Jak napisać reklamację?

Jak napisać reklamację?

autor wpisu
Julia Wierciło
19 sierpnia 2023

Reklamacja stanowi narzędzie, dzięki któremu klienci mogą wyrazić swoje niezadowolenie z produktu lub usługi, jednocześnie dając firmom szansę na naprawienie popełnionych błędów i podniesienie jakości świadczonych usług. Aby reklamacja przyniosła oczekiwane rezultaty ważne jest, aby została napisana w sposób klarowny i rzeczowy. Sprawdźmy jak skutecznie napisać reklamację, aby zwiększyć szanse na rozwiązanie naszego problemu.

Spis treści:

 1. Kiedy mogę złożyć reklamację?
 2. Jak napisać reklamację?
 3. Wzór reklamacji do pobrania:
 4. Jak złożyć reklamację?
 5. Reklamacja z tytułu gwarancji
 6. Nieuznana reklamacja - co robić?
Zwiń spis treści

Kiedy mogę złożyć reklamację?

Reklamację możemy złożyć w momencie pojawienia się poważnych zastrzeżeń dotyczących produktu lub usługi, którą zakupiliśmy. Istnieją różne sytuacje, w których możemy zdecydować się na złożenie pisma reklamacyjnego. Sprawdźmy jakie niezgodności mogą być podstawą do ubiegania się o zwrot pieniędzy, wymianę czy naprawę towaru.

Niezgodność produktu z umową:

 

 • wady produktu – jeśli zakupiony produkt jest uszkodzony, niekompletny, lub nie spełnia swoich funkcji,
 • nieodpowiednia jakość – jeśli jakość, którą otrzymaliśmy, nie jest zgodna z oczekiwaniami lub standardami,
 • błędy w dostawie – jeśli otrzymaliśmy nieprawidłową ilość produktów lub dostarczono nam niewłaściwy produkt,
 • niespełnienie obietnic reklamowych – jeśli firma nie dostarczyła produktu lub usługi zgodnie z obietnicami zawartymi w reklamie lub na opakowaniu.

Należy pamiętać aby przed złożeniem reklamacji zapoznać się z regulaminem firmy lub sklepu. Dzięki temu dowiemy się w jakim terminie możemy to zrobić oraz jakie procedury musimy podjąć. Pamiętajmy także, że zachowanie paragonu, faktury lub innych dokumentów zakupowych może być niezbędne przy reklamowaniu produktu lub usługi.

Jak napisać reklamację?

Pisanie reklamacji to umiejętność, która może okazać się niezwykle przydatna w relacjach klient-firma. Odpowiednio sformułowana reklamacja może znacznie przyspieszyć proces rozwiązania problemu.

Sprawdźmy jakie informacje powinny znaleźć się w składanym przez nas dokumencie.

Co powinno zawierać pismo reklamacyjne?

 

 • dzień zakupu danego produktu – datę znajdziemy na paragonie lub fakturze,
 • dokładny opis dostrzeżonej wady,
 • datę powstania wady,
 • określenie oczekiwań – w ramach reklamacji możemy spodziewać się wymiany, zwrotu pieniędzy lub naprawy wadliwego produktu,
 • data złożenia pisma reklamacyjnego,
 • podpis osoby składającej reklamację.

Wzór reklamacji:

                                                                                                                                               ………………………

Miejscowość, data

………………………

………………………

Adres i nazwa
siedziby sprzedawcy

                                                                                                                       ………………………

                                                                                              Imię i nazwisko konsumenta

                                                                                                                  ………………………

                                                                                                                  ………………………

                                                                                                                       Adres konsumenta

                                                                                                                   ………………………

                                                                               Numer telefonu i e-mail konsumenta

 

Reklamacja towaru

Zawiadamiam, że towar …………… [nazwa towaru] zakupiony przeze mnie w dniu ……….. jest niezgodny z umową. Wada polega na ……………………………………………………….………………………………………………… Brak zgodności z umową wystąpił w dniu………..

W związku z tym na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego zwracam się o:

– wymianę towaru na nowy,
– nieodpłatną naprawę towaru,
– odstąpienie od umowy kupna i zwrot środków na numer rachunku:

………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                         ……………………………..

