Bank Millennium zmienia umowy, w których wykreślone zostały klauzule mówiące o ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego w kredytach we frankach. Propozycje aneksów zostaną wysłane do Klientów. Jakiekolwiek dodatkowe zabezpieczenia nie będą w przyszłości ustanawiane.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 08.08.2018
Udostępnij:

Do tej pory sytuacja wyglądała tak, że bank zwracał Klientom zajęte opłaty, lecz wymuszał na kredytobiorcach inne zabezpieczenia. Instytucja doszła do wniosków uwzględniających zmiany po interwencji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Zmiany w aneksach umów

Zmiany zajdą w umowach kredytowych bardzo wielu banków, które oferowały kredyty we frankach.  Bank proponowały Klientom w zamian prowizję za zwiększone ryzyko ponoszone przez bank lub podwyższenie marży kredytu o pół punktu procentowego. Bank Millennium zrezygnował ze wszelkich dodatkowych zabezpieczeń po interwencji prezesa UOKiK. Klienci instytucji mają dostać zaktualizowane umowy, w których punkty dotyczące ubezpieczeń kredytów zostaną wykreślone.

Taka praktyka banku niwelowała skutki prawomocnych wyroków. Sądy uznawały, że postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego są niedozwolone, a Millennium zastępował je nowymi, kosztownymi dla klientów zabezpieczeniami. Godziło to w dobre obyczaje, dlatego wystąpiliśmy do banku, aby zaprzestał tej praktyki. Negocjacje trwały około cztery miesiące” – mówił Marek Niechciał, prezes UOKiK.


 

Ostatnią opcją sąd

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował zapytania do 19 banków o to, czy wyroki dotyczące UNWW są przez nie respektowane. Każdy jeden zapytany bank powiadomił, że zasądzone kwoty są zwracane Klientom. UOKiK przypomina, że każdy Klient ma prawo złożyć pozew do sądu cywilnego o kontrolę incydentalną, jeżeli stwierdzi, że postanowienia dotyczące ubezpieczeń nie do końca wydają się być legalne. Pozew zostanie przygotowany z pomocą powiatowego rzecznika konsumentów. Jeżeli decyzją sądu postanowione zostanie, że umowa zawiera niedozwolone punkty dotyczące UNWW, bank ma obowiązek zwrócenia wpłaconych środków wraz z doliczonymi odsetkami.

Komentarze