Podwyżki dla nauczycieli w 2018 roku

Podwyżki dla nauczycieli w 2018 roku

author
Aneta Jankowska
15 lutego 2018
Zmiany płac zasadniczych nauczycieli mają wzrosną od 1 kwietnia bieżącego roku. Podwyżki będą zależeć od stopnia awansu zawodowego. Nauczyciele otrzymają dodatkowo od 123 do 168 zł brutto. To pierwsza z trzech zapowiadanych 5% podwyżek w 2018, 2019 oraz 2020 roku. Z drugiej strony od początku 2018 roku nauczyciele zostali pozbawieni niektórych dodatków socjalnych.

Na stronie MEN czytamy, że zgodnie z obietnicą nauczyciele w trakcie najbliższych 3 lat dostaną 15% podwyżkę swoich wynagrodzeń. Na ten cel przeznaczono dodatkowe środki w budżecie państwa. W bieżącym roku jest kwota równa około 1,2 mld zł. Jak podaje Ministerstwo, dodatkowo jeszcze w tym roku do puli na wynagrodzenia przesunięto środki, około 126 mln zł, które do tej pory były przeznaczane na dodatek mieszkaniowy dla uprawnionych nauczycieli.

MEN przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Został on aktualnie przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Zawiera tabelę z kwotami minimalnych stawek, które zostały określone dla wszystkich czterech stopni awansu zawodowego nauczycieli, a także poziomu ich wykształcenia.

Wyróżniono poziomy:

  • magistra z przygotowaniem pedagogicznym
  • magistra bez przygotowania pedagogicznego 
  • licencjata z przygotowaniem pedagogicznym 
  • licencjata bez przygotowania pedagogicznego

Ile wyniosą podwyżki ?

Na największe podwyżki mogą liczyć nauczyciele z tytułem magistra oraz przygotowaniem pedagogicznym (ta grupa stanowi około 90% wszystkich nauczycieli). Wynagrodzenie nauczyciela, magistra z przygotowaniem pedagogicznym na poziomie: 

– stażysty będzie od 1 kwietnia wynosić 2417 zł brutto – to wzrost o 123 zł brutto
– nauczyciela kontraktowego – 2487 zł brutto – to wzrost o 126 zł brutto
– nauczyciela mianowanego – 2824 zł brutto – to wzrost o 143 zł brutto
– nauczyciela dyplomowanego – 3317 zł brutto – to wzrost o 168 zł brutto

Od 1 kwietnia kwota bazowa wynagrodzenia wzrośnie o 5,35% i wyniesie 2 900,20 zł. Stąd też podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Kwota bazowa służy do wyliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli.

W ustawie budżetowej na bieżący rok zapisano dwie kwoty bazowe dla nauczycieli. Pierwsza, od 1 stycznia do 31 marca, wynosi 2752,92 zł – to taka sama kwota jak w ubiegłym roku. Druga kwota, od 1 kwietnia wyniesie właśnie 2900,20 zł i będzie wyższa od pierwszej o 5,35%.

Co składa się na wynagrodzenie nauczycieli ? 

Całkowita pensja nauczyciela to suma wynagrodzenia zasadniczego plus wszystkie inne dodatki takie jak np. dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny czy funkcyjny. 

Których dodatków zostaną pozbawieni nauczyciele ?

Jak wynika z komunikatu na stronie MEN, przestanie obowiązywać dodatek mieszkaniowy
prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawo do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły.

MEN argumentuje, że zostały one wprowadzone w 1982 roku, w innej rzeczywistości, a dziś takie uprawnienia w realiach społeczno-gospodarczych utraciły swój pierwotny cel lub zostały objęte innymi narzędziami polityki socjalnej państwa, dostępnymi dla wszystkich obywateli.

Pozostałe dodatki, jak np. dodatek motywacyjny na każdym etapie awansu zostały utrzymane.

Kolejne podwyżki w przyszłości

Na 2019 i 2020 rok zaplanowano kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich. Następną podwyżkę nauczyciele mają dostać dokładnie od 1 stycznia 2019 roku, a kolejną – od 1 stycznia 2020 roku. Reasumując, zgodnie z obietnicami, w ciągu trzech lat płace nauczycieli mają wzrosnąć o 15%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Aplikacja Santander mobile coraz popularniejsza
Aktualności
author
Patryk Byczek
29 września 2021

Aplikacja Santander mobile coraz popularniejsza

Plebiscyt Złoty Bankier 2017
Wpisy
author
Aneta Jankowska
14 marca 2017

Plebiscyt Złoty Bankier 2017

Czy świadczenie 500+ wskazujemy w rozliczeniu PIT ?
Wpisy
author
Aneta Jankowska
10 stycznia 2017

Czy świadczenie 500+ wskazujemy w rozliczeniu PIT ?

Bank Pekao w Radzyniu Podlaskim
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 lipca 2019

Bank Pekao w Radzyniu Podlaskim

Jak złożyć reklamację w Banku Handlowym ?
Wpisy
author
Aneta Jankowska
15 lutego 2017

Jak złożyć reklamację w Banku Handlowym ?

Porównaj