 

- Jeśli należne odszkodowanie będzie większe niż wartość nieruchomości oferowanej w zamian za nieruchomość wywłaszczaną osoba taka resztę pieniędzy otrzyma na swoje konto - dodał.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY