Turystyczny Fundusz Gwarancyjny po raz pierwszy miał okazję do wypłacenia pieniędzy osobom poszkodowanym przez biuro podróży i zrobił to błyskawicznie - zaledwie w ciągu jednego dnia od wydania dyspozycji TFG wypłacił wszystkie należne pieniądze.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 27.09.2018
Udostępnij:

Biurem, które upadło i tym samym nie dopełniło obowiązków wobec swoich Klientów, było biuro podróży Martin z Piły. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z założenia miał uruchamiać wypłaty wtedy, kiedy biuro zbankrutuje. I tak też się stało – zabezpieczenie finansowe w postaci wypłat z funduszu pomogło podróżnym w kontynuacji podróży albo w powrocie do kraju. 

W sytuacji, kiedy biuro podróży bankrutuje, a ma swoich podopiecznych poza granicami kraju, każda godzina ma znaczenie – pieniądze muszą trafić do poszkodowanych osób niemalże od razu, jeżeli mają oni podejmować decyzje co do kontynuacji podróży lub powrotu. 

Biuro podróży Martin od ponad 10 lat organizowało wycieczki autokarowe za granicę. Niestety w połowie czerwca tego roku, czyli tak naprawdę na początku sezonu wakacyjnego, biuro ogłosiło swoją upadłość. Zabezpieczenie finansowe w Towarzystwie Ubezpieczeń Inter Polska wynosiło około 120 000 zł. 

Najpierw wypłaty dla poszkodowanych podróżnych zostały pobrane z tych środków, które zostały zgromadzone w formie zabezpieczenia. Szybko okazało się jednak, że na wszystkie wypłaty pieniędzy nie wystarczy, dlatego też musiał zostać uruchomiony drugi filar pomocy – właśnie środki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. 

Klienci biura podróży zgłaszali się do towarzystwa ubezpieczeniowego w celu uzyskania zwrotu wpłat za podróże, które nie zostały zrealizowane. Po wyczerpaniu się środków w INTER Polska, marszałek województwa zgłosił problem Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Ten niezwłocznie podjął się wypłaty środków. 

Renata Mentlewicz, dyrektor Biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, tak wyjaśnia schemat działania systemu wypłat: „Nasza decyzja o wypłacie podejmowana jest na podstawie dyspozycji od marszałka województwa. Zbieraniem i weryfikowaniem roszczeń poszkodowanych klientów zajmuje się w tym przypadku firma ubezpieczeniowa, będąca gwarantem biura podróży i to ona odpowiada za prawidłowe wyliczenie należnych kwot, a marszałek województwa wydaje na tej podstawie dyspozycje do wypłaty środków z zabezpieczenia finansowego”

Pierwsza interwencja TFG zakończyła się sukcesem – 25 osób otrzymało łącznie kwotę około 30 000 zł. To jednak dopiero pierwsza transza wypłat. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek wypłacić poszkodowanym wszystkie kwoty, które biuro wyliczy dla danego Klienta. 

Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego, czyli pod koniec czerwca tego roku, na koncie TFG znajdowało się prawie 70 mln zł przygotowanych na wypadek ogłoszenia upadłości przez któreś biuro podróży. 

Komentarze