Już po raz 19. Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” przygotowała ranking najlepszych uczelni akademickich w Polsce. Na podium znalazł się Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 02.06.2018
Udostępnij:

Pierwsze miejsce ex aequo przypadło Uniwersytetowi Warszawskiemu i Uniwersytetowi Jagiellońskiemu*. Uczelnie otrzymały kolejno 100 i 99,6% we wskaźniku rankingowym. Podium zamyka Politechnika Warszawska z wynikiem 82,8%.

Ranking objął łącznie 94 szkoły wyższe, które były oceniane pod względem:

  • prestiżu
  • absolwentów na rynku pracy
  • innowacyjności
  • potencjału naukowego
  • efektywności naukowej
  • warunków kształcenia
  • umiędzynarodowienia

Źródło: http://www.perspektywy.pl/RSW2018/tables/RSW/pdf/RSW-2018-ranking-uczelni-akademickich.pdf

Uczelnie niepubliczne

Pierwsze miejsce w kategorii szkół niepublicznych kształcących na poziomie magisterskim zajęła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, dalej uplasował się SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Szkoły zawodowe

W przypadku kategorii najlepszych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych zwyciężyła Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Kolejne miejsca należały do Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu.

Uczelnie specjalistyczne

Tytuł najlepszej uczelni medycznej w kraju otrzymało Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najlepszą uczelnią rolniczą okazał się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a najlepszą uczelnią techniczną okrzyknięto Politechnikę Warszawską. 

W kategorii uczelni pedagogicznej najlepsze noty uzyskała Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Na pierwszym miejscu Akademii Wychowania Fizycznego znalazły się ex aequo uczelnie z Gdańska, Krakowa i Katowic. Miano najlepszej uczelni ekonomicznej uzyskały dwie warszawskie uczelnie: Szkoła Główna Handlowa, a także Akademia Leona Koźmińskiego.

*Kapituła przyjęła, że uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż o 0,5%) będą klasyfikowane na pozycjach ex aequo.
 

Komentarze