Agencja Randstad przeprowadziła badanie, w którym sprawdziła, jak długo trzeba szukać pracy w Polsce? Okazuje się, że ten czas nieco się skrócił w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 08.10.2018
Udostępnij:

Więcej niż połowa badanych przez Randstad, która w trakcie sześciu miesięcy zmieniała pracę, znalazła ją w ciągu jednego miesiąca. W raporcie agencji czytamy, że z kwartału na kwartał, coraz mniej czasu zajmuje Polakom znalezienie nowej pracy. Aktualna średnia wynosi dwa miesiące.

Rośnie jednak odsetek osób, które pracę zmieniają – w ostatnim półroczu 24% ankietowanych zaczęło pracować w nowej firmie. W ostatnim kwartale na takie decyzje decydowali się najczęściej mieszkańcy północnych regionów Polski. 

Skąd takie decyzje?

 • szukamy wyższego wynagrodzenia – 56% wskazań
 • chcemy rozwijać się zawodowo – 56% wskazań
 • szukamy korzystniejszej formy zatrudnienia u nowego pracodawcy – 37% wskazań
 • jesteśmy po prostu niezadowoleni z poprzedniego pracodawcy – około 33% wskazań
 • chcemy zmienić coś w swoim życiu – 30% wskazań

Zgodnie z badaniem, płeć ma znaczenie w czasie poszukiwania nowego stanowiska:

 • panowie zdobywają zatrudnienie po średnio 1,7 miesiąca,
 • panie – po 2,3 miesiąca. 

Osoby w wieku 40-49 lat szukają pracy najkrócej. Najszybciej zatrudniani są pracownicy do 29. roku życia. Z drugiej strony, najdłużej nowej pracy szukają osoby w wieku 30-39 lat. Udaje im się to dopiero po 2,5 miesiącach.

Nic w tym dziwnego, że im wyższe wykształcenie szukającego pracy, tym krótszy czas oczekiwania na nowe zatrudnienie. Badani z ukończonymi studiami szukają pracy średnio przez 1,9 miesiąca. Natomiast ankietowani z wykształceniem podstawowym już prawie pół miesiąca dłużej.

Najszybciej nowe miejsce pracy znajdują mieszkańcy południowych województw:

 • dolnośląskiego
 • opolskiego
 • śląskiego 
 • małopolskiego

Najdłużej pracy poszukują mieszkańcy województw:

 • podkarpackiego
 • lubelskiego
 • podlaskiego

Czy jesteśmy z pracy zadowoleni? Satysfakcja z wykonywanej pracy rośnie stopniowo wśród polskich pracowników. Z badania wynika, że deklaruje ją 3 na 4 respondentów.

Najbardziej zadowoleni ze swojej pracy są pracownicy z regionu północnego – 84%, najmniej – z zachodniego – 67%.

Badanie przeprowadzono na grupie 1000 osób w wieku 18-64 lat.

Komentarze