Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest dodatkowym zabezpieczeniem, które może uratować nas w sytuacji, gdy biuro podróży organizujące naszą wycieczkę upadnie. Według nowego prawa wszyscy przedsiębiorcy, którzy organizują imprezy turystyczne, są zobowiązani do odprowadzania składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG). 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 07.07.2018
Udostępnij:

Wysokość składek, które odporowadza biuro podróży, jest zależna od kraju docelowego oraz od środka transportu, za pomocą którego podróżni dostaną się w obie strony. W przypadku ogłoszenia przez biuro niewypłacalności (bankructwa firmy), uruchamiane są różne zabezpieczenia finansowe, które mają pomóc podróżnym w kontynuacji podróży lub w powrocie do kraju. Są 2 filary pomocy:
I FILAR – gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych,

II FILAR – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

O tym, co zrobić, gdy upadnie biuro podróży organizujące naszą wycieczkę, piszemy więcej w artykule Upadek biura podróży – co zrobić ? Najważniejsze informacje – poradnik.

Spis treści:
1. Jak pomaga Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

2. Kiedy pomaga Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

3. Które wycieczki są objęte zabezpieczeniem TFG? 
4. Jak szybko można odzyskać pieniądze? 
 

Jak pomaga Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

W przypadku niewydolności pierwszego filaru pomocy, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny może:
– pokryć koszty kontynuacji wyjazdu,
– pokryć koszty powrotu do kraju (czyli w szczególności koszty transportu i zakwaterowania),
– pokryć koszty poniesione przez podróżnych na kontynuację wyjazdu lub powrót do kraju,
– dokonać zwrotu wpłat, które były przez podróżnych wniesione tytułem zapłaty za imprezę turystyczną,

– dokonać zwrotu za każdą opłaconą usługę turystyczną, która nie została zrealizowana. 

Dotyczy to oczywiście sytuacji, w których niezrealizowanie usługi turystycznej powstało z winy biura podróży (jako winę traktujemy także bankructwo, o którym się nie poinformowało). O tym, jak po przyjeździe z podróży złożyć wniosek reklamacyjny i ubiegać się o odzyskanie wpłat, piszemy więcej w naszym artykule Reklamacja na biuro podróży | Sprawdź, jak złożyć i co można reklamować


 

Kiedy pomaga Turystyczny Fundusz Gwarancyjny? 


Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wypłaca środki zarówno w przypadku niezrealizowania umowy podróży w trakcie jej trwania, jak i w przypadku odwołania jej jeszcze przed wyjazdem. Jesteśmy jednak zobowiązani do zachowania pewnej kolejności zgłoszeń, ponieważ TFG jest właściwie ostatnim ogniwem pomocy finansowej.

1. Zgłaszamy się do przedstawicieli biura podróży.
2. Kontaktujemy się z przedstawicielami marszałka województwa (właściwego siedzibie naszego biura podróży).

3. Składamy wniosek do zakładu ubezpieczeń lub banku. 

To właśnie marszałek w naszym imieniu będzie ubiegał się o zwrot środków w przypadku, gdy przedstawiciele biura podróży nie podejmą właściwych działań w celu planowej realizacji umowy o podróż. Najpierw będzie on próbował ściągnąć środki ze źródeł pomocy pierwszego filaru, a dopiero potem złoży dyspozycję wypłaty do TFG. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny pomaga zatem w ostateczności – kiedy już wszystkie inne ogniwa nie będą wypłacalne. 


 

Które wycieczki są objęte zabezpieczeniem TFG?


Turystyczny Fundusz Gwarancyjny prowadzi jawną ewidencję podmiotów objętych zabezpieczeniem finansowym, więc możemy bardzo łatwo sprawdzić, czy nasza wycieczka widnieje na tej liście, czy nie. 

Link do Centralnej Ewidencji i Wykazów w Turystyce: https://turystyka.gov.pl/ceotipt/podmioty/wyszukiwanie_p_77.html

By znaleźć dane biuro podróży w ewidencji, musimy posłużyć się jego oficjalną nazwą (na stronach internetowych znajdziemy ją najczęściej w dziale "O nas" lub "Kontakt"). Abyśmy mogli być pewni, że nasza wycieczka jest objęta zabezpieczeniem TFG, muszą zaistnieć 3 warunki: 
1. W Ewidencji widnieje podmiot organizujący naszą wycieczkę. 
2. W części "Siedziba" w polu "Kraj" widnieje "Polska". 
3. W zakresie i rodzaju działalności biura podróży widnieje nasza wycieczka.


 

Jak szybko można odzyskać pieniądze? 


TFG gwarantuje wypłatę środków do 30 dni (w szczególnych przypadkach ten czas może być wydłużony do 90 dni). Czas liczony jest od momentu złożenia wniosku o zwrot środków. 

Droga wniosku:
1. Weryfikacja przez podmiot, który udzielał zabezpieczenia finansowego w I filarze.
2. Podjęcie przez marszałka województwa decyzji o wypłacie środków. 
3. Zlecenie wypłaty środków:
– najpierw podmiotom z pierwszego filaru,
– ostatecznie podmiotowi z drugiego filaru, czyli Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu.  


 

Komentarze (0)

dobrze, ze jest taki fundusz, bo strach gdzies jezdzic juz…

moze teraz sie uda wrocic bez problemu a nie jak rok temu tyle pokalow zostalo bez samolotu