Pierwszy kwartał bieżącego roku był dla PKO BP bardzo udany. Grupa odnotowała ponad 757 000 000 skonsolidowanego zysku netto, czyli o ponad 230 000 000 złotych więcej niż przed rokiem, kiedy to wynik ten uplasował się na poziomie około 525 000 000 złotych.. 

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 23.05.2018
Udostępnij:

Zysk netto, który wypracowała Grupa PKO był najwyższym wynikiem kwartalnym w sektorze bankowym.

Biura maklerskie spodziewały się zysku między 690 500 000 złotych a 730 000 000 złotych.


 

WYNIKI BANKU

Bilans grupy PKO
 

Suma bilansowa PKO pod koniec pierszego kwartału wyniosła ponad 295 000 000 000 złotych.
 

Odsetki
 

W segmencie odsetek w marcu 2018 roku bank odnotował wynik 2 218 000 000 złotych, który okazał się zgodny wyliczeniami analityków.

Prowizje
 

Wynik prowizji w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wyniósł ponad 737 000 000 złotych.

Udzielone kredyty
 

PKO BP udzielił kredytów hipotecznych za około 3 100 000 000 złotych oraz kredytów konsumpcyjnych za około 3 200 000 000 złotych.


 

Wartość portfela
 

Suma udzielonych pożyczek i kredytów przez Bank PKO w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła prawie 225 000 000 000 złotych.
 

Straty
 

Suma z racji odpisów utraty wartości kredytów pod koniec marca bieżącego roku wyniosła 336 000 000 złotych.
 

Wynik działalności
 

Koszty administracyjne ogółem wyniosły instytucję prawie 1 580 000 000 złotych.

Marża odsetkowa

Marża pod koniec marca 2018 roku wzrosła do poziomu 3,36%.

Komentarze