mBank zakończył trzeci kwartał bieżącego roku niezbyt korzystnie. Zysk netto okazał się być niższy, niż ten analogiczny sprzed roku i wynosił nieco ponad 285 300 000 złotych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 01.11.2018
Udostępnij:

Biura maklerskie wyliczały, że zysk mBanku będzie się wahał od 279 400 000 złotych do 304 000 000 mln zł.


 

WYNIKI BANKU

Odsetki
 

Z tytułu odsetek bank odnotował wynik na poziomie 902 400 000 złotych..
 

Prowizje
 

Zysk z  tytułu prowizji osiągnął poziom blisko 239 000 000 złotych.


 

Koszty administracyjne

Wszelkie koszta, które poniósł bank w trzecim kwartale 2018 roku wyniosły nieco ponad 531 500 000 złotych.

Suma bilansowa

Suma bilansowa mBanku uplasowała się na poziomie 146 600 000 000 złotych.

Depozyty

Wskaźnik kredytów do depozytów jest równy 89,1%.

Marża

Marża odsetkowa wyniosła w trzecim kwartale 2,6%.

Wartość kredytów i pożyczek

Wartość kredytów i pożyczek udzeilonych przez mBank wyniosła 91 300 000 000 złotych.

Komentarze