                                                                                                                                                            Podpis konsumenta

 

Wzór reklamacji do pobrania:

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy bezpłatny wzór pisma reklamacyjnego:

Wzór reklamacji

Jak złożyć reklamację?

Oprócz sporządzenia pisma reklamacyjnego według podstawowego wzoru należy pamiętać także o innych czynnikach, które mogą pomóc nam w pozytywnym lub szybszym rozpatrzeniu reklamacji.

Na złożenie reklamacji mamy 1 rok od dnia zauważenia wady. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak zgłoszenie jej od razu po zauważeniu.

Sprawdźmy, które elementy mogą usprawnić proces reklamacyjny:

 • sporządzenie reklamacji według wzoru w dwóch egzemplarzach,
 • złożenie pisma w miejscu, w którym zakupiliśmy towar (lub usługę),
 • w przypadku zakupów przez internet lub w miejscu, w które nie możemy się udać, najlepiej wysłać reklamację listem poleconym z potwierdzeniem jego odbioru,
 • dołączenie paragonu lub faktury,
 • dołączenie dodatkowych dowodów, takich jak na przykład wiadomości e-mail,
 • załącznik w formie potwierdzenia przelewu jeżeli płatność została wykonana kartą płatniczą.

Reklamacja z tytułu gwarancji

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem producenta lub sprzedawcy i może dodatkowo obejmować pewne usługi lub ochrony, które wykraczają poza prawa przysługujące z tytułu rękojmi. Gwarancja może być ograniczona w czasie i obejmować konkretne elementy produktu lub aspekty usługi.

Kiedy zgłaszamy reklamację z tytułu gwarancji, zwykle kontaktujemy się bezpośrednio z producentem lub instytucją oferującą gwarancję. Warunki i procedury reklamacji mogą się różnić w zależności od konkretnego producenta lub dostawcy.

Różnica między rękojmią a gwarancją polega na tym, że rękojmia to prawa ustawowe przysługujące każdemu konsumentowi, niezależnie od oświadczeń producenta lub sprzedawcy. Gwarancja natomiast jest dodatkowym zobowiązaniem, które może dostarczyć dodatkową ochronę w postaci naprawy, wymiany lub innych korzyści w określonym okresie.

Nieuznana reklamacja - co robić?

Mimo wszelkich podjętych przez nas kroków i prawidłowego złożenia reklamacji, możemy spotkać się z negatywnym rozpatrzeniem naszej sprawy. Nie oznacza to jednak, że wyegzekwowanie praw jest niemożliwe.

W przypadku rozpatrywania reklamacji niektóre argumenty nie mogą być podstawą do negatywnej decyzji.
Są to między innymi:

 

 • brak paragonu,
 • nieposiadanie oryginalnego opakowania,
 • brak oryginalnych oznaczeń i metek,
 • nieodpowiednia forma reklamacyjna – klient ma prawo do złożenenika reklamacji także drogą pocztową.

Jeśli nasza reklamacja została odrzucona należy dokładnie sprawdzić jaki był tego powód. We wszystkich przypadkach mamy prawo do odwołania się od podjętej przez sprzedawcę decyzji. W tym celu należy złożyć odpowiednie pismo, a w razie wszelkich wątpliwości warto zgłosić się do Rzecznika Praw Konsumenta lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ile Polacy wydają łącznie na ubrania ?
Wpisy
author
Dominika Sobieraj
09 stycznia 2018

Ile Polacy wydają łącznie na ubrania ?

mKanon w mBanku – na czym polega?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
04 listopada 2019

mKanon w mBanku – na czym polega?

Pożyczki bez BIK Braniewo
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
01 sierpnia 2022

Pożyczki bez BIK Braniewo

Nagrody za zarejestrowanie firmy via Santander internet
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
17 maja 2021

Nagrody za zarejestrowanie firmy via Santander internet

Rzecznik Finansowy wydał pierwszą skargę nadzwyczajną
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
17 grudnia 2019

Rzecznik Finansowy wydał pierwszą skargę nadzwyczajną

Uber – rowery elektryczne w Polsce
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
22 stycznia 2019

Uber – rowery elektryczne w Polsce

Porównaj