Polacy nie sądzą, że w przyszłości dostaną emeryturę z ZUS. Portal money.pl zlecił badanie, w którym zapytał Polaków o ich stosunek i oczekiwania dotyczące emerytury. 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 08.05.2018
Udostępnij:

Nie wierzymy w emerytury

Do kwestii emerytur od ZUS podchodzimy bardzo sceptycznie. Z badania money.pl wynika, że prawie połowa ankietowanych wątpi, iż doczeka się świadczenia ze składek. Jedynie co 20. osoba uważa, że emeryturę otrzyma, a 22% badanych jest raczej tego pewnych. 27% deklaruje, że nie może tego stwierdzić. Najwięcej, bo 47% ankietowanych twierdzi, że nie otrzyma pieniędzy z ZUS.

Dlaczego nie wierzymy w świadczenia emerytalne? Okazuje się, że Polacy nie darzą zaufaniem samej instytucji jaką jest ZUS – 57% badanych Polaków twierdzi, że ZUS nie kojarzy się im dobrze. Z drugiej strony, 23% Polaków myśli inaczej, ale co istotne wyłącznie 3% respondentów zadeklarowało zdecydowane zaufanie do tej instytucji.

Emerytura obywatelska? 

Co jak nie tradycyjna emerytura z ZUS? Portal zapytał o alternatywy dla powszechnego świadczenia i zasugerował emeryturę obywatelską. Polega ona na tym, że pewne minimalne świadczenie otrzymuje każdy po osiągnięciu określonego wieku, niezależnie od tego, jak w życiu pracował, ile pracował oraz ile zarabiał. Takie świadczenie miałoby zapewnić wszystkim obywatelom minimum egzystencji. W sytuacji, kiedy ktoś chciałby mieć więcej pieniędzy musiałby po prostu zarobić i odłożyć środki. 

Polacy w 42% wskazali, że byliby skłonni przejść na taki system, 26% nie umiała udzielić odpowiedzi na pytanie, a 32% respondentów było temu przeciwnych.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm), prawo do emerytury i jej wysokość zależy od kilku czynników. Jednym z nim jest grupa wiekowa, do której należymy.

W przypadku:

  • urodzenia przed 1 stycznia 1949 roku – mamy prawo do emerytury i zostanie ona obliczona na dotychczasowych zasadach lub według nowych zasad, o ile po ukończeniu wieku emerytalnego, nadal opłacamy składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i złożymy wniosek o emeryturę po 31 grudnia 2008 roku
  • urodzenia po 31 grudnia 1948 roku – mamy prawo do emerytury, a jej wartość jest obliczana na nowych oraz obliczymy jej wysokość na nowych zasadach
  • urodzenia po 31 grudnia 1948 roku, ale przed 1 stycznia 1969 roku – mamy prawo do emerytury i zostanie ona obliczona na dotychczasowych zasadach, jeśli do 31 grudnia 2008 roku zostały spełnione warunki wymagane do przyznania wcześniejszej emerytury
     

Niektóre grupy zawodowe mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę na podstawie przepisów innych ustaw, niż ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komentarze