Przedawnienie mandatu – po jakim czasie następuje?
przedawnienie mandatu

Przedawnienie mandatu – po jakim czasie następuje?

author
Dominika Sobieraj
20 grudnia 2022

Przekroczenie prędkości, parkowanie w niedozwolonym miejscu, przejście przez jezdnię nie po pasach… tego typu wykroczenia zdarzają nam się często. Kwoty nie są duże, niemniej jednak zapłacić trzeba, chyba że nasz mandat ulegnie przedawnieniu. Po jakim czasie przedawnia się mandat? Sprawdź nasz poradnik.

Kiedyś musiał upłynąć jedynie rok, by wykroczenie było przedawnione. Nowo wprowadzone przepisy znacznie wydłużyły czas, w którym przedawnia się mandat. W artykule znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat:

Spis treści:

 1. Przedawnienie mandatu drogowego
 2. Przedawnienie mandatu z fotoradaru
 3. Przedawnienie mandatu za parkowanie
 4. Przedawnienie mandatu - autobus/tramwaj/pociąg
 5. Wezwanie do zapłaty po okresie przedawnienia
 6. Odmowa przyjęcia mandatu a przedawnienie
Zwiń spis treści

Na końcu artykułu znajdziesz także informacje o tym, co zrobić, gdy mimo tego, że upłynął okres potrzebny do przedawnienia, otrzymasz wezwanie do zapłaty.

Przedawnienie mandatu drogowego

Kiedy mandat będzie przedawniony?

Zależy to od:
– rodzaju mandatu drogowego,
– tego, czy wobec ukaranego mandatem zostało wszczęte postępowanie.

Rodzaje mandatów drogowych

1. Mandat gotówkowy: jest wydawany ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, taka kara może być nałożona jedynie na osoby, które nie mają stałego miejsca zamieszkania albo pobytu w Polsce i czasowo przebywają na terenie Polski. Kwotę tego mandatu płaci się w całości “do ręki” funkcjonariusza.
Moment uprawomocnienia mandatu gotówkowego: zapłacenie grzywny.

2. Mandat kredytowy: Taki mandat może być wręczony wszystkim (poza wymienionymi przy mandacie gotówkowym). Z takim mandatem mamy do czynienia zdecydowanie najczęściej. Elementem obowiązkowym tego typu mandatu jest pouczenie nas o obowązku zapłaty w terminie 7 dni od momentu przyjęcia mandatu oraz o ewentualnych skutkach nieuiszczenia opłaty.
Momentem uprawomocnienia mandatu kredytowego: pokwitowanie odebrania mandatu przez osobę wskazaną do uiszczenia opłaty (np.: podpis na poczcie).

3. Mandat zaoczny: Wystawiany jest wtedy, gdy na miejscu zdarzenia nie zastano sprawcy, ale wykryto go “zaocznie”, czyli później. Mandat zaoczny wystawiany jest na przykład w oparciu o zapisy z fotoradarów, fotografie. Mandat taki płatny jest w momencie 7 dni od jego otrzymania.
Moment uprawomocnienia mandatu zaocznego: zapłacenie mandatu.

Przedawnienie ścigania wykroczeń (mandat gotówkowy i zaoczny)

Mandaty gotówkowe i zaoczne nie stają się prawomocne, dopóki się ich nie zapłaci, dlatego też ścigani możemy być jedynie w trybie procesowym za samo popełnienie wykroczenia. Termin przedawnienia wynosi rok, ale jedynie pod warunkiem, że nie zostanie wobec nas wszczęte postępowanie, gdyż w takim przypadku czas wydłuża się do dwóch. Jeżeli jednak podczas postępowania sądowego w ciągu dwóch lat od popełnienia wykroczenia nie zostanie wydany prawomocny wyrok – dopiero wtedy wykroczenie ulega przedawnieniu.

Przedawnienie mandatu kredytowego

Wszystkie mandaty kredytowe przedawniają się po 3 latach od momentu ich uprawomocnienia. Przez ten czas spłata może być dochodzona poprzez:
– komornika,
– potrącenie z nadwyżki podatku dochodowego,
– urząd skarbowy.

Przedawnienie mandatów drogowych

Przedawnienie mandatu gotówkowego i zaocznego:

 • okres przedawnienia wykroczenia bez wszczęcia procesu: 1 rok,
 • okres przedawnienia wykroczenia ze wszczętym procesem: 2 lata.

Przedawnienie mandatu kredytowego:

 • okres przedawnienia wynosi zawsze: 3 lata.

Przedawnienie mandatu z fotoradaru

Jeżeli wykroczenie zostało zarejestrowane za pomocą fotoradaru, urzędnicy mają 180 dni na wystawienie mandatu (dni liczymy od momentu wykonania fotografii). Po upłynięciu tego czasu mandat wcale się nie przedawnia – insytucja wystawiająca mandat może skierować wniosek o ukaranie sprawcy do sądu – tak samo, jak w przypadku odmowy zapłacenia mandatu papierowego.

Okres przedawnienia mandatu z fotoradaru:

 • bez wszczęcia postępowania – 1 rok od popełnienia wykroczenia,
 • jeżeli przed upływem roku wszczęte zostało postępowanie – 2 lata od popełnienia wykroczenia.

