Od początku listopada zmienią się stawki zasiłku rodzinnego, czyli świadczenia na dzieci, które wypłaca państwo. Zasiłek jest przyznawany niezależnie od tego czy ktoś korzysta z programu “Rodzina 500+”.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 19.10.2017
Udostępnij:

Chcąc otrzymać zasiłek w pełnej wysokości, należy mieć w rodzinie dochody, które wynoszą 674 zł na osobę (764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem). Natomiast w przypadku programu “Rodzina 500+” te progi wynoszą – 800 i 1200 zł. Ważne, że w sytuacji zasiłków rodzinnych od ubiegłego roku obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że świadczenie jest obniżane proporcjonalnie do kwoty przekroczenia progu dochodowego.

Zasiłek rodzinny jest znacznie mniejszy niż środki otrzymywane z 500+. Podwyżka od przyszłego miesiąca niestety zmieni niewiele. 

Po zmianach zasiłek rodzinny wyniesie:

  • na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia – 95 zł
  • na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł
  • na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł

Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego?

Takie prawo przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, faktycznemu opiekunowi dziecka oraz osobie uczącej się. Istotne jest to, że zasiłek rodzinny wypłacany jest do czasu osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia lub do ukończenia nauki w szkole (nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia).

Prawo do zasiłku rodzinnego nie przysługuje zaś w sytuacji, kiedy dziecko jest już po ślubie, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom dziecka, zakład karny), albo pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Gdzie składać wnioski o zasiłek rodzinny ?

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski na dany okres zasiłkowy – rok zasiłkowy liczony jest od początku listopada do końca października – w odpowiednim urzędzie gminy. 

Warto nie zwlekać z decyzją, bo jeśli osoba, która ubiega się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, to wypłata zasiłku za listopad następuje do 30 listopada. Natomiast w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek razem z dokumentami w od 1 października do 30 listopada, to ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do 31 grudnia.

Komentarze