zadluzenia.com
zamknij

PKO BP zarobił w I kwartale 757 mln zł

Pierwszy kwartał bieżącego roku był dla PKO BP bardzo udany. Grupa odnotowała ponad 757 000 000 skonsolidowanego zysku netto, czyli o ponad 230 000 000 złotych więcej niż przed rokiem, kiedy to wynik ten uplasował się na poziomie około 525 000 000 złotych.. 
 

Zysk netto, który wypracowała Grupa PKO był najwyższym wynikiem kwartalnym w sektorze bankowym.

Biura maklerskie spodziewały się zysku między 690 500 000 złotych a 730 000 000 złotych.


 

WYNIKI BANKU


Bilans grupy PKO
 

Suma bilansowa PKO pod koniec pierszego kwartału wyniosła ponad 295 000 000 000 złotych.
 

Odsetki
 

W segmencie odsetek w marcu 2018 roku bank odnotował wynik 2 218 000 000 złotych, który okazał się zgodny wyliczeniami analityków.

 

Prowizje
 

Wynik prowizji w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wyniósł ponad 737 000 000 złotych.

 

Udzielone kredyty
 

PKO BP udzielił kredytów hipotecznych za około 3 100 000 000 złotych oraz kredytów konsumpcyjnych za około 3 200 000 000 złotych.


 

Wartość portfela
 

Suma udzielonych pożyczek i kredytów przez Bank PKO w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła prawie 225 000 000 000 złotych.
 

Straty
 

Suma z racji odpisów utraty wartości kredytów pod koniec marca bieżącego roku wyniosła 336 000 000 złotych.
 

Wynik działalności
 

Koszty administracyjne ogółem wyniosły instytucję prawie 1 580 000 000 złotych.

 

Marża odsetkowa

Marża pod koniec marca 2018 roku wzrosła do poziomu 3,36%.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY