Skonsolidowany zysk netto Banku Millennium spadł. Instytucja ubiegły rok zamknęła wynikiem plasującym się na poziomie 681 230 000 złotych, co daje spadek o 3% względem roku 2016, w którym osiągnięty wynik był na poziomie 701 250 000 złotych. 

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 27.02.2018
Udostępnij:

Mimo wszystko, w poszczególnych zakresach przychodów, rok 2017 był dla Millenium korzystny. Ponieważ na rynku jest zbyt dużo pieniędzy, Klienci coraz większe sumy trzymają w bankach, które oczywiście na tym korzystają.


 

WYNIKI BANKU

Odsetki

Wyniki z tytułu odsetek w ubiegłym roku okazały sie lepsze, niż w roku 2016. Kolejno w 2017 wyniosły one 1 696 470 000 złotych, gdy rok poprzedni przyniósł instytucji 1 505 480 000 złotych. To skok w górę o 190 990 000 złotych.

Prowizje i opłaty

W tym zakresie bank również odnotował zysk. W 2017 rok wyniki z prowizji i opłat wyniosły 663 550 000 złotych, gdy rok 2016 zamknięty został wynikiem 581 020 000 złotych. Wynik sprzed roku okazał się lepszy o 82 530 000 złotych.

Aktywa

W aktywach razem Millenium także odniosło sukces. Wynik z ubiegłego roku to 71 140 000 000 złotych, podczas gdy w 2016 wyniósł on 68 790 000 000 złotych. Tutaj również bank odniósł zysk na poziomie 2 350 000 000 złotych.

Jednostkowy zysk netto

W zaresie jednostkowego zysku netto bank niestety odnotował spadek. W 2016 roku z tego tytułu bank rok zamknął wynikiem 652 650 000 złotych, podczas gdy w ubiegłym roku było to 648 950 000 złotych. Na tle powyższych zysków, tutejszy spadek o 3 700 000 złotych nie jest wielką sumą.

Visa Europe

Spadek w ramach skonsolidowanego zysku netto miał miejsce tylko dlatego, że w drugim kwartale 2016 roku udało się Bankowi Millenium sprzedać udziały w Visa Europe. Gdyby nie ta transakcja, instytucja w ubiegłym roku zarobiłaby aż 31% więcej, niż w roku 2016.

Bank Millenium to ogólnopolska instytucja bankowa, która działa na naszym rynku pod obecną nazwą od 2003 roku. Millennium to bank komercyjny z siedzibą w Warszawie. W 1992 roku (jako BIG SA) jako pierwszy bank zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2016 roku był siódmym bankiem pod względem wartości aktywów.
 

Komentarze