Rząd podsumował dwuletnie działanie programu 500+. Pula pieniędzy rozdysponowana pomiędzy rodziny biorące udział w programie wyniosła około 42 620 000 000 złotych (do 31 stycznia 2018 roku). Kto w tym czasie otrzymał pomoc od państwa?

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 23.03.2018
Udostępnij:

W programie wzięło udział mniej więcej 2 413 000 polskich rodzin, w których ponad 3 684 000 dzieci zostało objętych świadczeniem. Ze statystyk wynika, że państwowa pomoc bardzo korzystnie wpływa na życie rodzin w naszym kraju.


 

PROGRAM RODZINA 500+

Rodzina 500+ jest programem, który wspiera rodziców posiadających dzieci. Państwo przeznacza 500 złotych (kwota nie jest opodatkowana) miesięcznie na każde drugie oraz kolejne dziecko. Ponad 536 000 uboższych rodzin otrzymuje świadczenie na jedyne lub pierwsze dziecko.

Program spełnia swoje cele
 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska stwierdziła, że program 500+ spełnia założone cele. Mowa przede wszystkim o stopniowej minimalizacji ubóstwa widocznego u rodzin posiadających dzieci. 
 

Zauważalny jest także wzrost liczby narodzin dzieci. W zeszłym roku urodziło się ponad 403 000 dzieci, co oznacza wynik o wiele wyższy niż ten, który przewidywał rząd. Dla porównania, w roku 2016 liczba urodzeń była niższa o prawie 20 000
 

Poziom finansowania tego programu usytuował Polskę w czubie najlepszych krajów, które prowadzą dobrą politykę rodzinną.” – dodaje E. Rafalska. 

Statystyki programu
 

Wskaźnik liczby rodzin objętych programem spada. Oznacza to, że sytuacje finansowe w polskich domach z każdym miesiącem trwania programu polepszają się. W obecnym roku program wciąż będzie trwał.
 

Pod koniec zeszłego roku program obejmował 55% dzieci w Polsce, które nie skończyły jeszcze osiemnastu lat. W gminach :
 

  • miejskich współczynnik ten wynosił 48% dzieci,

  • miejsko-wiejskich program obejmuje 58% dzieci, 

  • wiejskich 500+ dotyczy 63% dzieci. 

Najwięcej pieniędzy z 500+ odebrało województwo mazowieckie, śląskie oraz wielkopolskie. Po drugiej stronie stało województwo opolskie, które otrzymało najmniejszą pomoc.


 

Komentarze