zadluzenia.com
zamknij

Operatorzy nie mogą kopiować dowodów osobistych

Zdaniem GIODO, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, operatorzy telekomunikacyjni nie mogą kopiować dokumentów tożsamości swoich klientów.

 

 

- Kopiowanie dokumentów tożsamości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych przy zawieraniu umów nie ma podstawy prawnej i nie może być stosowane bez dobrowolnej zgody klienta - poinformował Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Do biura GIODO trafiły sygnały, z których wynikało, że przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przedsiębiorcy kopiują dokumenty potwierdzające tożsamość klientów. W związku z tym urząd przeprowadził kontrolę.

 

Zakaz kserowania dokumentów tożsamości

 

Jak wynika z ustaleń inspektorów, przedsiębiorcy w większości przypadków uzależniali zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych od przekazania kopii dokumentu tożsamości. W niektórych przypadkach także od innych dokumentów jak np. legitymacja studencka czy prawo jazdy. Co więcej, w niektórych sytuacjach zawarcie umowy było związane z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kopiowanych dokumentach.

 

GIODO uznał wymienione praktyki, jako niezgodne z obowiązującym prawem. Według Generalnego Inspektora “skutkują one pozyskiwaniem bez podstawy prawnej takich danych, jak m.in. wizerunek, wzrost, kolor oczu, adres zameldowania, numer prawa jazdy, kategorie prawa jazdy, data wydania oraz data ważności prawa jazdy”. Dlatego też GIODO wydał swoją decyzję i zakazał podobnych praktyk.

 

Generalny Inspektor zaznaczył, że zakres danych, które bez zgody mogą zostać pobrane od użytkownika usług telekomunikacyjnych, określa katalog określony w art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Dane, które może poznać telekom:

 

- nazwiska i imiona
- imiona rodziców 
- miejsce i data urodzenia
- adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny (o ile jest on inny niż adres miejsca zamieszkania) 
- numer ewidencyjny PESEL
- nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu

 

W katalogu nie ma mowy o danych takich jak: 


- wizerunek
- wzrost
- kolor oczu
- adres zameldowania
- numer prawa jazdy
- kategorie prawa jazdy
- data wydania oraz data ważności prawa jazdy

Wyżej wymienione dane mogą zostać pobrane jedynie po wcześniejszej dobrowolnej zgodzie klienta

 

Skomentuj artykuł
captcha
~hura_optymista

Kopiowanie dokumentów tożsamości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych przy zawieraniu umów nie ma podstawy prawnej i nie może być stosowane bez dobrowolnej zgody klienta - poinformował Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.Pusta informacja. Nikt tego nie przestrzega   Odpowiedź