Michał Chyczewski zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Alior Banku. Jego obowiązki przejęła pełniąca do tej pory funkcję wiceprezesa Katarzyna Sułkowska, która związana jest z bankiem od początku jego istnienia.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 13.03.2018
Udostępnij:

Powody rezygnacji M. Chyczewskiego nie są znane. Ponadto, Rada Nadzorcza Aliora powołała Marcina Jaszczuka na stanowisko wiceprezesa. Zmiany w instytucji okazują się bardzo duże.

Rada Nadzorcza wystosowała oficjalny komunikat, w którym odczytać można podziękowania skierowane do byłego prezesa Alior Banku, za „wkład w budowanie pozycji rynkowej Banku”.

Zarząd instytucji

Obecny zarząd Alior Banku składa się z sześciu osób:
 

  • wiceprezes Katarzyny Sułkowskiej, która pełni funkcję prezesa,

  • wiceprezes Urszuli Krzyżanowskiej-Piękoś,

  • wiceprezes Celiny Waleśkiewicz,

  • wiceprezesa Filipa Gorczycy,

  • wiceprezesa Sylwestra Grzebinogi,

  • wiceprezesa Marcina Jaszczuka.

Funkcje prezesa
 

Katarzyna Sułkowska jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, którą w dziedzinie finansów i bankowości ukończyła z dyplomem. Z Alior Bankiem współpracuje od 2008 roku, a stanowisko wiceprezesa zajmuje od roku 2011. Przez okres dwóch lat była odpowiedzialna za obszary ryzyka i operacji. Była także odpowiedzialna za politykę kredytową banku, założenia produktowe i metodologiczne oraz za wdrażanie innowacji, które zostawały nagradzane. Jest ona także współautorką strategii „Cyfrowy Buntownik”. Obecnie pełni funkcję prezesa Alior Banku.
 

W latach 20022007 była pracownikiem Banku BPH, gdzie pełniła funkcję dyrektora zarządzającego Departamentem Windykacji Detalicznej. Zajmując to stanowisko połączyła struktury windykacyjne banków BPH i PBK.
 

W latach 1998-2001 zajmowała posadę naczelnika w Departamencie Windykacji w Citibank Polska.

K. Sułkowska poinformowała, że zarząd pod jej kierownictwem zgodnie z planem będzie realizował działania związane ze strategią „Cyfrowy buntownik”. Ponadto wzmacniany będzie segment mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw. Pełniąca obowiązki prezesa dodała także, że bank w dalszym ciągu będzie się rozwijał, utrzymując jednocześnie jak najwyższe pozycje płynnościowe i kapitałowe. Sułkowska wierzy, że pod jej kierownictwem bank wzmocni swoją pozycję na rynku.

Były prezes
 

Michał Chyczewski pełnił stanowisko prezesa zarządu Alior Banku od czerwca 2017 roku. Jednak przed objęciem tej posady był przewodniczącym grupy w zakresie doradztwa transakcyjnego dla sektora instytucji finansowych. W latach wcześniejszych współpracował z kilkoma instytucjami bankowymi, np. PKO BP, czy Bank BPH. 
 

W latach 20152016 piastował stanowisko przedstawiciela Rzeczypospolitej przy Światowej Organizacji Zdrowia.
 

W latach 20072009 pełnił stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał za sektor instytucji finansowych


 

Komentarze