Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed niebezpiecznymi grillami. Eksperci instytucji przeprowadzili kontrole podpałek oraz grillów i według raportu co piąty produkt okazał się nie w pełni sprawny. Obawy wzbudzały także środki owadobójcze.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 04.05.2018
Udostępnij:

Przeprowadzone w trzecim kwartale ubiegłego roku inspekcje produktów masowo kupowanych przed weekendem majowym dotyczyły dwustu trzech partii grillów oraz siedemdziesiąt dziewięć partii podpałek. Kontrolom zostały poddane sklepy wielkopowierzchniowe. Pięćdziesiąt jeden partii produktów było wątpliwych.

UOKiK zakwestionował dziesięć partii podpałek i 41 partii grillów, co daje 18,09% spośród wszystkich kontrolowanych produktów.
 

Porady UOKiK
 

Grillować należy bezpiecznie, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów doradza, jak spędzić weekend majowy bez żadnych szkód materialnych, czy zdrowotnych:
 

  • grilla należy rozstawić na stabilnym i płaskim podłożu,

  • do rozpalenia grilla nie należy używać spirytusu, czy benzyny,

  • bezpieczne podpałki powinny spełniać wymagania PN-EN 1860-3,

  • jedzenie na ruszcie należy ułożyć dopiero po trzydziestu minutach żarzenia się węgla lub brykietu,

  • jedzenie doprawiać powinno się dopiero, gdy na węglu lub brykiecie będzie widoczny popiół,

  • nie należy przesuwać grilla po rozpaleniu go,

  • dzieci oraz zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od źródła ognia,

  • zawsze warto mieć pod ręką wodę, podpałkę oraz środki odstraszające owady.


 

Środki odstraszające owady
 

Te produkty także przeszły kontrolę. Inspekcja Handlowa sprawdziła sto siedemdziesiąt dwie partie preparatów zabijających i odstraszających komary, ślimaki, gryzonie, kleszcze, czy mrówki i pod wątpliwość poddała 10 partii. Artykuły były wybrakowane w informacje o możliwych skutkach ubocznych. Brakowało też instrukcji obsługi danego towaru. Do sprzedaży trafiły prawie również produkty przeterminowane, lecz dzięki inspekcji nie zostały one wprowadzone do sprzedaży.

Grille i podpałki

Podczas inspekcji zauważono, że niektóre grille miały wadliwą budowę, natomiast podpałki nie były wyposażone w wymagane dozowniki lub były one uszkodzone. Szczególną uwagę zwrócił także fakt, że produkty nie były wyposażone w instrukcje obsługi, czy też nie były widoczne na nich wymagane ostrzeżenia. Te towary także nie trafiły do sprzedaży.
 

Komentarze