Przedawnienie mandatu za parkowanie

Właściwie: kara za nieopłacenie płatnego parkowania 

Tego typu zobowiązanie do płatności nie jest określane jako mandat, a jako należność cywilnoprawna. Parkując na płatnym parkingu zawieramy umowę parkowania z jego właścicielem i zgadzamy się na jej warunki (opłatę za parkowanie). W przypadku niespełnienia przez nas warunków umowy (nieopłaceniu parkingu) możemy zostać wezwani do zapłaty właśnie z tytułu należności cywilnoprawnej.

Okres przedawnienia za karę za brak biletu parkingowego:

5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaistniało zdarzenie

Przedawnienie mandatu - autobus/tramwaj/pociąg

Właściwie: kara za jazdę komunikacją bez biletu

Wezwania do zapłaty nałożonego na pasażera przez przewoźnika nie określa się mandatem – jest to po prostu kara finansowa za niewywiązanie się z umowy przewozu (która po stronie pasażera zakłada, że musi on kupić bilet na przejazd). Jazda bez biletu podlega odrębnej ustawie Prawa przewozowego. Roszczenia przewoźnika względem nas mogą trwać przez rok od terminu wskazanego na wezwaniu jako ostateczny do zapłaty kary. Czas ten może wydłużyć się do 10 lat, jednakże tylko wtedy, gdy przed upływem roku wszczęte zostanie postępowanie sądowe i uprawomocniony zostanie wyrok zobowiązujący nas do zapłaty kary.

Okres przedawnienia mandatu za jazdę bez biletu:

1 rok od dnia wskazanego na wezwaniu jako ostatni dzień do zapłaty kary (w przypadku wszczęcia postępowania sądowego przed upływem roku, czas może wydłużyć się do 10 lat)

Art. 77. Przedawnienie roszczeń
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia między przewoźnikami, roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.

źródło: Dz.U.2017.0.1983 t.j. – Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe

Wezwanie do zapłaty po okresie przedawnienia

Co zrobić, gdy okres przedawnienia minie, a mimo to dostaniemy wezwanie do zapłaty? Oczywiście nie musimy go opłacać powołując się na art. 503 Kodeksu postępowania cywilnego, który brzmi:

Art. 503. Sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym

§ 1. Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
§ 2. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy.”

źródło: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Odmowa przyjęcia mandatu a przedawnienie

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego sprawa kierowana jest do sądu – okres przedawnienia nie rozpoczyna więc swojego biegu. Odmowa przyjęcia mandatu karnego nie jest sposobem na jego uniknięcie. Przeciwnie – czeka nas rozprawa sądowa, podczas której zostanie orzeczona nasza wina lub niewinność. W przypadku, kiedy okaże się, że niesłusznie obwiniony odmówił przyjęcia mandatu, poza samym kosztem mandatu karnego poniesie także koszty sądowe.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Ustawowo mamy 7 dni od daty momentu wystawienia mandatu, również od momentu wystawienia mandatu zaocznego.

To, kiedy takie mandatu ulegają przedawnieniu, zależy, od tego, kto je nałożył. Jeżeli straż miejska, to standardowo kredytowany mandat przedawnia się po okresie 3 lat (mandat gotówkowy i zaoczny w okresie 1 roku, jeżeli nie wszczęto procesu sądowego i 2 lata, jeżeli proces wszczęto). Jeżeli mandat nałożył operator parkingu (tzw. kara za brak biletu parkingowego), to okres przedawnienia wynosi aż 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym mandat został wystawiony.

Najlepiej sprawdzić datę jego wystawienia i samodzielnie obliczyć, czy okres przedawnienia już upłynął.

Nieopłacone mandaty może ściągnąć komornik lub urząd skarbowy. Często mandat jest także pobierany z z nadwyżki podatku dochodowego.

Co do zasady czas wyegzekwowanie kary grzywny za wykroczenie w drodze mandatu karnego upływa po trzech latach. Przez cały ten okres nie da się uniknąć konieczności uiszczenia nałożonej grzywny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Dariusz Fitulski
Dariusz Fitulski
2020-10-27 16:57:28

Dzwoni domnie windykacja za mandat z PKP z roku 2008 co mam zrobić z tym.

..... Zycie
..... Zycie
2020-07-24 21:37:37

PKP ma 10 lat na egzekucję .

Marek Cybulski
Marek Cybulski
2020-04-03 14:48:50

Dzwoni do mnie windykacja za 3 mandaty PKP z roku 2002..czy to się przedawniło ?co mam im powiedzieć proszę o pomoc

Podobne artykuły

PKO BP w Sobótce
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
10 października 2019

PKO BP w Sobótce

Alior zwolni 2600 pracowników
Wpisy
author
Aneta Jankowska
29 listopada 2016

Alior zwolni 2600 pracowników

Alior Bank w Pruszczu Gdańskim
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
14 maja 2019

Alior Bank w Pruszczu Gdańskim

Santander Bank Polska w Niepołomicach
Oddziały
author
Patryk Byczek
27 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Niepołomicach

mBank placówki w Skierniewicach
Oddziały
author
Patryk Byczek
01 czerwca 2019

mBank placówki w Skierniewicach

Pożyczki bez BIK Radom
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
16 maja 2022

Pożyczki bez BIK Radom

Porównaj